Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ผิวหนัง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เหงื่อออกมาก 

บทนำ

สาร/ยาอะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต(Aluminium Chlorohydrate) เป็นสารประกอบประเภทเกลืออนินทรีย์ ประโยชน์ที่นำมาใช้ในวงการอุตสาหกรรม คือ ใช้ในกระบวนการบำบัดน้ำเสียเพื่อกำจัดตะกอนที่ปนในน้ำ สำหรับประโยชน์ทางคลินิก คือ ใช้ดับกลิ่นตัว ใช้ช่วยลดภาวะเหงื่อออกมาก(ยา/สารระงับเหงื่อ) และช่วยฝาดสมานผิวหนัง/เพิ่มการสมานตัวของผิวหนังเมื่อเกิดแผลหรือการอักเสบ รูปแบบผลิตภัณฑ์ของสาร/ยานี้ที่พบเห็นทางการแพทย์ จะเป็นรูปแบบเครื่องสำอางที่ใช้ทาเฉพาะที่ โดยมีความเข้มข้นไม่เกิน 25%

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ง่ายๆ คือ จะปกคลุมผิวหนังบริเวณ ต่อมเหงื่อ เป็นเหตุทำให้เหงื่อไม่สามารถเล็ดลอดออกมาได้

ข้อควรระวังประการหนึ่งของการใช้ อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต คือ ตัวยาอาจมีการดูดซึมเข้าสู่ผิวหนัง และเคยมีผู้ทำการวิจัยพบว่า สารประกอบ/ตัวยานี้ อาจเป็นต้นเหตุให้เสี่ยงต่ออาการอัลไซเมอร์ได้ แต่ก็ยังไม่มีข้อสรุปอย่างเป็นทางการประกาศยืนยันออกมา

ปัจจุบัน มีการใช้อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต ผสมกับสารชนิดอื่น อย่างเช่น น้ำมัน โจโจบา (Jojoba oil) โดยผลิตเป็นเครื่องสำอางช่วยลดอาการระคายเคืองทางผิวหนังอันเนื่องจากเหตุผิวหนังแช่น้ำมากเกินไป หรือผิวหนังสัมผัสกับสารชะล้างอย่างสบู่ หรือสัมผัสเคมีภัณฑ์ต่างๆมากเกินไป ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ถึงแม้จะไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบันอย่างแท้จริงเพราะจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องสำอาง แต่ก็ควรต้องเลือกใช้อย่างสมเหตุสมผล ผู้บริโภคควรอ่านคู่มือหรือเอกสารกำกับยา/เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ที่แนบมากับตัวผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด หรือ ขอคำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องสำอาง ผู้บริโภคจึงควรใช้หลักการง่ายๆว่า เครื่องสำอางที่ดีที่สุดสำหรับเรา ต้องไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ หรืออาการระคายเคืองต่อผิวหนัง และต้องสามารถให้ผลตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี และปลอดภัย

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะลูมิเนียมคลอโรไฮเดรต

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของอะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตคือ ตัวยาจะเข้าปกคลุมชั้นผิวหนัง จนปิดทางออกของเหงื่อที่เป็นสาเหตุของกลิ่นอับ/กลิ่นตัว และหากใช้ร่วมกับสารออกฤทธิ์อื่นอย่างเช่น น้ำมัน (Oil) ที่ใช้บำรุงผิวหนัง ก็จะสนับสนุนช่วยดูแลผิวพรรณตามวัตถุประสงค์ของตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น เครื่องสำอางประเภทครีมขนาดบรรจุ 50 มิลลิลิตร

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีวิธีการใช้อย่างไร?

การใช้อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตในลักษณะเครื่องสำอาง ให้ใช้ทาผิวหนัง ตามความต้องการ หรือใช้ผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารกำกับยา/กำกับ ผลิตภัณฑ์

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลิตภัณฑ์ประเภททาผิวหนัง เพื่อใช้เป็น สารระงับเหงื่อ ลดอาการระคายเคืองของผิวหนัง ระงับกลิ่นกาย ที่มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต เมื่อใช้ในปริมาณทั่วไปตามที่ระบุในเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ มักไม่ค่อยพบเห็น ผลไม่พึงประสงค์ /อาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)แต่อย่างใด ยกเว้นในผู้บริโภคส่วนน้อยที่ผิวหนังไว/ตอบสนองต่อสารนี้มากกว่าคนทั่วไป ที่อาจเกิดอาการบริเวณผิวหนังที่สัมผัสสารนี้ได้ เช่น ระคายเคือง คัน เป็นสิว ผิวแห้ง หรือเกิดผื่นแพ้สัมผัส

ส่วนการใช้สารนี้เป็นปริมาณมากและนานต่อเนื่องจนเกิดอาการสะสมในร่างกายมาก ก็อาจส่งผลกระทบ(ผลข้างเคียง)ต่อการทำงานของไต/ไตอักเสบ และอาจเป็นปัจจัยเสี่ยงเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ดังได้กล่าวในบทนำ

มีข้อควรระวังการใช้อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีอาการแพ้ อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต
 • ห้ามใช้กับ เด็ก สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามรับประทาน และไม่ควรใช้กับผิวหนังที่ใกล้กับตา
 • หยุดใช้ผลิตภัณฑ์นี้ทันที หากพบมีอาการแพ้ยา/แพ้สารนี้เกิดขึ้น อย่างเช่น พบผื่นคัน อึดอัดหายใจไม่ออก/หายใจลำบาก ใบหน้า – ลิ้น – คอบวม แล้วรีบมาโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • สอบถามและศึกษารายละเอียดของ ขนาด วิธีใช้ ความถี่ หรือระยะเวลาที่ควรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ให้เข้าใจอย่างถูกต้องจากเภสัชกรผู้จำหน่าย
 • ผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคล การแนะนำผู้อื่นหรือการบอกต่อควรต้องใช้ความระมัดระวัง ด้วยผลิตภัณฑ์ ชนิดเดียวกัน สามารถก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ตามมาได้แตกต่างกันในแต่ละผู้บริโภค เช่น เกิดอาการ ระคายเคือง หรือทำให้ผิวแห้ง ในผิวหนังที่สัมผัสสารนี้ เป็นต้น
 • ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ
 • ห้ามเก็บผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด ยาแผนโบราญทุกชนิด อาหารเสริม เครื่องสำอาง และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากอะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้เฉพาะที่ภายนอก จึงยังไม่มีรายงาน พบปฏิกิริยาระหว่างยากับยารับประทานชนิดใดๆ

ควรเก็บรักษาอะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตอย่างไร?

สามารถเก็บผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตในอุณหภูมิห้องที่เย็น หรือเก็บตามคำแนะนำในคู่มือการใช้ผลิตภัณฑ์/เอกสารกำกับยา เก็บผลิตภัณฑ์ในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงสว่าง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บผลิตภัณฑ์ให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

อะลูมิเนียม คลอโรไฮเดรตที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Nutraplus Protect Hand Cream (นูตราพลัส โพรเทค แฮน ครีม)Galderma

อนึ่ง ชื่อการค้าของผลิตภัณฑ์นี้ที่จำหน่ายในต่างประเทศ เช่น Aldry, Hansaplast Footcare

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium_chlorohydrate [2016,Oct29]
 2. https://www.truthinaging.com/review/what-is-it-aluminum-in-deodorant-and-is-it-dangerous [2016,Oct29]
 3. http://www.mims.com/thailand/drug/info/nutraplus%20protect%20hand%20cream/?type=brief [2016,Oct29]
 4. http://www.tomsofmaine.com/ingredients/overlay/aluminum-chlorohydrate [2016,Oct29]
 5. http://www.livestrong.com/article/201752-the-effects-of-aluminum-on-the-skin/ [2016,Oct29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Mai Mayuree tor tor Artited
Frame Bottom