Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยาอะลิสคิเรน (Aliskiren) เป็นยาที่ใช้บำบัดโรคความดันโลหิตสูงที่อยู่ในกลุ่มเรนิน อินฮิบิเตอร์ (Renin inhibitor) สามารถใช้เป็นทั้งยาเดี่ยวหรือจะใช้ร่วมกับยาอื่นในการบำบัดอาการของโรคก็ได้ กลไกหลักๆของยานี้จะทำให้ผนังหลอดเลือดเกิดการขยายตัวส่งผลให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกขึ้น และหัวใจใช้แรงบีบตัวในการสูบฉีดเลือดน้อยลง ความดันโลหิตจึงลดลงได้

รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาชนิดรับประทาน ซึ่งมีการดูดซึมจากระบบทางเดินอาหาร และกระจายตัวในร่างกายได้ต่ำเพียงประมาณ 2.5% เท่านั้น ตับจะคอยทำลายหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของยานี้อย่างต่อเนื่อง ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 24 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยา 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ

มีข้อห้ามใช้ยานี้บางประการที่แพทย์มักจะนำมาประกอบการพิจารณาก่อนการสั่งจ่ายยา อะลิสคิเรนดังนี้

กรณีที่ผู้ป่วยได้รับยานี้แล้ว แพทย์จะชี้แจงข้อมูลบางประการให้ผู้ป่วยรับทราบเพื่อความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมขณะใช้ยานี้เช่น

 • อาจพบอาการวิงเวียน ง่วงนอน หรือเป็นลมติดตามมา ดังนั้นระหว่างใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะใดๆหรือทำงานกับเครื่องจักร
 • กรณีที่มีอาการท้องเสีย อาเจียน หรือเกิดอาการเหงื่อออกเป็นปริมาณมาก ผู้ป่วยควรต้องชดเชยด้วยการดื่มน้ำเพื่อป้องกันร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำ รวมถึงอาจเกิดภาวะความดันโล หิตต่ำติดตามมา
 • ระหว่างที่เริ่มต้นใช้ยานี้อาการความดันโลหิตสูงจะค่อยๆพัฒนาดีขึ้นอาจใช้เวลาถึง 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ
 • ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงๆร่วมกับยาอะลิสคิเรนด้วยจะทำให้การดูดซึมของยานี้เข้าสู่ร่างกายลดลงไปได้มาก
 • หากอาการไม่ดีขึ้นหลังรับประทานยานี้ ผู้ป่วยควรกลับมาปรึกษาแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ควรหมั่นตรวจสอบความดันโลหิตของตนเองขณะที่ใช้ยาชนิดนี้
 • สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ยานี้อาจพบอาการท้องเสียได้มากกว่าผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆ

อนึ่ง สำหรับประเทศไทยเรายาอะลิสคิเรนถูกจัดอยู่ในประเภทยาอันตราย การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ห้ามผู้ป่วย/ผู้บริโภคซื้อหายามารับประทานด้วยตนเองโดยเด็ดขาด

อะลิสคิเรนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะลิสคิเรน

ยาอะลิสคิเรนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง

อะลิสคิเรนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะลิสคิเรนคือ ตัวยาจะเข้าจับกับเอนไซม์ที่มีชื่อว่า เรนิน (Renin, เอนไซม์เกี่ยวข้องกับการทำงานของสาร Angiotensinogen) ซึ่งพบในกระแสเลือด เอนไซม์เรนินมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนสาร Angiotensinogen (สารเกี่ยวข้องกับการควบคุมความดันโลหิต) ไปเป็นสาร Angiotensin I (สารตั้งต้นของ Angiotensin II) มีผลต่อเนื่องให้ร่างกายเกิดการขาดสาร Angiotensin II ติดตามมาส่งผลให้หลอดเลือดยายตัวจึงทำให้ความดันโลหิตกลับมาเป็นปกติ

อะลิสคิเรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะลิสคิเรนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 150 และ 300 มิลลิกรัม/เม็ด

อะลิสคิเรนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะลิสคิเรนมีขนาดรับประทานเช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 150 มิลลิกรัมวันละครั้ง หากอาการความดันโลหิตสูงยังลดลงได้ไม่ดีพอแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเป็น 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง
 • เด็กและผู้อายุต่ำกว่า 18 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงผลข้างเคียงของยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้ การใช้ยานี้ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง

 • ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดรับประทานในผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคตับหรือโรคไต
 • ขนาดรับประทานที่ 300 มิลลิกรัม/วันอาจทำให้เกิดอาการท้องเสียได้
 • ขนาดรับประทานที่มากกว่า 300 มิลลิกรัม/วันไม่ทำให้การตอบสนองของความดันโลหิตลดลงไปมากกว่านี้
 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะลิสคิเรน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาอะลิสคิเรนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาอะลิสคิเรนให้ตรงเวลา

อะลิสคิเรนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะลิสคิเรนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น ปวดตามร่างกาย หนาวสั่น ไอ จาม ท้องเสีย อึดอัด/หายใจลำบาก ปวดศีรษะ เสียงแหบ คัดจมูก เจ็บคอ อ่อนเพลีย และปวดข้อ

มีข้อควรระวังการใช้อะลิสคิเรนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะลิสคิเรนเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยาอะลิสคิเรนรวมกับยากลุ่ม ACE inhibitors หรือกลุ่มยา Angiotensin II receptor antagonists ในผู้ป่วยโรคเบาหวานประเภทที่ 2
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยานี้ด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตรโดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์ผู้รักษา
 • หากพบอาการบวมตามร่างกายหลังใช้ยานี้ให้หยุดการใช้ยานี้แล้วกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • หมั่นตรวจสอบความดันโลหิตของตนเองขณะที่ใช้ยานี้
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาอะลิสคิเรนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองด้วยเช่นกัน

อะลิสคิเรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะลิสคิเรนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาอะลิสคิเรนอย่างไร?

ควรเก็บยาอะลิสคิเรนในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่อง แช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

อะลิสคิเรนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะลิสคิเรนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Rasilez (ราไซเลซ) Novartis
Tekturna (เทคเทอร์นา) Novartis

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Renin_inhibitor [2015,Oct31]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Renin%E2%80%93angiotensin_system#/media/File:Renin-angiotensin-aldosterone_system.png [2015,Oct31]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Aliskiren [2015,Oct31]
 4. http://www.drugs.com/cdi/aliskiren.html [2015,Oct31]
 5. http://www.drugs.com/monograph/aliskiren-hemifumarate.html [2015,Oct31]
 6. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Aliskiren+fumarate [2015,Oct31]
 7. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Rasilez/?type=brief [2015,Oct31]
 8. http://www.drugs.com/drug-interactions/aliskiren-index.html?filter=2#W [2015,Oct31]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom