Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

กระดูกบาง  กระดูกพรุนในสตรีวัยหมดประจำเดือน 

บทนำ

ยาอะบาโลพาราไทด์ (Abaloparatide) เป็นยาที่มีโครงสร้างของสายโปรตีนมาเรียงต่อกันทำให้มีลักษณะคล้ายกับ’พาราไทรอยด์ฮอร์โมนของมนุษย์(Human parathyroid hormone related peptide analog)’ ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยารักษาโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยหมดประจำเดือน ตัวยามีกลไกการออกฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการเสริมสร้างมวลกระดูกและช่วยลดความเสียงต่อภาวะกระดูกหักง่าย

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาอะบาโลพาราไทด์เป็นแบบยาฉีดเข้าใต้ผิวหนังบริเวณรอบสะดือ ตัวยาจะมีการดูดซึมและกระจายตัวเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ 36% ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1.7 ชั่วโมง ในการทำลายตัวยาและกำจัดออกโดยผ่านไปทางปัสสาวะ

แพทย์มักใช้ยาอะบาโลพาราไทด์ร่วมกับยาเสริมเกลือแร่ประเภทแคลเซียมและวิตามินดี หลังจากได้รับการฉีดยาอะบาโลพาราไทด์ อาจเกิดอาการข้างเคียงบางประการ เช่น เกิดอาการบวมแดงบริเวณผิวหนังที่ได้รับการฉีดยา รองลงมาได้แก่การมีภาวะแคลเซียมในเลือดสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงมีอาการวิงเวียนและปวดศีรษะ

ตัวยาอะบาโลพาราไทด์ ไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร เด็ก ผู้ป่วยที่ไม่สามารถทนต่อผลกระทบจากอาการข้างเคียงของยานี้ รวมถึงผู้ป่วยที่มีระดับแคลเซียมในเลือดสูงเกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ ทางการแพทย์มีข้อห้ามใช้ยาอะบาโลพาราไทด์ติดต่อกันเกิน 2 ปี โดย อาจเป็นด้วยเหตุผลที่ว่ายาอะบาโลพาราไทด์สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงเป็นมะเร็งกระดูกชนิดที่เรียกว่า ออสทีโอซาร์โคมา (Osteosarcoma)

ยาอะบาโลพาราไทด์ จัดว่าเป็นยาใหม่ที่เพิ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเมื่อต้นปี ค.ศ.2017(พ.ศ.2560) และมีการใช้ในวงการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยยานี้ถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า ‘Tymlos’

อะบาโลพาราไทด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะบาโลพาราไทด์

ยาอะบาโลพาราไทด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อะบาโลพาราไทด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะบาโลพาราไทด์เป็นยาที่เกิดจากการจัดเรียงของกรดอะมิโน/สารโปรตีนจนเกิดโครงสร้างคล้ายกับพาราไทรอยด์ฮอร์โมน ส่งผลให้ยาชนิดเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ในร่างกาย 2 ชนิดคือ Parathyroid hormone 1 receptor และ G protein-coupled receptor ทำให้เกิดการกระตุ้นเซลล์ของกระดูกที่มีชื่อว่า Osteoblasts และ Osteocytes ให้มีการทำงานเสริมสร้างมวลกระดูกของร่างกาย และด้วยกลไกนี้เองจึงเกิดเป็นที่มาของสรรพคุณ

อะบาโลพาราไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะบาโลพาราไทด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

อะบาโลพาราไทด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอะบาโลพาราไทด์มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาใน สตรีวัยหมดประจำเดือน (อายุ 49 – 86 ปี) เช่น

 • ฉีดยานี้เข้าใต้ผิวหนังบริเวณรอบสะดือขนาด 80 ไมโครกรัม วันละ1ครั้ง เป็นเวลาต่อเนื่อง 18 เดือน หรือตามคำสั่งแพทย์

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่ เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะบาโลพาราไทด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีที่ลืมมารับการฉีดยาอะบาโลพาราไทด์ ควรรีบติดต่อแพทย์ผู้ที่รักษาตนเอง/พยาบาล/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับทำการนัดหมายให้มาฉีดยาครั้งใหม่โดยเร็ว

อะบาโลพาราไทด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะบาโลพาราไทด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะบาโลพาราไทด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะบาโลพาราไทด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอะบาโลพาราไทด์ด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะบาโลพาราไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะบาโลพาราไทด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะบาโลพาราไทด์อย่างไร?

ควรเก็บรักษาอะบาโลพาราไทด์ ดังนี้ เช่น

 • เก็บยานี้ภายใต้อุณหภูมิ 2 – 8 องศาเซลเซียส (Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
 • ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

อะบาโลพาราไทด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะบาโลพาราไทด์ มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tymlos (ทิมลอส)Radius Health, Inc

บรรณานุกรม

 1. https://media.empr.com/documents/303/tymlos_75502.pdf [2018,Nov10]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Abaloparatide [2018,Nov10]
 3. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Abaloparatide#section=Top [2018,Nov10]
 4. https://www.drugs.com/drug-interactions/abaloparatide.html [2018,Nov10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน mmkkjung lakeislove
Frame Bottom