Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคออโตอิมมูน  

บทนำ

ยาอะดาลิมูแมบ(Adalimumab) อยู่ในกลุ่มยาTumor Necrosis Factor inhibitors หรือเขียนย่อว่า TNF inhibitors(ยายับยั้งทีเอ็นเอฟ) ทางคลินิกนำยาอะดาลิมูแมบมาใช้บำบัดอาการของกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง(โรคออโตอิมมูน) เช่น ข้อสันหลังอักเสบยึดติด โรคข้อรูมาตอยด์ โรคโครห์น โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน ลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง เป็นต้น

สำหรับ Tumor Necrosis Factor(TNF) เป็นเซลล์โปรตีนในร่างกายที่มีความเกี่ยวพันกับกระบวนการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย มีหน้าที่ช่วยยับยั้งการแบ่งเซลล์เนื้องอก(Inhibit tumorigenesis) ยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัส และยังตอบสนองต่อต้านเมื่อร่างกายเกิดการติดเชื้อโรคต่างๆ กลไกการทำงานของ Tumor Necrosis Factor ยังช่วยกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาว ที่มีชื่อว่าMacrophage ให้คอยทำหน้าที่กินสิ่งแปลกปลอม เช่น เชื้อโรค และเซลล์มะเร็ง กระบวนการดังกล่าวนี้เองที่ทำให้เกิดสภาพการอักเสบของเนื้อเยื่อ/อวัยวะ ต่างๆในร่างกายตามมา

ทางการแพทย์พบว่า ยาอะดาลิมูแมบ มีฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของ Tumor Necrosis Factor ส่งผลให้บรรเทาอาการจากการอักเสบของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยานี้เป็นยาฉีด โดยต้องฉีดเข้าใต้ผิวหนัง ตัวยานี้จะถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดได้ประมาณ 64% และต้องใช้เวลานานประมาณ 3–8 วัน เพื่อให้ยาอะดาลิมูแมบมีระดับสูงสุดในกระแสเลือด ร่างกายต้องใช้เวลานานประมาณ 10–20 วัน เพื่อกำจัดยานี้ออกจากร่างกาย นอกจากนั้น ยาอะดาลิมูแมบสามารถผ่านเข้ารก และน้ำนมของมารดา จึงไม่เหมาะที่จะนำมาใช้กับสตรีมีครรภ์/ตั้งครรภ์ และสตรีในภาวะให้นมบุตร

มีข้อควรระวัง-ข้อห้ามใช้ ของยาอะดาลิมูแมบที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ ดังนี้ เช่น

ขณะที่ใช้ยาอะดาลิมูแมบ แพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจร่างกาย เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษา รวมถึงดูภาวะแทรกซ้อน(ผลข้างเคียง)ต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบว่า มีการติดเชื้อใดๆเกิดขึ้นหรือไม่

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยการใช้ยาอะดาลิมูแมบเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์หรือจากเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

อะดาลิมูแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะดาลิมูแมบ

ยาอะดาลิมูแมบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดอาการของกลุ่มโรคภูมิคุ้มกันเล่นงานตนเอง(โรคออโตอิมูน) อาทิ

อะดาลิมูแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาอะดาลิมูแมบคือ ตัวยาจะเข้ารวมตัวกับสารโปรตีนในร่างกายซึ่งทำงานเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีชื่อเฉพาะว่า Tumor necrosis factor ส่งผลให้ระบบภูมิต้านทาน/ระบบภูมิคุ้มกัน หรือกระบวนการทำงานเม็ดเลือดขาวที่กระตุ้นการอักเสบ หยุดการทำลายเซลล์ของร่างกาย จึงทำให้อาการป่วยทุเลาลง

อะดาลิมูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะดาลิมูแมบ มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Adalimumab ขนาด 40 มิลลิกรัม/0.8 มิลลิลิตร

อะดาลิมูแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาอะดาลิมูแมบมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับรักษาอาการโรคข้อรูมาตอยด์:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 40 มิลลิกรัม/สัปดาห์ โดยทั่วไปแพทย์จะให้ยาผู้ป่วยสัปดาห์เว้นสัปดาห์ แต่เมื่อใช้ในลักษณะยาเดี่ยว แพทย์อาจปรับขนาดการใช้ยาเป็น สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ข.สำหรับรักษาโรคข้อสันหลังอักเสบยึดติด หรือโรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 40 มิลลิกรัม/สัปดาห์ การให้ยาเป็นแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

ค. สำหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดผื่นหนา:

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นฉีดยาเข้าใต้ผิวหนังขนาด 80 มิลลิกรัม หลังจากได้รับยาเข็มแรก 1 สัปดาห์ แพทย์อาจปรับลดการฉีดยาเป็น 40 มิลลิกรัม/สัปดาห์ และการให้ยาเป็นแบบสัปดาห์เว้นสัปดาห์

ง. สำหรับรักษาโรคโครห์น หรือโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง:

 • ผู้ใหญ่: กรณีมีอาการรุนแรงตั้งแต่ระดับกลางขึ้นไป แพทย์อาจเริ่มฉีดยาเข้าใต้ผิวหนัง 160 มิลลิกรัม โดยแบ่งฉีดเป็น 4 ครั้งใน 1 วัน หรืออาจจะฉีดครั้งละ 40 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง 2 วันติดต่อกัน จากนั้น เว้นเวลา 2 สัปดาห์แล้วฉีดยา 80 มิลลิกรัม อีก 2 สัปดาห์ถัดมาให้ฉีดยาครั้งละ 40 มิลลิกรัม สัปดาห์เว้นสัปดาห์

อนึ่ง:

 • อาจใช้ยานี้ร่วมกับยาอื่นเช่นยา Methotrexate โดยเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์
 • เด็ก: การใช้ยานี้ในเด็ก จะอยู่ในดุลพินิจของแพทย์เป็นกรณีๆไป โดยขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น ชนิดโรค ความรุนแรงโรค อายุ น้ำหนักตัว

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะดาลิมูแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรมารับยาอะดาลิมูแมบตรงเวลา หากลืมมารับยานี้ ควรรีบแจ้งให้ แพทย์/พยาบาล ทราบโดยเร็ว

อะดาลิมูแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะดาลิมูแมบอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะดาลิมูแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะดาลิมูแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ที่อยู่ในภาวะติดเชื้อต่างๆ
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีในภาวะให้นมบุตร และเด็ก นอกจากมีคำสั่งแพทย์
 • แจ้ง แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทุกครั้งว่า มีการเจ็บป่วยติดเชื้อ หรือได้รับวัคซีนมาหรือไม่
 • ระหว่างที่ใช้ยานี้ ต้องมารับการตรวจเลือดตามแพทย์นัดทุกครั้ง
 • หากพบอาการป่วยหรือมีการติดเชื้อต่างๆเกิดขึ้น ให้รีบเข้ามาแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยทันที
 • ระหว่างการใช้ยานี้ หากพบอาการ อึดอัด/แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว ต้องรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอะดาลิมูแมบด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะดาลิมูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

อะดาลิมูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะดาลิมูแมบอย่างไร?

ควรเก็บยาอะดาลิมูแมบ ในช่วงอุณหภูมิ 2–8 องศาเซลเซียส(Celsius)หรือ ตาเอกสารกำกับยา ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

อะดาลิมูแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะดาลิมูแมบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Humira (ฮิวมิรา)AbbVie Inc.
Exemptia (เอ็กซ์เซมป์เทีย)Zydus

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Amjevita, Adalimumab-atto , Cyltezo

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Tumor_necrosis_factor_alpha [2017,Nov4]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Adalimumab [2017,Nov4]
 3. https://www.drugs.com/cdi/adalimumab-prefilled-pens-and-syringes.html [2017,Nov4]
 4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/adalimumab/?type=brief&mtype=generic [2017,Nov4]
 5. https://www.drugs.com/dosage/humira.html [2017,Nov4]
 6. https://www.drugs.com/sfx/humira-side-effects.html [2017,Nov4]
 7. https://www.drugs.com/drug-interactions/adalimumab- index.html?filter=3&generic_only=#M [2017,Nov4]
 8. http://www.rxabbvie.com/pdf/humira.pdf [2017,Nov4]
 9. http://exemptia.com/wp-content/uploads/2014/11/Open_PI_Exemptia_PFS_Injection_40mg_8ml_Sale.pdf [2017,Nov4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน anpraew Pongtarin
Frame Bottom