Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อกระดูกและข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

การอักเสบของกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ 

บทนำ

ยาอะซีเมทาซิน(Acemetacin) เป็นยาในกลุ่มเอ็นเสด(NSAIDs) ที่นำมาใช้บรรเทาอาการปวดจากการอักเสบของ กล้ามเนื้อ กระดูก และข้อต่อ ต่างๆ ของร่างกายโดยตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งปิดกั้นการผลิตสารเคมีที่เรียกกันว่า Prostaglandins ซึ่งจะถูกปลดปล่อยออกมาในบริเวณที่ได้รับการบาดเจ็บ และสารProstaglandinsนี้เองที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้เกิดอาการปวดอักเสบของร่างกาย

ในประเทศไทย ตัวยาอะซีเมทาซินมีลักษณะเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน โดยถูกกำหนดให้เป็นยาอันตราย และมีเงื่อนไขการใช้ยาอะซีเมทาซินบางประการที่ผู้บริโภคควรทราบเช่น ข้อห้าม-ข้อควรระวัง ดังนี้

*อนึ่ง ระหว่างรับประทานยาอะซีเมทาซินแล้วเกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง) รุนแรง เช่น ปวดท้องรุนแรง ใบหน้าแดง ถ่ายอุจจาระมีเลือดปน/อุจจาระเป็นเลือดหรืออุจจาระมีสีดำ อาเจียนออกมาเป็นเลือด/อาเจียนเป็นเลือด กรณีเหล่านี้ต้องหยุดใช้ยานี้ทันที แล้วรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

อะซีเมทาซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

อะซีเมทาซิน

ยาอะซีเมทาซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

อะซีเมทาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะซีเมทาซินมีการดูดซึมได้ดีจากระบบทางเดินอาหาร จากนั้นตัวยาจะมีกลไกการออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Cyclooxygenase เอนไซม์นี้มีหน้าที่สำคัญต่อกระบวนสังเคราะห์สารที่กระตุ้นการอักเสบอย่าง Prostaglandins จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ระดับสาร Prostaglandins ในบริเวณอวัยวะที่มีอาการปวดอักเสบลดลง และกลไกนี้อาจมีระยะเวลายาวนานได้ถึง 16 ชั่วโมง จึงเป็นเหตุผลทำให้การรับประทานยาอะซีเมทาซินเพียง 1–2 ครั้ง/วันก็สามารถบรรเทาอาการปวดอักเสบได้ตามสรรพคุณ

อะซีเมทาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะซีเมทาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ที่ประกอบด้วย Acemetacin ขนาด 60 และ 90 มิลลิกรัม/แคปซูล

อะซีเมทาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาอะซีเมทาซินมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. กรณีปวดเฉียบพลัน (Acute symptom):

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 180 มิลลิกรัม วันละ1 ครั้ง

ข. กรณีปวดจากโรคเกาต์:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 90 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ไม่เกิน 5 วันติดต่อกัน

ค. อาการปวดทั่วไป:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 90 มิลลิกรัม วันละ1ครั้ง

อนึ่ง:

 • ควรรับประทานยานี้พร้อม หรือ หลังอาหาร
 • ห้ามแกะยาออกจากแคปซูล ควรรับประทานยาทั้งแคปซูล และดื่มน้ำตาม อย่างพอเพียง
 • ไม่แนะนำให้ไปซื้อยามารับประทานเอง ควรใช้ยาภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกที่แน่ชัดในประสิทธิภาพ ผลข้างเคียง และขนาดยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาอะซีเมทาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมรับประทานยาอะซีเมทาซิน สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ห้ามเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาที่ขนาดปกติเท่านั้น

อนึ่ง ผู้ป่วยสามารถขอคำปรึกษาแพทย์ล่วงหน้าว่า กรณีที่ลืมรับประทานยานี้ควรปฏิบัติตัวอย่างไร

อะซีเมทาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะซีเมทาซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้อะซีเมทาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะซีเมทาซิน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ เด็ก ผู้ป่วย โรคหัวใจ โรคตับ โรคไต
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานยาด้วยตนเอง
 • การรับประทานยาอะซีเมทาซินร่วมกับยาใดๆควรปรึกษาแพทย์/เภสัชกรก่อนเสมอ
 • หลังรับประทานยานี้แล้วมีอาการวิงเวียนศีรษะ ห้ามขับขี่ยวดยานพาหนะต่างๆรวมถึงการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรทุกชนิดด้วยจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
 • หากพบอาการข้างเคียงที่รบกวนการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่น ท้องเสียบ่อยครั้ง วิงเวียนศีรษะมาก มีภาวะเลือดออกง่าย และอื่นๆ ให้หยุดใช้ยานี้ แล้วรีบนำผู้ป่วยมาพบ แพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้ยาของแพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด และควรมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาอะซีเมทาซินด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

อะซีเมทาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาอะซีเมทาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาอะซีเมทาซินอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาอะซีเมทาซิน ดังนี้ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius)
 • ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุ
 • ไม่ทิ้งยาลงในแม่น้ำคูคลองตามธรรมชาติ

อะซีเมทาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะซีเมทาซิน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Aceo (เอซีโอ) American Taiwan Biopharm
Emflex (เอมเฟล็กซ์)Merck KGaA

บรรณานุกรม

 1. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.1001.pdf [2018,Sept22]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Acemetacin [2018,Sept22]
 3. https://www.mims.com/thailand/drug/info/aceo/?type=brief [2018,Sept22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom