Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาอะซิโธรมัยซิน (Azithromycin) จัดเป็นยาปฏิชีวนะในกลุ่มแมคโครไลด์ (Macrolide) มีใช้ค่อนข้างแพร่หลายทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ด้วยประสิทธิภาพในการรักษาและครอบ คลุมโรคติดเชื้อที่เป็นกันส่วนมากในประเทศเขตร้อนอย่างไทยเรา

ยาอะซิโธรมัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

อะซิโธรมัยซิน

ยาอะซิโธรมัยซินมีสรรพคุณใช้รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียเช่น การติดเชื้อแบคทีเรียของหูชั้นกลาง (หูชั้นกลางอักเสบ) ทอลซิลอักเสบ คออักเสบ กล่องเสียงอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ไทฟอยด์ ไซนัสอักเสบ รักษาการติดเชื้อในทารกที่มีภูมิคุ้มกันต้านทานโรคยังไม่แข็งแรง รัก ษาการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และในการติดเชื้อโกโนเรีย

ยาอะซิโธรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาอะซิโธรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยจะเข้าไปรบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของแบค ทีเรียทำให้แบคทีเรียไม่สามารถขยายและแพร่พันธุ์ได้

ยาอะซิโธรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาอะซิโธรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้คือ

  • แคปซูล ขนาด 250 มิลลิกรัม
  • ยาผงละลายน้ำ ขนาด 200 มิลลิกรัม ใน 1 ช้อนชา
  • ยาฉีดเข้าหลอดเลือด 500 กรัม

ยาอะซิโธรมัยซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ด้วยยาอะซิโธรมัยซินนี้ใช้รักษาโรคติดเชื้อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิผล วิธีกินยาและขนาด ยาที่ใช้ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับชนิดของเชื้อที่ก่อโรค ดังนั้นควรให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยสั่งจ่ายยาที่เหมาะสม ไม่ควรซื้อรับประทานเอง

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาอะซิโธรมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ หากการลืมทานยาใกล้กับมื้อถัดไป ให้รับประทานขนาดปกติโดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาอะซิโธรมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาอะซิโธรมัยซินมีผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ท้องอืด ท้องเสีย ง่วงนอน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ และอาจมีตับอักเสบได้

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะซิโธรมัยซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาอะซิโธรมัยซินคือ ระวังการใช้ยาในผู้ที่แพ้ยา (การแพ้ยา) นี้ ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้ และห้ามใช้ยาหมดอายุ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงอะซิโธรมัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาอะซิโธรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ปฏิกิริยาระหว่างยาอะซิโธรมัยซินกับยาตัวอื่นๆคือ

ควรเก็บรักษายาอะซิโธรมัยซินอย่างไร?

การเก็บรักษายาอะซิโธรมัยซินคือ เก็บยาในที่แห้ง พ้นแสงแดด และในอุณหภูมิไม่ควรเกิน 25 องศาเซลเซียส และต้องเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาอะซิโธรมัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาอะซิโธรมัยซินมีชื่อทางการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิตขายในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Azithro(อาซิโธร)M & H Manufacturing
Binozyt(บิโนซิท)Sandoz
Floctil(ฟลอกทิล)Unison
Zithromax(ซิโธรแมก)Pfizer
Zmax(ซีแมก) Pfizer

บรรณานุกรม

1. Antibiotics.http://www.mims.com/Thailand/drug/search/ [2014,Dec12]
http://books.google.co.th/books [2014,Dec12]
3. Antibacterialhttp://en.wikipedia.org/wiki/Antibacterial [2014,Dec12] 2. Christopher Walsh . (2001). Antibiotics.

Updated 2014, Dec 6


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom