Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคข้อรูมาตอยด์  

บทนำ

ข้ออักเสบรูมาตอยด์/โรคข้อรูมาตอยด์เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรัง ผู้ป่วยจะเกิดการอักเสบของ ข้อและ/หรือของอวัยวะต่างๆได้ เชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายและพันธุกรรม ในระยะเริ่มแรกผู้ป่วยอาจเริ่มต้นจากอาการข้อฝืด/ข้อติดและเกิดการอักเสบตามข้อต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะข้อนิ้วมือและข้อมือร่วมกับอาการปวดตามข้อนั้นๆ

จากที่โรคนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันฯของร่างกายที่ผิดปกติ การรักษาจึงนิยมใช้ยาที่ปรับระดับการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันฯให้ลดลงเพื่อลดการอักเสบในบริเวณต่างๆ เรียกยาในกลุ่มนี้ว่า ดีมาร์ดส (Disease-modifying Antirheumatic Drugs; DMARDs) ร่วม กับการให้ยาเพื่อลดความเจ็บปวด/ยาแก้ปวด

ยาออเรนโอฟิน (Auranofin) เป็นยาในกลุ่มสารประกอบจำพวกทองคำ มีฤทธิ์ลดการทำ งานของระบบภูมิคุ้มกันฯของร่างกาย จัดเป็นหนึ่งในยาของกลุ่มดีมาร์ดส นิยมใช้ยานี้เมื่อประสบความล้มเหลวจากยาปรับระดับภูมิคุ้มกันฯอื่นๆเช่น ยาในกลุ่มเสตียรอยด์ ยาเมโธเทรกเซต (Me thotrexate) ยาซัลฟาซาลาซีน (Sulfasalazine) และยาเลฟลูโนไมด์ (Leflunomide) เป็นต้น ะ

การใช้ยานี้ ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการตรวจติดตามระดับของเม็ดเลือด (การตรวจซีบีซี)อย่างสม่ำเสมอจึงควรใช้ยานี้อย่างเคร่งครัดตามแพทย์สั่งเท่านั้น

ยาออเรนโอฟินมีสรรพคุณอย่างไร?

ออเรนโอฟิน

ยาออเรนโอฟินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ในการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) ในผู้ใหญ่ นิยมใช้ยานี้เป็นยาทางเลือกในการรักษาหลังการรักษาด้วยยากดภูมิคุ้มกันฯทางเลือกแรกล้มเหลวเช่น ยาในกลุ่มเสตียรอยด์ (Steroids) ยาอะซาโธโอพรีน (Azathioprine) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ยาออเรนโอฟินในการรักษาในโรคนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในฉลากยา (Off label uses) ดังต่อไปนี้เช่น

ยาออเรนโอฟินออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาออเรนโอฟินเป็นสารประกอบจำพวกทองคำ กลไกการออกฤทธิ์ที่แน่ชัดของยานี้ยังไม่เป็นที่ประจักษ์ แต่มีการศึกษาพบว่า ยาออเรนโอฟินมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์แคปปาไคเรส (IκB/Inhibitor of kappa B kinase) และเอนไซม์ไธโอรีดอซินรีดักเทส (Thioredoxin reductases) ทั้งสองเป็นเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันฯของร่าง กาย ผลจากการยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ทั้งสองชนิด ทำให้เกิดการลดการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันฯของร่างกายและลดการเกิดอนุมูลอิสระในร่างกาย นำไปสู่การลดการอักเสบในส่วนของข้อต่างๆ และฤทธิ์ของยายังช่วยป้องกันการทำลายกระดูกและกระดูกอ่อนจากการอักเสบได้อีกด้วย

ยาออเรนโอฟินมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออเรนโอฟินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย/เภสัชภัณฑ์เป็นยาเม็ดหรือยาแคปซูลขนาดความ แรง 3 มิลลิกรัมต่อเม็ดหรือต่อแคปซูล

ยาออเรนโอฟินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาออเรนโอฟินมีขนาดยาแนะนำสำหรับการรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ในผู้ใหญ่วันละ 6 มิลลิ กรัมโดยอาจแบ่งการบริหารยา/การรับประทานยาวันละ 1 - 2 ครั้ง แพทย์ผู้ทำการรักษาอาจพิจารณาเพิ่มขนาดยาเป็น 9 มิลลิกรัมต่อวันโดยแบ่งให้ 3 เวลา (รับประทานครั้งละ 3 มิลลิกรัม หรือ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง) หากอาการไม่ดีขึ้นหลังเริ่มต้นการรักษาไปแล้ว 6 เดือน

เพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยาได้แก่ อาการปวดท้อง คลื่นไส้ แนะนำให้รับประทานยานี้หลังอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่ สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึก ษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรเช่น

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาออเรนโอฟินให้รับประทานโดยทันทีที่นึกขึ้นได้ หากใกล้เวลาการรับ ประทานยาในมื้อถัดไปให้ข้ามมื้อยานั้นไป และรับประทานยาตามมื้อยาถัดไปตามปกติโดยไม่ต้อง เพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า

ยาออเรนโอฟินมีผลไม่พึงประสงค์ไหม?

ยาออโรนโอฟินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการไม่พึงประสงค์) บางประการเช่น ปวดท้อง รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง คลื่นไส้ อาเจียน การรับรสอาหารเปลี่ยนไป มีลม ในกระเพาะอาหารมากขึ้น/มีแก๊สในกระเพาะอาหาร ผมร่วง ท้องเสีย หากอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและมีแนวโน้มว่าอาการแย่ลงหรือไม่ทุเลา แจ้งให้แพทย์ผู้รักษาทราบ พบแพทย์/ไปโรงพยา บาลก่อนนัด

หากรับประทานยาออเรนโอฟินแล้วเกิดอาการแพ้ยาเช่น ผื่นคัน อาการบวมของริมฝีปาก เปลือกตา/หนังตา ใบหน้า หรือหายใจไม่สะดวก/หายใจลำบาก หรืออาการข้างเคียงที่มีความรุนแรงเช่น อุจจาระเป็นเลือด ปัสสาวะเป็นเลือด หรืออุจจาระมีสีดำและเหนียว ผิวหนังมีห้อเลือด เกิดมากและ/หรือที่ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อยๆ มีอาการติดเชื้อบ่อยเช่น เจ็บคอ มีแผลในปาก มีไข้ หนาวสั่น มีการไหลของเลือดที่ผิดปกติ (เลือดออกมากผิดปกติหรือเลือดออกง่ายผิดปกติ) มีอา การเหนื่อยล้าอย่างรุนแรง ให้พบแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยทันที/ฉุกเฉิน

ยาออเรนโอฟินมีปฏิกิริยากับยาตัวอื่นไหม?

ยาออเรนโอฟินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังต่อไปนี้เช่น

มีข้อควรระวังในการใช้ยาออเรนโอฟินอย่างไร?

มีข้อควรระวังในการใช้ยาออเรนโอฟินเช่น

 • ไม่ใช้ยานี้ในผู้ป่วยที่แพ้ยาหรือแพ้ส่วนประกอบของยานี้
 • หลีกเลี่ยงการใช้ยาออเรนโอฟินขณะตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร รวมไปถึงไม่ควรตั้ง ครรภ์ภายหลังหยุดยาไปแล้วน้อยกว่า 6 เดือน เนื่องจากยานี้อยู่ในร่างกายได้เป็นเวลานาน
 • การรักษาด้วยยานี้ใช้ระยะเวลาในการออกฤทธิ์และเห็นผลการรักษาในช่วง 3 - 6 เดือน ไม่ได้เห็นผลโดยทันทีหลังรับประทานยา ผู้ป่วยจึงควรรับประทานยานี้อย่างต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง
 • ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กเนื่องจากไม่มีผลการศึกษาด้านความปลอดภัยและประ สิทธิผลจากการใช้ยานี้
 • หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ทุกชนิดเมื่อใช้ยานี้เพราะจะเพิ่มผลข้างเคียงจากยานี้ให้สูงขึ้น
 • หลีกเลี่ยงการถูกแสงแดดโดยตรงเป็นระยะเวลานานๆเนื่องจากยาออเรนโอฟินอาจ ส่งให้ผิวหนังมีความไวต่อแสงแดดมากกว่าปกติ หากมีความจำเป็นต้องออกแดดนานให้ทาผลิต ภัณฑ์กันแดดก่อนออกแดดทุกครั้งขณะใช้ยานี้
 • หากต้องทำการตรวจวัณโรคโดยวิธีทดสอบทูเบอร์คูลิน (Tuberculin Test) ให้แจ้งผู้ทำการตรวจว่ากำลังใช้ยานี้อยู่เพราะอาจทำให้ผลตรวจผิดพลาดได้
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาออเรนโอฟินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ควรเก็บรักษายาออเรนโอฟินอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาออเรนโอฟินดังนี้เช่น

 • เก็บในภาชนะบรรจุหรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิมของผู้ผลิต
 • เก็บในอุณหภูมิห้องปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่อับชื้นเช่น บริเวณใกล้ห้องน้ำ ห้องครัว หรือบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงโดยตรง
 • เก็บให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาออเรนโอฟินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาออเรนโอฟินมียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตดังต่อไปนี้เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
ริดอรา (Ridaura) แกล็กโซสมิทไคล์น

บรรณานุกรม

 1. เว็บไซต์คณะกรรมการอาหารและยา ส่วนสืบค้นผลิตภัณฑ์ข้อมูลยา เข้าถึงได้จาก http://wwwapp1.fda.moph.go.th/consumer/conframe.asp [2015,July25]
 2. Drug Link Card. Auranodin (Ridura). http://davisplus.fadavis.com/3976/meddeck/pdf/auranofin.pdf [2015,July25]
 3. MIMS Online Singapore http://mims.com/SINGAPORE/Home/GatewaySubscription/?generic=Auranofin [2015,July25]
 4. William C. Shiel Jr., MD, FACP, FACR. Felty's Syndrome. http://www.medicinenet.com/feltys_syndrome/article.html[2015,July25]
 5. กัลยกร เชาวว์วิศิษฐ. โรคข้ออักเสบสะเก็ดเงิน. สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย.
 6. มานิตย์ วัชร์ชัยนันท์. Juvenile Arthritis 1. [Online] Accessed by http://vatchainan2.blogspot.sg/2012/09/juvenile-arthritis-1.html[2015,July25]
 7. ปารวี สุวรรณาลัย. ข้ออักเสบรูมาตอยด์. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล. [2015,July25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom