Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ออริสแตท (Oristat) เป็นยาที่ถูกออกแบบมาเพื่อบำบัดรักษาผู้ที่มีน้ำหนักตัวมาก (โรคอ้วน และน้ำหนักตัวเกิน) ถูกผลิตโดยบริษัทโรช (Roche) ประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ชื่อการค้าว่า “เซนิคอล (Xenical)” โดยมีกลไกยับยั้งการดูดซึมไขมันเข้าสู่ร่างกายจากทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นการลดแคลอรี (Calorie) หรือพลังงานเข้าสู่ร่างกายช่องทางหนึ่ง

จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้า สู่ร่างกาย) ของยานี้พบว่า หลังรับประทาน ตัวยาจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมีในระบบทาง เดินอาหาร การกำจัดยาออกจากร่างกาย 50% หรือค่าครึ่งชีวิต (Half life) ของยาในร่างกายใช้เวลาเพียง 1 - 2 ชั่วโมง โดยมากตัวยาจะถูกขับผ่านมากับอุจจาระ

ในประเทศไทยจะพบว่ามีบริษัทที่จัดจำหน่ายน้อยมาก ออริสแตทจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การจะใช้ยาได้ปลอดภัย ถูกต้อง ควรต้องขอคำแนะนำจากแพทย์เท่านั้น

ยาออริสแตทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ออริสแตท

ยาออริสแตทมีสรรพคุณดังนี้

ยาออริสแตทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาออริสแตทคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่ระบบทางเดินอาหารของผู้บริโภค โดยจะยับยั้งการทำงานของเอนไซม์หรือน้ำย่อยไขมันในกระเพาะอาหารและตับอ่อน (Inhibiting gastric and pancreatic lipase) ทำให้ไขมันไตรกลีเซอร์ไรด์ในอาหารไม่ถูกปลดปล่อยออกมา แต่จะถูกส่งผ่านไปตามกากอาหาร และขับออกมากับอุจจาระในที่สุด

ยาออริสแตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออริสแตทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาแคปซูลขนาด 120 มิลลิกรัม/แคปซูล

ยาออริสแตทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาออริสแตทมีขนาดรับประทานดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 1 แคปซูลวันละ 3 ครั้งพร้อมอาหาร
  • เด็ก: อายุมากกว่า 12 ปี รับประทานขนาดเช่นเดียวกับในผู้ใหญ่ แต่ต้องอยู่ในการควบคุมของแพทย์อย่างเคร่งครัด
  • เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ยังไม่มีข้อมูลการใช้ยาที่ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาออริสแตท ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาออริสแตทสามารถรับประทานยาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาออริสแตทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออริสแตทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น อุจจาระเยิ้มจากมีน้ำมัน/ไขมันปน มีแก๊สในทางเดินอาหารมาก การกลั้นอุจจาระยากขึ้น ถ่ายบ่อย ถ่ายเหลว รู้สึกไม่สบายในช่องท้อง หรือปวดท้อง ท้องอืด ปวดช่องทวารหนัก

มีข้อควรระวังการใช้ยาออริสแตทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออริสแตทดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาออริสแตทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาออริสแตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาออริสแตทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาออริสแตทอย่างไร?

ควรเก็บยาออริสแตทที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่ แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาออริสแตทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาดีคอลเจนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Xenical (เซนิคอล) Roche

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Orlistat#Medical_uses[2014,Nov8]
2 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=orlistat [2014,Nov8]
3 http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Xenical/?type=brief [2014,Nov8]
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Cholestasis [2014,Nov8]
5 http://www.drugs.com/orlistat.html [2014,Nov8]
6 http://www.healthcentral.com/obesity/r/medications/orlistat-oral-17220/dosage [2014,Nov8]
7 http://www.drugs.com/drug-interactions/cyclosporine-with-orlistat-763-0-1756-0.html [2014,Nov8]
8 http://www.drugs.com/drug-interactions/orlistat-index.html?filter=2&generic_only= [2014,Nov8]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน paifahnuttaya NBP
Frame Bottom