Frame Top

ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 10)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
6 กุมภาพันธ์ 2018
ออทิสติกแท้และเทียม-10

      

      น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวถึง คุณสมบัติสำคัญที่เด็กรุ่นใหม่ควรจะมีคือ ความคิด 3 ด้าน บวก 1 ทำ คือ คิดเป็น คิดดี คิดต่อยอดเพื่อรังสรรค์สิ่งใหม่ และต้องทำเป็นด้วย

      น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวต่อว่า การเลี้ยงลูกในวัยอายุต่ำกว่า 6 ขวบให้ได้ตามคุณสมบัติที่กล่าวมา พ่อแม่ควรหันมาใส่ใจเรื่องการเล่นของเด็กมากขึ้น ไม่ว่าจะเล่นคนเดียว หรือเล่นกับเพื่อน เด็กจะทุ่มเทใจและจริงจังกับการเล่นมาก เพราะการเล่นคือ การทำงานของเด็ก

      เด็กจะคิด พลิกแพลงการเล่นตลอดเวลา ยิ่งเล่นมาก จะเกิดความชำนาญจากการค้นหา เปลี่ยน ปรับ แก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งใหม่ สะสมเป็นความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ที่เด็กได้ลงมือทำด้วยตนเอง

      ทั้งนี้ ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศยืนยันตรงกันว่า ยิ่งเด็กมีโอกาสเล่นมากเท่าไหร่ ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง กระโดด คืบคลาน เล่นดิน เล่นทราย หยิบจับสิ่งของ เล่นของเล่น เล่นตุ๊กตา เล่นตั้งเต เล่นบล็อก เล่นตัวต่อ ฯลฯ ก็จะยิ่งได้รับการพัฒนาเซลล์ประสาทในสมองที่มีนับแสนล้านเซลล์เชื่อมต่อกันเป็นร่างแห

      เด็กจะมีความสามารถในการคิด เรียนรู้ โดยเฉพาะการเล่นที่มีการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ร่วมกัน จะทำให้การเชื่อมโยงเซลล์ประสาทเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20-25

      นอกจากนี้การเล่นของเด็กจะเป็นพื้นฐานของการพัฒนาความฉลาดทางปัญญา อารมณ์และสังคมไปพร้อมๆกันด้วย

      น.ต.นพ.บุญเรือง กล่าวอีกว่า ขณะนี้ยังมีพ่อแม่หลายคนที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ มีความเชื่อว่าถ้าอยากให้ลูกเก่ง ฉลาด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันคน ต้องให้ลูกเรียน ขวนขวายเอาความรู้ไปใส่ในสมองเด็ก

      บางคนให้เรียนกวดวิชาในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์เพราะกลัวลูกจะสู้คนอื่นไม่ได้ หรือบางคนมีความคิดว่าการเล่นเป็นเรื่องไร้สาระ สิ้นเปลืองเวลา

      ความเชื่อเช่นนี้มีผลเสียต่ออนาคตลูกมาก นอกจากทำให้เด็กเครียด เบื่อหน่ายการเรียนแล้ว ยังเป็นการบั่นทอนความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่ติดตัวลูกมาตั้งแต่เกิดไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ กลายเป็นเด็กที่คิดไม่เป็น เมื่อโตขึ้นจะขาดโอกาสในการเป็นผู้นำด้วย

      ด้าน พญ.กุสุมาวดี คำเกลี้ยง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น กล่าวว่า ฐานความคิดของเด็กอายุ 3-5 ขวบมาจากจินตนาการซึ่งมีในเด็กทุกคน หน้าที่ของพ่อแม่ไม่ใช่สร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้ลูก แต่มีหน้าที่ส่งเสริมกระตุ้นให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยผ่านการเล่น ด้วยวิธีปฏิบัติ 9 ประการ ได้แก่

แหล่งข้อมูล:

  1. 9 วิธีเล่นกับ "ลูก" ช่วยเด็กฉลาด คิดเป็น. http://www.thaihealth.or.th/Content/40266-9 วิธีเล่นกับ "ลูก" ช่วยเด็กฉลาด คิดเป็น.html [2018, February 5].
Blog
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 4) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 5) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 6) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 7) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 8) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
ออทิสติกแท้และเทียม (ตอนที่ 9) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom