Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กระดูกและข้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ข้ออักเสบ  ข้อเสื่อม 

บทนำ

ยาออกซาโพรซิน(Oxaprozin หรือ Oxaprozinum)เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs ที่ใช้บรรเทาอาการอักเสบ อาการปวด อาการบวมของข้อกระดูก รวมถึงอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์ ยาออกซาโพรซินได้รับการขึ้นทะเบียนยาเมื่อปี ค.ศ.1982 (พ.ศ.2525) รูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน ซึ่งตัวยาสามารถดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ถึงประมาณ 95% และในกระแสเลือด ยาจะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 99% การทำลายโครงสร้างเคมีของยานี้เกิดที่ตับเป็นส่วนมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ตัวยาออกซาโพรซินอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้นานเกือบ 2 วัน ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 40–54 ชั่วโมง เพื่อขับยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

ข้อดีของยาออกซาโพรซินประการหนึ่งคือ รับประทานยาเพียงวันละ 1 ครั้งก็สามารถควบคุมอาการปวดอักเสบของผู้ป่วยได้แล้ว อย่างไรก็ตามการใช้ยานี้ต่อเนื่อง เป็นเวลานานๆ สามารถสร้างผลข้างเคียงที่รุนแรง และต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เช่น เกิดภาวะหัวใจวาย เส้นโลหิต/หลอดเลือดในสมองตีบหรือแตก(โรคหลอดเลือดสมอง) นอกจากนี้ยังส่งผลให้เกิดแผลในกระเพาะอาหารได้เช่นเดียวกับยา NSAIDs ตัวอื่นๆ

ทั้งนี้ มีผู้ป่วยบางกลุ่มที่แพทย์ ไม่แนะนำ ให้ใช้ยาออกซาโพรซิน เช่น

*สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาออกซาโพรซินเกินขนาด จะก่อให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)รุนแรงเพิ่มเป็นทวีคูณ สามารถสังเกตได้จาก อาการปัสสาวะไม่ออก/ปัสสาวะลำบาก สูญเสียสติสัมปชัญญะ เกิดอาการชัก วิงเวียนอย่างรุนแรง ง่วงนอนมาก คลื่นไส้ และปวดท้องอย่างรุนแรง หายใจแผ่ว/เบา/ตื้นลง อาเจียนออกมามีสีเข้มเหมือนสีกาแฟ/อาเจียนเป็นเลือด ซึ่งหากพบเหตุการณ์ดังกล่าวเมื่อใช้ยานี้ ควรต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทันที/ฉุกเฉิน

อาจจะสรุปข้อควรระวัง ระหว่างการใช้ยาออกซาโพรซิน ออกมาเป็นข้อๆ ดังนี้

สำหรับประเทศไทย อาจพบเห็นการใช้ยานี้ได้น้อย แต่ในต่างประเทศ จะพบเห็นการจัดจำหน่ายยาออกซาโพรซินภายใต้ชื่อการค้าว่า “Daypro”

ออกซาโพรซินมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ออกซาโพรซิน

ยาออกซาโพรซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ออกซาโพรซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาออกซาโพรซินมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยจัดเป็นอนุพันธ์ของกรดโพรพิโอนิก(Propionic acid)ในหมวด NSAIDs ที่สามารถออกฤทธิ์ ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ไซโคลออกซีจีเนส (Cyclooxygenase, เอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบของเนื้อเยื่อต่างๆ) ส่งผลให้ร่างกายชะลอการสังเคราะห์สารที่กระตุ้นการอักเสบอย่างเช่น โพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) ด้วยเหตุผลนี้เอง ทำให้การปวดอักเสบของข้อ-กระดูก, อาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์บรรเทาลงได้ตามสรรพคุณ

ออกซาโพรซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออกซาโพรซินมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ออกซาโพรซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาออกซาโพรซิน มีขนาดรับประทาน เช่น

ก.สำหรับรักษาโรค ข้อเสื่อม เข่าเสื่อม:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1.2 กรัม วันละ1 ครั้ง, สำหรับผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อย เช่นต่ำกว่า 50 กิโลกรัมลงมา แพทย์อาจให้เริ่มรับประทานที่ขนาด 0.6 กรัม/วัน ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.8 กรัม/วัน หรือคำนวณตามเกณฑ์น้ำหนักตัว 26 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3 ครั้งตามคำสั่งแพทย์
 • เด็ก: ทางคลินิก ยังไม่มีรายงานการใช้ยานี้ในเด็ก เนื่องจากโรคดังกล่าวเป็นโรคของผู้ใหญ่

ข.สำหรับรักษาโรคข้อรูมาตอยด์:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 1.2 กรัม วันละ1ครั้ง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 1.8 กรัม/วัน หรือคำนวณตามเกณฑ์น้ำหนักตัว 26 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม โดยแบ่งรับประทานวันละ 2-3ครั้งตามคำสั่งแพทย์

ค. สำหรับรักษาโรคข้อรูมาตอยด์ในเด็ก (Juvenile rheumatoid arthritis):

ก.เด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป:

 • น้ำหนักตัว 22–31 กิโลกรัม, รับประทานยา 600 มิลลิกรัม/วัน
 • น้ำหนักตัว 32–54 กิโลกรัม, รับประทานยา 900 มิลลิกรัม/วัน
 • น้ำหนักตัว 55 กิโลกรัมขึ้นไป, รับประทานยา 1,200 มิลลิกรัม/วัน

ข. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี: ห้ามใช้ยานี้

อนึ่ง:

 • ควรรับประทานยานี้หลังอาหารทันที หรือรับประทานพร้อมอาหาร แต่การรับประทานยานี้พร้อมกับอาหาร อาจทำให้เวลาการดูดซึมยาเข้ากระแสเลือดเพิ่มมากขึ้น แต่ประสิทธิภาพของการรักษาไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
 • การรับประทานยาออกซาโพรซินร่วมกับยาลดกรด ไม่มีผลต่อการดูดซึมตัวยาออกซาโพรซินเข้าสู่ร่างกาย

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาออกซาโพรซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

การใช้ออกซาโพรซินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้ป่วยควรใช้ยาตามคำสั่งแพทย์ กรณีที่ลืมรับประทานยานี้ ให้รับประทานยานี้ทันทีที่นึกขึ้นได้ หากเวลาใกล้เคียงกับ การรับประทานยานี้ในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยานี้ในขนาดปกติ

ออกซาโพรซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออกซาโพรซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกายดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ออกซาโพรซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออกซาโพรซิน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาออกซาโพรซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภํณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ออกซาโพรซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาออกซาโพรซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาออกซาโพรซินอย่างไร?

ควรเก็บยาออกซาโพรซินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ออกซาโพรซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาออกซาโพรซิน ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Daypro (เดย์โปร)pfizer

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Dayrun, Duraprox, Macprox

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/oxaprozin/?type=brief&mtype=generic[2017,May6]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxaprozin[2017,May6]
 3. https://www.drugs.com/cdi/oxaprozin.html[2017,May6]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/18841s022lbl.pdf[2017,May6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom