Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

กล้ามเนื้อ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

สร้างกล้ามเนื้อ 

บทนำ

ยาออกซาโบโลน(Oxabolone หรือ Oxabolone cipionate หรือ Oxabolone cypionate ) เป็นสารประกอบที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นโดยมีโครงสร้างคล้ายกับฮอร์โมนเพศชายอยู่ในประเภทอนาบอลิก-แอนโดรจีนิก สเตียรอยด์ (Anabolic-androgenic steroids) สารประกอบชนิดนี้ก่อให้เกิดผลต่อการเพิ่มสารโปรตีนภายในเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซลล์ของกล้ามเนื้อ ส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยาออกซาโบโลนคือยาฉีด โดยมีตัวยาสำคัญอยู่ในรูปของเกลือซิพิโอเนท(Oxabolone cipionate) ทั้งนี้เพราะถ้ารูปแบบยานี้เป็นชนิดรับประทาน ยาออกซาโบโลนจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสร้างโดยตับอย่างรวดเร็วและกลายเป็นสารที่ไม่สามารถออกฤทธิ์ได้

เรามักพบเห็นการใช้ยาออกซาโบโลนกับกลุ่มนักกีฬา โดยใช้เป็นยาเสริมสร้างกล้ามเนื้อทั้งชายและหญิง แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้น ปริมาณการใช้ยานี้กับชายอาจมากกว่าเพศหญิง 5–7 เท่า/สัปดาห์ โดยผู้รับบริการอาจต้องมารับการฉีดยา 2 ครั้ง/สัปดาห์ หรือในบางกรณี แพทย์จะฉีดยาให้เพียงสัปดาห์ละ 1 ครั้งเพื่อลดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ที่ใช้ยาชนิดนี้ อย่างไรก็ตายาออกซาโบโลนได้ถูกควบคุมโดยองค์การนานาชาติ(World anti-doping agency)เพื่อต่อต้านการใช้สารโด๊ป(Dope, ยากระตุ้นที่จัดเป็นยาผิดกฏหมาย)สำหรับกีฬา ซึ่งน่าจะมาจากเหตุผลทางจริยธรรมและมารยาทของการเล่นกีฬา

นอกจากนี้ ยาออกซาโบโลนอาจทำให้เกิดอาการข้างเคียงต่อผิวหนัง สภาพจิตใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบพันธุ์ รวมถึงสรีระของร่างกาย กรณีที่อาการข้างเคียงเหล่านี้สร้างความรำคาญหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้บริโภค ควรขอคำปรึกษาจากแพทย์เพื่อปรับแนวทางการใช้ยานี้

เราจะพบเห็นการใช้ยาออกซาโบโลนในต่างประเทศ โดยถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้าว่า Steranabol ritardo

ออกซาโบโลนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ออกซาโบโลน

ยาออกซาโบโลนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เป็นยากระตุ้นเพื่อเพิ่มมวลกล้ามเนื้อให้กับร่างกายในผู้ใหญ่

ออกซาโบโลนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาออกซาโบโลนคือ เป็นยาประเภทอนาบอลิก สเตียรอยด์ (Anabolic-androgenic steroids) โดยตัวยาสามารถซึมผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ของร่างกายและเข้ารวมตัวกับตัวรับ(Receptor)ของฮอร์โมนแอนโดรเจน(Androgen receptor) ที่อยู่ในเซลล์ ก่อให้เกิดการแสดงออกของยีน/จีน/Gene ที่ควบคุมกระบวนการทำงานต่างๆของร่างกาย เช่น กระตุ้นการสร้างโปรตีนเพื่อเพิ่มมวลของกล้ามเนื้อ

ออกซาโบโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออกซาโบโลนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

 • ยาฉีดที่มีส่วนประกอบของ Oxabolone cipionate 25 มิลลิกรัม/ 2 มิลลิลิตร

ออกซาโบโลนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาออกซาโบโลนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

อนึ่ง:

 • ความถี่ของการฉีดยานี้ขึ้นอยู่กับแพทย์ เช่น ฉีด 1–2 ครั้ง/สัปดาห์
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมถึงยาออกซาโบโลน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

กรณีลืมมารับการฉีดยาออกซาโบโลน ให้ผู้บริโภคแจ้ง แพทย์/พยาบาล/บุคคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดหมายการฉีดยาในครั้งถัดไป

ออกซาโบโลนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออกซาโบโลนอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อร่างกาย เช่น ทำให้เกิด สิว ผิวมัน นอนไม่หลับ ท้องเสีย คลื่นไส้ บางกรณีอาจมีภาวะอัณฑะเล็กลง และเกิดอาการหน้าอก/เต้านมโต

มีข้อควรระวังการใช้ออกซาโบโลนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออกซาโบโลน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาออกซาโบโลนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพร ต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ออกซาโบโลนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ข้อมูลด้านปฏิกิริยาระหว่างยาของยาออกซาโบโลนกับยารับประทานชนิดต่างๆ ยังมีรายงานทางคลินิกน้อยมาก อย่างไรก็ตามหากพบว่าการใช้ยาชนิดใดร่วมกับยาออกซาโบโลนแล้วเกิดความผิดปกติต่อระบบการทำงานของร่างกาย ต้องรีบแจ้งแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว

ควรเก็บรักษาออกซาโบโลนอย่างไร?

ควรเก็บยาออกซาโบโลนในช่วงอุณหภูมิ 15-30 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ออกซาโบโลนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาออกซาโบโลน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Steranabol ritardo (สเตอรานาบอล ริทาร์โด)Pharmacia & Upjohn

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Steranabol depo

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Anabolic_steroid#Medical[2017,Aug26]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxabolone[2017,Aug26]
 3. http://www.dc.mahidol.ac.th/th/index.php/2013-04-01-04-20-50/2013-04-02-04-10-50/46-1-24[2017,Aug26]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/World_Anti-Doping_Agency[2017,Aug26]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Oxabolone_cipionate[2017,Aug26]
 6. http://www.canadabodybuilding.com/showthread.php?6083-Oxabolone-Cypionate-Steranabol-Ritardo-Profile[2017,Aug26]
 7. https://www.drugbank.ca/drugs/DB13185[2017,Aug26]
 8. http://www.inchem.org/documents/pims/pharm/pim912.html[2017,Aug26]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom