Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาออกซาซิลลิน (Oxacillin) เป็นยาปฏิชีวนะอีกหนึ่งตัวที่ออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียซึ่งดื้อต่อยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ได้มีการใช้ยานี้กันอย่างแพร่หลายในประเทศอเมริกา ชื่อการค้าที่สามารถพบเห็นได้ในต่างประเทศคือ “Bactocil” การใช้ออกซาซิลลินเป็นเวลานานๆสามารถกระตุ้นให้เกิดการดื้อยาของเชื้อโรคกลุ่มอื่นได้ สำหรับอาการข้างเคียง (ผลข้างเคียง) เด่นๆของยานี้ได้แก่ ภาวะท้อง เสียแบบไม่ค่อยรุนแรง ซึ่งหลายครั้งทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเกิดการติดเชื้อในระบบทางเดินอาหารเพิ่มเข้ามา ดังนั้นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับยาจะช่วยทำให้ผู้ป่วยมีความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาเพิ่มขึ้น

ออกซาซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ออกซาซิลลิน

ยาออกซาซิลลินมีสรรพคุณใช้รักษาอาการติดเชื้อแบคทีเรียที่ตอบสนองกับยาออกซาซิลลิน

ออกซาซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาออกซาซิลลินคือ ตัวยาจะเข้ายับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้หยุดการเจริญเติบโตไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้และตายลงในที่สุด

ออกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออกซาซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

  • ยาน้ำ ขนาด 250 มิลลิกรัม/5 มิลลิกรัม
  • ยาฉีด ขนาด 500 มิลลิกรัม/ขวด
  • ยาฉีด ขนาด 1, 2 และ 10 กรัม/ขวด

ออกซาซิลลินมีขนาดการรับประทานอย่างไร?

ยาออกซาซิลลินมีขนาดการรับประทานดังนี้เช่น

ก. กรณียารับประทาน:

  • ผู้ใหญ่: รับประทาน 0.5 - 1 กรัมทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง
  • เด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 40 กิโลกรัม: รับประทาน 50 - 100 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานทุก 6 ชั่วโมง
  • เด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 40 กิโลกรัม: ใช้ขนาดยาเช่นเดียวกับผู้ใหญ่หรืออยู่ในดุลพินิจของแพทย์

ข. กรณียาฉีด:

*****หมายเหตุ:

  • สามารถเพิ่มขนาดการใช้ยาได้ตามความรุนแรงของโรค แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาออกซาซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

ออกซาซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออกซาซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น มีไข้ ผื่นคัน ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน เกิดภาวะผิดปกติในระบบเลือดเช่น เม็ดเลือดขาวต่ำ เกล็ดเลือด ต่ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะตับอักเสบ ไตอักเสบ มีเม็ดเลือดปนมากับปัสสาวะ (ตรวจพบจากการตรวจปัสสาวะ)

หากได้รับยาออกซาซิลลินเกินขนาดอาจจะพบอาการประสาทหลอน รู้สึกสับสน เป็นลมชัก เกิดภาวะระดับเกลือโพแทสเซียมและเกลือโซเดียมในเลือดผิดปกติ (หัวใจเต้นผิดปกติ) หากเกิดอาการดังกล่าวต้องรีบนำตัวผู้ป่วยส่งแพทย์/ไปโรงพยาบาลโดยเร็ว การล้างไตด้วยการฟอกเลือด (Haemodialysis) จะช่วยเร่งการกำจัดยาออกซาซิลลินออกจากร่างกายได้เร็วขึ้น

มีข้อควรระวังการใช้ออกซาซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออกซาซิลลินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาออกซาซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ออกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาออกซาซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาออกซาซิลลินอย่างไร?

ควรเก็บยาออกซาซิลลินในที่ที่มีอุณหภูมิที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ออกซาซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาออกซาซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Biotam (ไบโอแทม)Sanavita Pharma
Bristopen (บริสโทเพน)Bristol-Myers Squibb
Clopencil (โคลเพนซิล)CTCPDPTƯ I-PHARBACO
Ocina (ออกซินา)China Chemical & Pharma
Oxacillin Bidiphar (ออกซาซิลลิน ไบดิฟาร์)Bidiphar
Oxacillin Sodium Flamingo (ออกซาซิลลิน โซเดียม ฟลามิงโก)Flamingo
Oxacilline Panpharma (ออกซาซิลลิน แพนฟาร์มา)Panpharma
Oxal (ออกซอล)Flamingo
Oxalipen (ออกซาลิเพน) Antibiotice SA
Oxatalis (ออกซาทาลิส)Vitrofarma S.A.

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Oxacillin [2015, Jan 24]
2. http://www.drugs.com/cdi/oxacillin.html [2015, Jan 24]
3. http://www.mims.com/USA/drug/info/oxacillin/?type=full&mtype=generic [2015, Jan 24]
4. http://www.drugs.com/ppa/oxacillin-sodium.html [2015, Jan 24]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom