Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ลมชัก 

บทนำ

ยาออกคาร์บาซีปีน (Oxcarbazepine) เป็นยารักษาโรคลมชัก และช่วยปรับระดับอารมณ์ความรู้สึกเช่น ความวิตกกังวลให้ดีขึ้น ยานี้เป็นอนุพันธุ์ของยาคาร์บามาซีปีน (Carbamazepine) ถูกสังเคราะห์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) และนำไปใช้กับประเทศแถบทวีปยุโรปหลายประเทศ โดยมีรูปแบบเป็นยาชนิดรับประทาน

ยาออกคาร์บาซีปีนสามารถดูดซึมจากทางเดินอาหารมากกว่า 95% เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยาจะถูกลำเลียงไปยังตับเพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเคมี ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1 -5 ชั่วโมงเพื่อกำจัดปริมาณยา 50% ออกจากกระแสเลือด

ยาออกคาร์บาซีปีนมิได้อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติของไทย จึงอาจพบเห็นการใช้ยานี้ในบางสถานพยาบาลเท่านั้น อย่างไรก็ตามออกคาร์บาซีปีนจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาที่ปลอดภัยเหมาะสมกับผู้ป่วยจึงต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

ออกคาร์บาซีปีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ออกคาร์บาซีปีน

ยาออกคาร์บาซีปีนมีสรรพคุณรักษาอาการของโรคลมชัก

ออกคาร์บาซีปีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาออกคาร์บาซีปีนมีกลไกการออกฤทธิ์ โดยตัวยาจะปิดกั้นศักย์ไฟฟ้าที่เกิดจากการแลก เปลี่ยนประจุของเกลือโซเดียมในบริเวณเซลล์ประสาท อีกทั้งยับยั้งการส่งผ่านกระแสประสาทที่ผิดปกติต่อเซลล์กล้ามเนื้อ เป็นผลให้อาการของโรคลมชักทุเลาลงและผู้ป่วยกลับมามีอาการเป็นปกติ

ออกคาร์บาซีปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาออกคาร์บาซีปีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

ออกคาร์บาซีปีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาออกคาร์บาซีปีนมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

 • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นรับประทาน 600 มิลลิกรัม/วันโดยแบ่งการรับประทานเป็น 2 ครั้ง หากจำ เป็นแพทย์จะปรับขนาดรับประทานเพิ่มขึ้นได้อีก 600 มิลลิกรัม/วัน (รวมแล้วไม่เกิน 1,200 มิล ลิกรัม/วัน) หลังจากใช้ยาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของผู้ป่วยและดุล พินิจของแพทย์ ขนาดรับประทานเพื่อคงระดับการรักษาอยู่ที่ 600 – 1,200 มิลลิกรัม/วัน
 • เด็กที่อายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป: รับประทาน 8 - 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วันโดยแบ่งรับประทานเป็น 2 ครั้ง หลังจากใช้ยาตั้งแต่ 1 สัปดาห์ขึ้นไป หากจำเป็นแพทย์อาจปรับขนาดรับประทานเพิ่มอีก 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ขนาดรับประทานที่คงระดับการรักษาอยู่ที่ 30 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน
 • เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงขนาดยานี้ในเด็กวัยนี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้ จึงขึ้นกับดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*อนึ่ง สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาออกคาร์บาซีปีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาออกคาร์บาซีปีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ออกคาร์บาซีปีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาออกคาร์บาซีปีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เกิดอาการวิงเวียน ง่วงนอน ปวดศีรษะ ความคิดสับสน นอนไม่หลับ ตัวสั่น คลื่นไส้ อา เจียน ปวดท้อง ท้องอืด ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก พูดจาได้ไม่ชัด กระเพาะอาหารอักเสบ น้ำหนัก เพิ่ม อ่อนเพลีย ปวดหลัง การทรงตัวทำได้ไม่ดี กล้ามเนื้อไม่มีแรง/กล้ามเนื้ออ่อนแรง ตากระตุก การมองภาพไม่ชัดเจน ความดันโลหิตต่ำ ขาบวม มีผื่นคันตาผิวหนัง เกิดสิว ตรวจเลือดพบมีภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำ เกิดไซนัสอักเสบ

สำหรับผู้ที่รับประทานยานี้เกินขนาดจะเกิดอาการเป็นลักษณะกดประสาทส่วนกลาง (อาการ เช่น ซึมลงมาก หายใจเบา ความดันโลหิตต่ำ โคม่า) เมื่อผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวให้รีบนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาลทันที ซึ่งแพทย์จะให้การรักษาแบบประคับประคองตามอาการของผู้ป่วย

มีข้อควรระวังการใช้ออกคาร์บาซีปีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาออกคาร์บาซีปีนดังนี้เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร
 • หลีกเลี่ยงการหยุดยานี้เองอย่างกะทันหัน
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคตับ โรคไต
 • ระวังการใช้ยานี้กับผู้ที่มีภาวะเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำ
 • ระวังการใช้ยานี้ในสตรีตั้งครรภ์รวมถึงในผู้สูงอายุ
 • ระหว่างการใช้ยานี้ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะหรือการทำงานที่เกี่ยวกับเครื่อง จักรเพราะอาจเกิดอุบัติเหตุได้จากผลข้างเคียงของยาที่ทำให้ง่วงนอน สับสน การเห็นภาพไม่ชัด เจน
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาออกคาร์บาซีปีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ออกคาร์บาซีปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาออกคาร์บาซีปีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาออกคาร์บาซีปีนอย่างไร?

ควรเก็บยาออกคาร์บาซีปีนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง แดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ออกคาร์บาซีปีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาคาร์บาซีปีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ป้องกันกลุ่มอาการเซโรโทนินอย่างไร?

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
TRILEPTAL (ไตรเลปทาล) Novartis

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Oxcarbazepine [2015,June13]
 2. http://drug.fda.moph.go.th:81/ndh/index.php/drug- infomation?brand=&name=oxcarbazepine&rctype=&drugno= [2015,June13]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Trileptal/?type=brief [2015,June13]
 4. https://www.mims.com/USA/drug/info/oxcarbazepine/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,June13]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/oxcarbazepine-index.html?filter=3&generic_only= [2015,June13]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 r9r99r999
Frame Bottom