Frame Top

อดเมื่อไร...ตายเมื่อนั้น (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
3 มกราคม 2019
อดเมื่อไร_ตายเมื่อนั้น-4

      

      ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะขาดสารอาหาร ได้แก่

 • เป็นผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
 • ผู้ที่อยูคนเดียว
 • ผู้ที่มีรายได้น้อย
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหาร
 • ผู้ที่มีปัญหาเรื้อรัง เรื่องการกิน เช่น โรคบูลิเมีย หรือ โรคคลั่งผอม
 • ผู้ที่เพิ่งฟื้นตัวจากการป่วยที่รุนแรง เช่น ได้รับอุบัติเหตุรุนแรง
 • อยู่ในภาวะสงคราม
 • เด็กที่ไม่มีผู้ดูแลที่มีความเข้าใจเรื่องความจำเป็นของสารอาหาร

      การวินิจฉัยและการรักษาที่เร็วสามารถป้องกันภาวะขาดสารอาหารและอาการแทรกซ้อนได้ ด้วยการเอ็กซเรย์ การตรวจเลือดและปัสสาวะเพื่อดูระดับของวิตามิน เกลือแร่ และของเสีย

      การรักษาเบื้องต้นที่ทำ คือ

 • กินอาหารเสริมสารอาหาร (Fortified food) ที่มีแคลอรี่และโปรตีนสูง
 • กินอาหารว่างระหว่างมื้อ
 • ดื่มน้ำมีแคลอรี่สูง

      โดยการรักษาภาวะขาดสารอาหารในเด็ก ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในโรงพยาบาล เพราะจะมีผลต่อสุขภาพเด็กในระยะยา

      ส่วนการรักษาในผู้ที่ไม่สามารถกินได้เอง อาจต้องให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Parenteral nutrition) หรือ การให้สารอาหารผ่านระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นการให้อาหารในรูปของเหลวให้แก่ผู้ป่วยผ่านทางสายยางที่ต่อเข้ากับกระเพาะอาหาร (Enteral nutrition).

      สำหรับวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันภาวะขาดสารอาหาร ก็คือ การกินอาหารครบหมู่ให้หลากหลาย ให้สมดุล มีประโยชน์

- โปรตีน –ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ

- คาร์โบไฮเดรต –ให้พลังงานแก่ร่างกาย

- พืชผัก – ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ต้านทานเชื้อโรค

- ผลไม้ - ช่วยเสริมการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ ต้านทานเชื้อโรค

- ไขมัน – ให้พลังงานและความอบอุ่นแก่ร่างกาย

- น้ำ – ช่วยหล่อเลี้ยงไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย

      

แหล่งข้อมูล:

 1. Malnutrition: What you need to know. https://www.medicalnewstoday.com/articles/179316.php [2018, January 2].
 2. Malnutrition. https://www.nhs.uk/conditions/malnutrition/ [2018, January 2].
 3. Malnutrition. https://www.hopkinsmedicine.org/healthlibrary/conditions/adult/pediatrics/malnutrition_22,Malnutrition [2018, January 2].
Blog
อดเมื่อไร...ตายเมื่อนั้น (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อดเมื่อไร...ตายเมื่อนั้น (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
อดเมื่อไร...ตายเมื่อนั้น (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom