Frame Top
User

หมอสมศักดิ์ ตอบ: ทำไมคิวหมอถึงยาวจังเลย

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
15 มีนาคม 2019
หมอสมศักดิ์ตอบ-9


      

      คุณหมอครับผมมาขอนัดตรวจกับคุณหมอ ทางพยาบาลแจ้งว่าคิวตรวจกับหมอตอนนี้เต็มไปถึง 4 เดือน ผมจะทำอย่างไรครับถึงจะได้ตรวจกับหมอ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของโรงเรียนแพทย์โดยเฉพาะที่มีการจัดระบบการนัดหมายล่วงหน้าในการเข้าตรวจกับอาจารย์แพทย์เฉพาะทาง เนื่องด้วยผู้ป่วยมีเป็นจำนวนมาก ภารกิจนอกจากการตรวจผู้ป่วยก็ยังต้องสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ด้วย ทำให้การรับผู้ป่วยจึงมีการจำกัดจำนวน ยิ่งมีการระบุชื่อแพทย์ด้วย ยิ่งทำให้คิวยิ่งนานออกไป แล้วคนไข้ที่จำเป็นจะได้รับการรักษาหรือเปล่า ผมอยากอธิบายระบบให้ทราบดังนี้ครับ

      1. การจัดคิวมี 2 แบบ คือ คิวที่เป็นคลินิกเฉพาะทาง ไม่มีการระบุชื่อแพทย์ คิวนี้จะไม่ยาวมากนัก เพราะแพทย์ที่ออกตรวจในคลินิกเฉพาะทางนั้นมีเป็นจำนวนมาก เช่น อาจารย์แพทย์ก็อย่างน้อย 3 คน แพทย์ที่มาฝึกอบรมอีกหลายคน การตรวจผู้ป่วยทุกคนที่ตรวจกับแพทย์ฝึกอบรมก็จะต้องมารายงานอาจารย์แพทย์ทุกคน คิวแบบที่ 2 คือคิวการตรวจกับอาจารย์โดยตรง แบบนี้ละครับที่ผู้ป่วยบอกว่ายาวนานมาก เพราะการตรวจ 3 ชั่วโมงจะตรวจผู้ป่วยได้จำนวนไม่มาก อาจเพียง 30 คนอย่างมาก แล้วก็ไม่สามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้ เพราะมีผู้ป่วยรายเก่าเต็มหมดแล้ว

      2. การตรวจรักษาทั้ง 2 แบบนั้นแตกต่างกันหรือไม่ ถ้าตอบในด้านคุณภาพการรักษา ไม่มีความแตกต่างกันเลยครับ เหมือนกัน เพราะทุกคนก็ได้รับการตรวจภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์อยู่แล้ว เพียงแต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่อยากได้รับการตรวจกับอาจารย์โดยตรงเลย แต่ผมอยากบอกว่าการที่ตรวจโดยละเอียดกับแพทย์ฝึกหัดนั้น จะมีเวลาพูดคุย เล่าอาการให้แพทย์ฟังโดยละเอียดกว่า เมื่อเทียบกับตรวจโดยอาจารย์แพทย์โดยตรง ทำให้ได้ข้อมูลมากกว่า ผ่อนคลายมากกว่า เพราะได้มีเวลาเล่า หรือคุยกับแพทย์นานจนพอใจ

      ผมจึงมักพูดกับผู้ป่วยว่าถ้าอยากตรวจกับหมอ โดยไม่ต้องรอนาน ก็ไม่ต้องบอกว่าตรวจกับหมอ เพียงระบุว่าตรวจกับคลินิกเฉพาะทางอะไรก็พอ แล้วก็จะได้พบหมอเร็วแน่นอน แต่ถ้าระบุชื่อหมอ ก็คิวยาวนานมาก เชื่อผมเถอะ

      

Blog
User หมอสมศักดิ์ ตอบ:การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน natt500
Frame Bottom