Frame Top
User

หมอสมศักดิ์ ตอบ:การสอนสุขศึกษาในโรงเรียน

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
12 มีนาคม 2019
หมอสมศักดิ์ตอบ-8


      

      วิชาสุขศึกษาเป็นวิชาที่คนไทยทุกคนได้เรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น ผมนั่งทบทวนไปยังวัยเด็กว่าได้เรียนรู้อะไรบ้างและนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างในชีวิตประจำวัน นอกจากการสอบให้ผ่าน เป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าการเรียนหนังสือของเรานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร เรียนเพื่อรู้ แล้วนำไปใช้ได้ หรือเรียนเพื่อสอบให้ผ่าน ถ้าดีก็น่าจะเป็นทั้ง 2 อย่าง คือ เรียนแล้วรู้จักการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เมื่อมีการประเมินผลการเรียนก็ต้องสอบให้ผ่านด้วย แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันการสัมฤทธิ์ผลด้านการศึกษาของประเทศไทยมักถูกประเมินว่าอยู่ในลำดับท้ายๆ เสมอ ทั้งๆ ที่เราลงทุนด้านการศึกษาไปเป็นจำนวนมาก มีการแข่งขันด้านการศึกษาระดับประเทศก็มีเด็กสอบได้คะแนนเต็มมากมาย แต่ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศกลับต่ำติดดิน การแข่งขันด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ประเทศไทยก็ได้ลำดับดีๆ ไม่แพ้ชาติใดในโลก แต่พอประเมินค่าเฉลี่ยระดับนานาชาติ ไทยก็อยู่ในลำดับท้ายๆ อีกเช่นเคย ทำไมเป็นแบบนี้

      บทความของผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อต่อว่าใครทั้งสิ้น เพียงแต่นั่งคิดว่าเราจะทำอย่างไรให้การเรียนวิชาสุขศึกษาจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เด็กๆ ควรจะได้เรียนสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตัวเด็กและครอบครัวอย่างจริงจัง เช่น

      1. การดูแลตนเองอย่างไรให้ห่างไกลโรคที่ใกล้ตัว เช่น ไข้หวัด ท้องเสีย เหา กลาก เกลื้อน ฟันผุ อ้วน

      2. การออกกำลังกาย

      3. การข้ามถนนอย่างปลอดภัย การเดินทางอย่างปลอดภัย

      4. การว่ายน้ำ

      5. การช่วยเหลือตนเองเมื่อมีอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ

      6. เมื่อไหร่ควรไปโรงพยาบาล

      7. วิธีการทานยาที่ถูกต้อง

      8. การปฐมพยาบาลคนเป็นลม ลื่นล้ม ชัก หมดสติ

      9. การโทรศัพท์หรือใช้แอพพลิเคชั่นการแพทย์ฉุกเฉิน

      10. แหล่งความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

      11. การช่วยเหลือคนหัวใจหยุดเต้น

      12. อื่นๆ ที่จำเป็นในแต่ละชุมชน เช่น ชุมชนที่ทำประมงก็มีเรื่องการว่ายน้ำ การช่วยเหลือคนจมน้ำ พิษสัตว์น้ำต่างๆ เป็นต้น

      หัวข้อที่ผมเสนอมานี้เท่าที่คิดออกตอนนี้เป็นเพียงตัวอย่าง แต่อยากให้ผู้ปกครองและครูมานั่งคุย ร่วมมือกันคิดหลักสูตรที่เป็นประโยชน์กับเด็กและครอบครัว อย่าปล่อยให้นักวิชาการมาเป็นคนกำหนดแต่เพียงฝ่ายเดียวครับ น่าคิดนะครับ

      


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul chon1234 maxisis Tnj_2
Frame Bottom