Frame Top
User

หมอสมศักดิ์ ตอบ:การรักษาพยาบาล ไม่ใช่การบริการ

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
8 มีนาคม 2019
หมอสมศักดิ์ตอบ-7


      

      เมื่อมีอาการเจ็บป่วยเราก็จะไปโรงพยาบาลเพื่อหาหมอให้การรักษา เพื่อให้หายจากการเจ็บป่วย หมอมีหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้หายจากการเจ็บป่วย มีสุขภาพกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิม แต่บางครั้งการเจ็บป่วยนั้นรุนแรงเกินกว่าที่แพทย์จะให้การรักษาให้หายได้ ก็อาจเกิดความพิการหรือเสียชีวิตได้

      เมื่อรถเสียเจ้าของก็นำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์หรืออู่รถซ่อม ซึ่งบางครั้งก็เพียงซ่อมแซม แต่บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนอะไหล่ เพราะเสียซ่อมไม่ได้ สิ่งที่แตกต่างกันระหว่างการเจ็บป่วยกับรถเสีย คือ การเจ็บป่วยของคนเป็นสิ่งมีชีวิต ถ้ารักษาไม่หาย คือพิการหรือเสียชีวิต ไม่สามารถเปลี่ยนอะไหล่ได้เหมือนการซ่อมรถ

      การรักษาคนเจ็บป่วยเราเรียกว่าบริบาล (nursery) ไม่ใช่การบริการ (service) เพราะแพทย์และทีมสุขภาพต้องให้การรักษาและบริบาลปัญหาด้านสุขภาพทั้งหมดให้ดีขึ้น การรักษาคนเจ็บป่วยนั้นต้องรักษาทั้งทางกาย ใจ รักษาคนที่เป็นโรคต่างๆ ไม่ใช่รักษาโรคในตัวคนเท่านั้น แตกต่างกับการซ่อมรถที่เรียกว่าการบริการ ซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่

      ปัญหาการร้องเรียนหรือฟ้องร้องแพทย์และทีมสุขภาพที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้น เพราะสังคมกำลังเข้าใจว่าการให้การรักษาของแพทย์และทีมสุขภาพ คือ การบริการแบบหนึ่งที่ต้องให้การบริการรวดเร็ว ถูกใจผู้มารับบริการคือผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ต้องบริการให้ดี ทุกการเจ็บป่วยต้องให้การรักษาให้หายอย่างรวดเร็ว ถ้าให้การรักษาไม่หาย หรือไม่พอใจก็จะร้องเรียนหรือฟ้องร้อง

      ผมอยากอธิบายให้สังคมเข้าใจการรักษาของแพทย์และทีมสุขภาพว่ามีข้อจำกัด ไม่สามารถให้การบริบาลผู้ป่วยให้หายและรวดเร็วได้ทุกรายครับ

      


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul chon1234 Kingkan1992
Frame Bottom