Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาสเตรปโตไคเนส (Streptokinase) เป็นเอนไซม์ที่ถูกหลั่งออกมาจากแบคทีเรียประเภท Streptococci หลายชนิด เอนไซม์สเตรปโตไคเนสสามารถจับกับ Plasminogen ซึ่งเป็นเอนไซม์ของมนุษย์ที่พบในกระแสเลือด มีหน้าที่ลดปริมาณโปรตีนต่างๆของร่างกายรวมไปถึงลิ่มเลือดด้วย ทางคลินิกจึงนำเอาสเตรปโตไคเนสมาทำเป็นยาละลายลิ่มเลือดที่อุดตันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและปอด

องค์การอนามัยโลกได้จัดให้สเตรปโตไคเนสเป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับชุมชน คณะ กรรมการอาหารและยาของไทยได้บรรจุสเตรปโตไคเนสลงในบัญชียาหลักแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รูปแบบของยาแผนปัจจุบันจะเป็นยาฉีด สำหรับชื่อการค้าที่รู้จักกันทั้งในและต่างประเทศคือ Streptase และสามารถพบเห็นการใช้ยานี้ได้ทั้งในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

สเตรปโตไคเนสมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

สเตรปโตไคเนส

ยาสเตรปโตไคเนสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้รักษาภาวะหลอดเลือดอุดตันจากลิ่มเลือดจนเป็นสาเหตุให้เกิด

สเตรปโตไคเนสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาสเตรปโตไคเนสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดขนาด 250,000 IU, 750,000 IU และ 1,500,000 IU/ยูนิตสากล/International unit

สเตรปโตไคเนสมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาสเตรปโตไคเนสมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาเช่น

ก.สำหรับภาวะ/โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute myocardial infarction):

ข.สำหรับภาวะ/โรคลิ่มเลือดในหลอดเลือดปอด (Pulmonary thromboembolism):

  • ผู้ใหญ่: หยดยาขนาด 250,000 ยูนิตสากลเข้าหลอดเลือดดำโดยใช้เวลานาน 30 นาทีขึ้นไป จากนั้นลดขนาดยาลงมาเป็น 100,000 ยูนิต/ชั่วโมงเป็นเวลา 24 - 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับอาการของผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา
  • เด็ก: หยดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 2,500 - 4,000 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมใน ช่วงเวลานาน 30 นาทีขึ้นไป จากนั้นปรับขนาดการให้ยาเป็น 500 - 1,000 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/ชั่วโมงเป็นเวลา 24 - 72 ชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นกับอาการผู้ป่วยและดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาสเตรปโตไคเนส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

สเตรปโตไคเนสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาสเตรปโตไคเนสสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ต่างๆดังนี้เช่น มีไข้ หนาวสั่น ปวดหลัง ปวดท้อง คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นผิดจังหวะ มีผื่นคันขึ้นตาผิวหนัง ไตวายเฉียบพลัน ความดันโลหิตต่ำ ตรวจเลือดพบระดับเอนไซม์การทำงานของตับผิดปกติ และอาจเกิดภาวะตกเลือด และมีอาการแพ้ยาเกิดขึ้นได้

มีข้อควรระวังการใช้สเตรปโตไคเนสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาสเตรปโตไคเนสเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาสเตรปโตไคเนสด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

สเตรปโตไคเนสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาสเตรปโตไคเนสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาสเตรปโตไคเนสอย่างไร?

ควรเก็บยาสเตรปโตไคเนสภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น กรณีที่ยานี้ถูกเตรียมเป็นสารละลายแล้วให้เก็บในตู้เย็น (ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น) และต้องใช้ยาสารละลายนั้นภายใน 24 ชั่วโมง เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

สเตรปโตไคเนสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาสเตรปโตไคเนสที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Streptase (สเตรปเทส) CSL Behring Canada, Inc.
Thromboflux (ทรอมโบฟลักซ์) Bharat Serums and Vaccines

บรรณานุกรม

  1. http://www.rxlist.com/streptase-drug/indications-dosage.htm[2015,July4]
  2. http://www.mims.com/India/drug/info/streptokinase/?type=full&mtype=generic#Dosage [2015,July4]
  3. http://www.drugs.com/ppa/streptokinase.html [2015,July4]
  4. http://dmsic.moph.go.th/dmsic/admin/files/userfiles/files/essential_book_56.pdf[2015,July4]
  5. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Thromboflux/?type=brief[2015,July4]
  6. http://www.drugs.com/drug-interactions/streptokinase-index.html?filter=3&generic_only[2015,July4]
  7. http://www.cslbehring.ca/docs/831/938/Streptase_app%2029mar07.pdf [2015,July4]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom