Frame Top

สึกแล้วสึกเลยนะ (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
10 ตุลาคม 2018
สึกแล้วสึกเลยนะ-1

      

      นาวาอากาศตรีนายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์ว่าจากการตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสวนปรุง จ.เชียงใหม่ ซึ่งนอกจากจะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้านจิตเวช ดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชทุกโรคในพื้นที่ภาคเหนือที่มีอาการอยู่ในขั้นรุนแรง ยุ่งยากซับซ้อน เพื่อนำไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางวิชาการด้านโรคจิตเวชและสุขภาพจิตคล้ายโรงเรียนแพทย์แล้ว

      ยังเป็นศูนย์เชี่ยวชาญของกรมสุขภาพจิตในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดสุราและมีอาการป่วยทางจิต เช่น ประสาทหลอน หลงผิด ซึ่งขณะนี้พบมากถึงร้อยละ 60 ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมด โดยสถานการณ์ทั่วประเทศพบประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปติดสุราแล้วประมาณ 2.1 ล้านคน

      อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า ผู้ที่ติดสุรานอกจากจะมีความเสี่ยงป่วยทางจิตสูงกว่าคนที่ไม่ดื่ม 3-6 เท่าแล้ว ยังพบว่ามีปัญหาโรคในช่องปากสูงกว่าอีกด้วย

      โดยผลการวิจัยของโรงพยาบาลสวนปรุงในกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ามารักษาจำนวน 450 คน ในปี 2559 พบว่าร้อยละ 84 มีฟันผุ เป็นโรคปริทันต์อักเสบสูงถึงร้อยละ 75 ซึ่งเกิดมาจากการละเลยการดูแลความสะอาดช่องปาก และมีประเด็นใหม่ที่น่าสนใจพบว่า

      ผู้ป่วยกลุ่มนี้มีปัญหาฟันสึกมากถึงร้อยละ 91 หรือเกือบทั้งปาก ซึ่งเกิดจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่มีความเป็นกรดไปทำลายสารเคลือบฟัน และแอลกอฮอล์ยังมีฤทธิ์ขัดขวางการนอนหลับ ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดและนอนกัดฟันโดยไม่รู้ตัว

      ซึ่งหากไม่ดูแลรักษา จะทำให้ฟันผุง่ายขึ้นไปอีก จึงต้องเร่งจัดระบบการดูแลรักษาอาการทางจิตและฟื้นฟูทางด้านจิตสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยหยุดดื่มสุราได้อย่างถาวร รวมทั้งการพัฒนามาตรฐานการดูแลปัญหาอื่นๆ ที่เกิดตามมาด้วย เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้สถานพยาบาลเครือข่ายในเขตสุขภาพทั่วประเทศ สามารถจัดบริการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ในขั้นต้นได้

      ทางด้านนายแพทย์ธรณินทร์ กองสุข ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวนปรุง กล่าวว่า การดื่มสุราที่ผิดปกติจะส่งผลต่อสุขภาพช่องปากหลายอย่าง มีรายงานผลการวิจัยพบว่าเพิ่มโอกาสเสี่ยงเกิดมะเร็งช่องปากด้วย ถ้าดื่มสุราอย่างหนักร่วมกับสูบบุหรี่จะเพิ่มโอกาสเกิดมะเร็งในช่องปากถึง 35 เท่า

      ในปี 2561นี้ โรงพยาบาลสวนปรุงได้ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พัฒนาโปรแกรมส่งเสริมป้องกันสุขภาพในช่องปากสำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราโดยเฉพาะ เพื่อให้กลุ่มทันตบุคลากรในโรงพยาบาลทุกระดับ กลุ่มพยาบาลในหอผู้ป่วยโรงพยาบาลจิตเวช และกลุ่มผู้ดูแลขั้นต้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่มกับผู้ป่วย

      ซึ่งรูปแบบโปรแกรมมีทั้งแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างทดลองใช้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และที่โรงพยาบาลสวนปรุงด้วย ซึ่งมีผู้ป่วยติดสุราและป่วยทางจิตเข้าพักรักษาตัววันละ 385 คน กว่าร้อยละ 60 เป็นผู้ชายและอยู่ในวัยแรงงาน คาดว่าเมื่อได้รูปแบบที่สมบูรณ์แล้ว ก็จะสามารถขยายผลใช้ในเขตสุขภาพและโรงพยาบาลจิตเวชให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศได้

      

แหล่งข้อมูล:

  1. รพ.สวนปรุง วิจัยพบผู้ป่วยติดเหล้า “ฟันสึก” สูงถึงร้อยละ 91 จากฤทธิ์แอลกอฮอล์ นอนกัดฟัน เร่งแก้ไขป้องกัน !!http://www.prdmh.com/ข่าวแจกกรมสุขภาพจิต/1203-รพ-สวนปรุง-วิจัยพบผู้ป่วยติดเหล้า- “ฟันสึก”-สูงถึงร้อยละ- 91-จากฤทธิ์แอลกอฮอล์-นอนกัดฟัน-เร่งแก้ไขป้องกัน.html [2018, October 10].
Blog
คิดไม่ตก วิตกจริต (ตอนที่ 1) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
คิดไม่ตก วิตกจริต (ตอนที่ 2) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
คิดไม่ตก วิตกจริต (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน kkodchaporn Doraemon55
Frame Bottom