Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วร่างกาย   ขาดน้ำตาลในเลือด 

บทนำ

เด็กซ์โตรส(Dextrose)หรือที่คุ้นเคยกันในชื่อ น้ำตาลกลูโคส (Glucose) ทางเคมีจัดให้เด็กซ์โตรสเป็นน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวที่ผลิตมาจากพืชประเภทข้าวโพด น้ำตาลชนิดนี้ถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ง่าย และร่างกายสามารถนำไปสร้างเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้ทันที ในทางคลินิกได้นำเด็กซ์โตรสมาละลายในน้ำ ให้เป็นสารน้ำ/สารละลาย ที่เรียกว่า “ สารน้ำเด็กซ์โตรส หรือ สารละลายเด็กซ์โตรส(Dextrose solution หรือ Solution of dextrose หรือ Dextrose injection หรือ Intravenous sugar solution หรือทางแพทย์เรียกสั้นๆว่า เด็กซ์โตรส/Dextrose)” และนำมาบำบัดรักษาอาการน้ำตาลในเลือดต่ำ รวมถึงช่วยลดภาวะเกลือโปแตสเซียมในเลือดสูง

สารละลายเด็กซ์โตรสที่มีใช้ในสถานพยาบาลจะมีลักษณะเภสัชภัณฑ์เพื่อฉีดหรือหยดเข้าหลอดเลือดดำ ซึ่งมีกระบวนการผลิตที่ทำให้สารละลายนี้ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ

สารละลายเด็กซ์โตรสมีหลายขนาดความเข้มข้น และมีสูตรตำรับที่มีส่วนผสมระหว่างเด็กซ์โตรสกับสารละลายโซเดียมคลอไรด์(Sodium chloride หรือ NaCL)ขนาดความเข้มข้น 0.45 และ 0.9% หรือแม้แต่การนำเด็กซ์โตรสไปผสมกับสารละลายอิเล็กโทรไลต์(Electrolyte)ชนิดอื่นๆ และได้สูตรตำรับอีกมากมายจนขยายผลเกิดเภสัชภัณฑ์ที่นำมาบำบัดโรคได้หลายประเภท อาทิ เช่น

อนึ่ง สารละลายเด็กซ์โตรสยังมี ข้อห้าม ข้อควรระวัง ที่ควรทราบดังนี้ เช่น

สารละลายเด็กซ์โตรสจัดเป็นเภสัชภัณฑ์ที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้หลายกรณี การจะเลือกใช้สารละลายนี้ที่ความเข้มข้นใดๆก็ตาม จะต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์แต่ผู้เดียว

สารละลายเด็กซ์โตรสมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

สารละลายเด็กซ์โตรส

สารละลายเด็กซ์โตรสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

สารละลายเด็กซ์โตรสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของสารละลายเด็กซ์โตรสคือ เป็นแหล่งพลังงานของร่างกาย, ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำของร่างกาย, และยังส่งผลทำให้ลดการสูญเสียโปรตีนในเลือดด้วย นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้เกิดการสะสมไกลโคเจน(Glycogen)ที่เป็นสารคาร์โบไฮเดรตในตับ และกรณีที่ใช้สารละลายนี้ร่วมกับยาอินซูลิน จะกระตุ้นให้เซลล์ของร่างกายดูดโปแตสเซียมในกระแสเลือดเข้าสู่เซลล์ของร่างกายเพิ่มขึ้น เป็นผลให้เกลือโปแตสเซียมในเลือดต่ำลง ด้วยกลไกเหล่านี้เอง จึงก่อให้เกิดฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

สารละลายเด็กซ์โตรสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

สารละลายเด็กซ์โตรสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็น สารละลายที่ประกอบด้วยสาร Dextrose หลายความเข็มข้น เช่น 2.5, 5, 10, 20, 25, 30, 38, 40, 50, 60 และ 70%

สารละลายเด็กซ์โตรสมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

สารละลายเด็กซ์โตรสมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น สำหรับบำบัดรักษาภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เช่น

*****หมายเหตุ: ขนาดยา/สารละลายนี้ และระยะเวลาในการใช้ยา/สารละลายนี้ที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยา/สารละลายนี้ของแพทย์ได้ การใช้ยา/สารละลายนี้ที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมสารละลายเด็กซ์โตรส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

สารละลายเด็กซ์โตรสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

สารละลายเด็กซ์โตรสสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้สารละลายเด็กซ์โตรสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้สารละลายเด็กซ์โตรส เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมสารละลายเด็กซ์โตรสด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

สารละลายเด็กซ์โตรสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

สารละลายเด็กซ์โตรสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาสารละลายเด็กซ์โตรสอย่างไร?

ควรเก็บผลิตภัณฑ์สารละลาย/ยาเด็กซ์โตรสภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

สารละลายเด็กซ์โตรสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
2.5% Dextrose Injection (2.5% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Baxter
5% Dextrose Injection (5% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Braun
10% Dextrose Injection (10% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Braun
20% Dextrose Injection (20% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Baxter
25% Dextrose Injection (25% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Hospira
30% Dextrose Injection (30% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Baxter
38% Dextrose Injection (38% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Braun
40% Dextrose Injection (40% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Braun
50% Dextrose Injection (50% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Braun
60% Dextrose Injection (60% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Baxter
70% Dextrose Injection (70% เด็กซ์โตรส อินเจ็คชั่น)Hospira

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Intravenous_sugar_solution[2017,July22]
  2. https://www.drugs.com/cdi/dextrose.html[2017,July22]
  3. https://www.drugs.com/monograph/dextrose.html[2017,July22]
  4. http://www.mims.com/thailand/drug/info/dextrose/?type=brief&mtype=generic[2017,July22]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom