Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ร่างกายขาดเกลือแร่ 

บทนำ

ยาสารละลายริงเกอร์ (Ringer’s solution) หรือยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์ (Lactated ringer’s solution) ประกอบไปด้วยเกลือแร่หลายชนิดที่นำมาละลายในน้ำกลั่นและผ่านกระบวนการอบไอน้ำให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ความเข้มข้นของแร่ธาตุในสารละลายริงเกอร์จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของของเหลวภายในเซลล์ของร่างกาย ผู้คิดค้นคนแรกคือ Sydney Ringer แพทย์ชาวอังกฤษ โดยทดลองในกบ โดยให้สารละลายที่มีเกลือโพแทสเซียม โซเดียม และแคลเซียมกับกบ เพื่อให้หัวใจของสัตว์ทดลองกบเต้นได้เป็นระยะเวลานาน สำหรับสารละลายริงเกอร์ที่ใช้กับมนุษย์จะมีสูตรเฉพาะและเหมาะสมโดยมีชื่อเรียกว่า Lactated Ringer’s Solution ซึ่งมีส่วนประกอบของเกลือแร่ต่างๆต่อน้ำกลั่น 1 ลิตรดังนี้

ทั้งนี้ ประโยชน์ทางการแพทย์ของสารละลายนี้คือใช้เป็นสารน้ำให้ทางหลอดเลือดดำกับผู้ที่มีการสูญเสียเลือดอันเนื่องจากได้รับอุบัติเหตุ หรือผู้ที่เสียเลือดจากการผ่าตัดผู้ที่มีแผลไฟไหม้ นอกจากนี้ยังมีการใช้สารละลายริงเกอร์กระตุ้นให้ผู้ป่วยโรคไตวายขับถ่ายปัสสาวะอีกด้วย การใช้สารน้ำชนิดนี้จะมีเฉพาะในสถานพยาบาลเท่านั้น โดยต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ทุกครั้งไป

สารละลายริงเกอร์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

สารละลายริงเกอร์

ยาสารละลายริงเกอร์มีสรรพคุณดังนี้เช่น

  • สำหรับผู้ป่วยที่สูญเสียน้ำและเกลือแร่จากร่างกายด้วยอุบัติเหตุและ/หรือมีการเสียเลือด และ/หรือในผู้ป่วยที่มีแผลไฟไหม้
  • ช่วยปรับค่าความเป็นกรด - ด่างของเลือดภายในร่างกาย

สารละลายริงเกอร์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์คือ ตัวสารละลายจะช่วยชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไป พร้อมกับช่วยปรับความเป็นกรด - ด่างของเลือดให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สารละลายริงเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาสารละลายริงเกอร์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายในรูปสารละลายที่มีขนาดความจุ 250, 500 และ 1,000 มิลลิลิตร/ขวด

สารละลายริงเกอร์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การให้ยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์กับผู้ป่วยหรือการบริหาร/การใช้ยานี้ต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ โดยอาศัยผลการตรวจสอบเลือดของผู้ป่วยเป็นแนวทางวินิจฉัย สามารถหารายละเอียดข้อมูลการใช้ยานี้เพิ่มเติมจากเอกสารกำกับยาที่แนบมาพร้อมผลิตภัณฑ์ยานี้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

สารละลายริงเกอร์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น เจ็บหน้าอก หัวใจเต้นช้าหรือไม่ก็เต้นเร็ว ความดันโลหิตต่ำ อึดอัด หลอดลมเกร็งตัว/หายใจลำบาก ไอ เป็นลมพิษ ผื่นคันตาผิวหนัง หน้าแดง มีภาวะระคายคอ เกิดความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน คลื่น ไส้ วิตกกังวล และปวดศีรษะ

สำหรับผู้ที่ได้รับยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์เกินขนาดสามารถพบภาวะแคลเซียมในกระแสเลือดสูงหรือไม่เกิดภาวะ Metabolic alkalosis (ร่างกายเกิดภาวะความเป็นด่างผิดปกติ) หรือมีภาวะน้ำและเกลือโซเดียมเกินในเลือดติดตามมา

มีข้อควรระวังการใช้สารละลายริงเกอร์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาสารละลายริงเกอร์ดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมสารละลายริงเกอร์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

สารละลายริงเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาสารละลายริงเกอร์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาสารละลายริงเกอร์อย่างไร?

สามารถเก็บยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์ภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น อุณหภูมิสูงสุดของการเก็บรักษาไม่ควรเกิน 40 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

สารละลายริงเกอร์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาสารละลายแลคเตทริงเกอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นๆและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ringers Lactate (ริงเกอร์ แลคเตท) Taj Pharmaceuticals Ltd.
Lactated Ringers Solution (แลคเตท ริงเกอร์ โซลูชั่น) DOH-CO
Lactated Ringer’s Injection (แลคเตท ริงเกอร์ อินเจ็คชั่น) Thai Nakorn Patana
Lactated Ringer’s and 5% Dextrose Injection (แลคเตท ริงเกอร์ และ 5% เด็กซ์โทรส อินเจ็คชั่น) Baxter
Lactated Ringer’s Injection (แลคเตท ริงเกอร์ อินเจ็คชั่น) Hospira

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Ringer%27s_solution [2015,May2]
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Lactated_Ringer%27s_solution [2015,May2]
3 http://www.drugs.com/pro/lactated-ringers.html [2015,May2]
4 http://www.medicinenet.com/ringers-lactated_ringers_solution-intravenous/page2.htm [2015,May2]
5 http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=lactated+ringers+solution [2015,May2]
6 http://www.doh.gov.ph/sites/default/files/DOHCOPriceReportjan2013.pdf [2015,May2]
7 http://www.drugcore.com/html/50-206/206483.html [2015,May2]
8 http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/archives/fdaDrugInfo.cfm?archiveid=16808 [2015,May2]
9 http://www.academia.edu/3702730/Effects_of_hypertonic_saline_and_lactated_Ringers_solutions_on_bacterial_translocation_in_a_rat_model_of_intestinal_obstruction_and_ischemia [2015,May2]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom