สหรัฐเตือนภัย-ไวรัสสายพันธุ์ใหม่-ตอนที่2และตอนจบ - หาหมอ.com
Frame Top
User

สหรัฐฯ เตือนภัย ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
18 มีนาคม 2013

ในสัตว์ปีก ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ที่ทำให้เกิดหลอดลมอักเสบ เป็นชนิดที่ทำให้เกิดโรคไม่เฉพาะกับทางเดินหายใจเท่านั้น แต่ยังทำให้เกิดการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ด้วย ไวรัสนี้สามารถแพร่ไปยังอวัยวะอื่นๆ ทั่วร่างสัตว์ปีก ไวรัสโคโรนายังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์และสัตว์เลี้ยงของชาวบ้าน บางสายพันธ์เป็นสาเหตุที่รุนแรงและเป็นอุปสรรคต่ออุตสาหกรรมฟาร์มเลี้ยงสัตว์

ไวรัสโคโรนาที่เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจของฟาร์มเลี้ยงสัตว์เช่น

  • ไวรัสโคโรนาที่เกิดในหมู (Porcine coronavirus) ทำให้เกิดลำไส้อักเสบ
  • ไวรัสโคโรนาที่เกิดในวัว (Bovine coronavirus) ซึ่งทั้ง 2 ชนิด (หมูและวัว) ทำให้เกิดการท้องเสียของลูกอ่อน
  • ไวรัสโคโรนาที่เกิดในแมว (Feline coronavirus) มี 2 ชนิด ทำให้เกิดโรคในลำไส้ แต่ไม่รุนแรง แต่การกลายพันธ์อย่างต่อเนื่องของไวรัสมีผลในการติดเชื้อในช่องท้องซึ่งมีอัตราการตายสูง
  • ไวรัสโคโรนาที่เกิดในสุนัข (Canine coronavirus) มี 2 ชนิด โดยชนิดแรกเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหารปานกลาง และอีกชนิดหนึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ
  • ไวรัสตับอักเสบในหนู (Mouse hepatitis virus) (MHV) ก็เป็นไวรัสโคโรนาชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของการระบาดในหนู (Murine) ซึ่งมีอัตราการตายสูง

ก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบเชื้อ SARS-CoV ไวรัสตับอักเสบในหนูได้มีการศึกษาอย่างมากมายทั้งในสิ่งมีชีวิตและในห้องทดลองปฏิบัติการ (Laboratory) ระดับโมเลกุล บางสายพันธุ์ของไวรัสตับอักเสบในหนูเป็นสาเหตุให้เกิดการอักเสบของเส้นประสาทในหนู ซึ่งได้ใช้เป็นแบบศึกษาของโรคหลอดเลือดแข็งตัว ผลการวิจัยทำให้เกิดความกระจ่างของการเกิดโรคจากไวรัสโคโรนาในสัตว์เหล่านี้ โดยเฉพาะนักไวรัสวิทยาที่สนใจโรคในสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า

จากการศึกษาการระบาดของโรค SARS ได้มีความสนใจใหม่ในไวรัสโคโรนา ในแง่ไวรัสวิทยา เป็นเวลาหลายปีแล้วที่นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าไวรัสโคโรนาในมนุษย์มีแค่ 2 สายพันธ์คือ HCoV-229E และ HCoV-OC43 การค้นพบ SARS-CoV ได้เพิ่มจำนวนไวรัสโคโรนาอีก 1 สายพันธ์

ปลายปี พ.ศ. 2548 มีห้องทดลองปฏิบัติการ 3 แห่งได้รายงานการค้นพบไวรัสโคโรนาสายพันธ์ที่ 4 โดยให้ชื่อว่า NL63 NLหรือ Human Coronavirus ชื่อของไวรัสโคโรนายังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าใครค้นพบไวรัสคนแรกและได้สิทธิการตั้งชื่อไวรัสนี้ และในต้นปี พ.ศ. 2549 ทีมวิจัยที่มหาวิทยาลัยฮ่องกง ได้รายงานการค้นพบไวรัสโคโรนาในคน สายพันธ์ที่ 5 ในผู้ป่วยโรคปอดบวม และให้ชื่อว่า HKU1

ต่อมาในเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 จึงได้มีการยอมรับว่าเป็นไวรัสโคโรนาตัวใหม่ และให้ชื่อว่า Novel Coronavirus 2555 ซึ่งคล้ายกับโรค SARS (แต่มีบางส่วนต่างกันและต่างจากไวรัสโคโรนาที่เป็นสาเหตุของไข้หวัดธรรมดา) ถูกค้นพบที่ประเทศการ์ตา และซาอุดิอาระเบีย

องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้แจ้งเตือนทั่วโรคและให้เฝ้าระวังโรค เพื่อป้องกันการระบาดจากโรคไวรัสโคโรนาตัวใหม่ ต่อมา WHO ได้แจ้งเตือนข้อมูลใหม่เมื่อ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 ว่าไวรัสดูเหมือนจะไม่ติดต่อจากคนไปสู่คนได้ง่ายๆ ไวรัสโคโรนาอื่นๆที่แยกได้จากผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดบวมและไตวายในมนุษย์ เช่น HCOV-EMC/2555 เป็นไวรัสโคโรนาในค้างคาว

แหล่งข้อมูล

  1. สหรัฐฯ เตือนการระบาดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ตายแล้ว 8 คน -
  2. http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9560000028729&Keyword=%ca%d2%b8%d2%c3%b3%ca%d8%a2 [2013, March 17].
  3. Coronavirus - http://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus [2013, March 17].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom