Frame Top
User

ศัลยกรรมขากรรไกร - อันตรายใกล้ตัว (ตอนที่ 1)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
22 มิถุนายน 2013

การผ่าตัดกระดูกขากรรไกรบน-ล่างเพื่อแก้ไขปัญหาใบหน้าผิดรูป หรือปัญหาในการเคี้ยว ได้กลายเป็นวิธีศัลยกรรมเสริมความงามที่กำลังได้รับความนิยมจนเป็นกระแส (Fever) ของชาวเกาหลีใต้ ที่ต้องการมีใบหน้าเรียว แต่ผู้รับการผ่าตัดกว่าครึ่งเกิดปัญหาร้ายแรงตามมา

ทันตแพทย์ จากคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul) ได้กล่าวว่า ค่านิยมความงามของผู้หญิงเอเชียตะวันออก คือการต้องมีตา 2 ชั้น สันจมูกโด่ง และรูปหน้าเรียวเป็นตัววี แต่การผ่าตัดศัลยกรรมขากรรไกรมีความซับซ้อนและอันตรายมาก

ในกระบวนการผ่าตัด ซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาสลบและต้องใช้เวลาพักฟื้นนานหลายเดือน พบว่ามีความเสี่ยงสูง ที่อาจเกิดความผิดพลาดทำให้เส้นประสาทใบหน้าถูกกดทับ จนทำให้ใบหน้าชาหรือถึงขั้นพิการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการทำศัลยกรรมพลาสติกต่อประชากร สูงมากประเทศหนึ่งของโลก

ผลการศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า ในแต่ละปีมีจำนวนราว 5,000 ราย (แต่ก็เป็นตัวเลขที่ไม่มีการแยกแยะระหว่างผู้ที่ทำศัลยกรรมเพื่อความงาม และผู้ที่ผ่าตัดเพื่อรักษาโรคปริทันต์) นอกจากนี้ยังพบว่า 52% ของผู้ที่ผ่านการผ่าตัดมักมีอาการชาตามใบหน้า ปวดช่องปาก หรือเคี้ยวอาหารไม่ได้

รายงานของสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเกาหลีใต้ยังระบุว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการผ่าตัดขากรรไกรมากถึง 89 ครั้งเมื่อปีที่แล้ว เพิ่มขึ้นจากเมื่อ 3 ปีก่อนถึง 32% ผู้ผ่าตัดบางรายต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพร้ายแรงเพื่อ ให้ได้ใบหน้าที่สวยงาม

ศัลยกรรมตกแต่ง (Plastic surgery) เป็นสาขาแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการแก้ไข (Correction) หรือการฟื้นฟู (Restoration) ของรูปร่างและหน้าที่ แม้ว่าศัลยกรรมเสริมสวย (Cosmetic surgery) หรือศัลยกรรมความงาม (Aesthetic surgery) เป็นที่รู้จักกันดีของการทำศัลยกรรมตกแต่ง

ศัลยกรรมตกแต่งส่วนใหญ่ไม่ใช่ศัลยกรรมเสริมสวย ศัลยกรรมตกแต่งรวมหลายๆ ชนิดของศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใหม่ (Reconstructive surgery) ศัลยกรรมมือ (Hand surgery) จุลศัลยกรรม (Microsurgery และการรักษาแผลไฟไหม้ (Treatment of burns)

เทคนิคศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้างใหม่ได้มีใช้ในอินเดียมาตั้งแต่ 800 ปีก่อนคริสตกาล โดย Sushruta ผู้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งศัลยกรรมได้มีส่วนสร้างคุณประโยชน์ต่อวิชาศัลยกรรมตกแต่งและต้อ (Plastic and cataract surgery) ในศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาล

งานด้านการแพทย์ของทั้ง Sushruta และ Charak มีการบันทึกดั้งเดิมเป็นภาษาสันสกฤต (Sanskrit) และได้แปลเป็นภาษาอารบิค ในพ.ศ. 1293 การแปลเป็นภาษาอารบิคเป็นหนทางหนึ่งในการเข้าสู่ยุโรปในที่สุดของศัลยกรรมตกแต่ง แพทย์ชาวอังกฤษหลายท่านได้เดินทางไปที่อินเดียเพื่อศึกษาการทำศัลยกรรมตกแต่งจมูกโดยวิธีธรรมชาติ โดยมีการตีพิมพ์รายงานการทำศัลยกรรมตกแต่งจมูกที่อินเดียในวารสารสุภาพบุรุษ (Gentleman’s Magazine) ในปี พ.ศ. 2347

แหล่งข้อมูล

  1. "ศัลยกรรมขากรรไกร"อันตรายใกล้ตัวของสาวเกาหลีใต้ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1369653148&grpid=&catid=09&subcatid=0902 [2013, June 20].
  2. Plastic surgery. http://en.wikipedia.org/wiki/Plastic_surgery [2013, June 21].
Blog

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sirikul chon1234 Kingkan1992
Frame Bottom