Frame Top

วิกฤติหมอกพิษ (ตอนที่ 1)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
9 มกราคม 2019
วิกฤติหมอกพิษ-1

      

      จากกรณีที่คนกรุงต้องเผชิญมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นควัน มีสภาพคล้ายกับอยู่ “เมืองในหมอก” นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เปิดเผยว่า สถานการณ์ PM2.5 พื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ประจำวันที่ 21 ธ.ค. โดยสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของ คพ. และกรุงเทพฯ พบว่า

      ปริมาณ PM2.5 บริเวณพื้นที่ริมถนนตรวจวัดได้ระหว่าง 65-103 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 20 พื้นที่

      ส่วนในพื้นที่ทั่วไปตรวจวัดได้ระหว่าง 55-96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 14 พื้นที่

      โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจราจร ประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาที่มีหมอกในตอนเช้า อากาศนิ่ง และมีสภาพอากาศปิด ทำให้มีการสะสมของฝุ่นละอองในอากาศเพิ่มขึ้น

      นายประลองกล่าวต่อว่า ได้ประสานแก้ไขปัญหา ร่วมกับกรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามมาตรการและแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

      โดยมีการติดตามตรวจสอบและรายงานสถานการณ์ PM2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การคาดการณ์และแจ้งเตือนประชาชนรับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง การดำเนินการ 1 เขต 1 ถนนสะอาด การตั้งจุดตรวจจับรถควันดำและบังคับใช้กฎหมาย การตั้งจุดตรวจสอบควันดำจากรถโดยสารสาธารณะ การเพิ่มความถี่ในการล้างถนนและดูดฝุ่นถนน การรณรงค์เรื่องการดูแลรักษารถเพื่อลดมลพิษ การควบคุมฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง สื่อสารแนะนำการปฏิบัติตนแก่ประชาชน

      รวมถึงการขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการงดใช้รถยนต์ส่วนบุคคล เปลี่ยนมาใช้ระบบสาธารณะ งดการเผาในที่โล่งทุกประเภท ขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งงดใช้รถยนต์ที่มีควันดำอย่างเด็ดขาด

      ทั้งยังร่วมกับ บก.จร.ตั้งจุดตรวจจับรถควันดำบริเวณถนนกาญจนาภิเษก เพื่อควบคุมกำกับดูแลการระบายมลพิษจากยานพาหนะให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองจากยานพาหนะ ซึ่งเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหา

      นายประลองกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด อย่าตื่นตระหนก กลุ่มคนทั่วไปสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ สำหรับกลุ่มเสี่ยงได้แก่ เด็ก คนชรา หญิงตั้งครรภ์ ผู้มีโรคประจำตัว หมั่นสังเกตอาการ หากผิดปกติให้ไปพบแพทย์ คาดการณ์ว่าภายใน 2-3 วันสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ติดตามข้อมูลคุณภาพอากาศทันสถานการณ์ ผ่าน เว็บไซต์ www.air4thai.pcd.go.th

      

แหล่งข้อมูล:

    \
  1. เตือนกลุ่มเสี่ยงหมอกพิษกทม. ชี้เหตุอากาศปิด จากฝุ่น-ควันรถ. https://www.thairath.co.th/content/1451580 [2018, January 8].
Blog
อุปทานหมู่ โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom