Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดรุนแรง 

บทนำ

ยาวาลเดค็อกซิบ (Valdecoxib) เป็นยาในกลุ่ม NSAIDs ทางคลินิกนำมาใช้รักษาโรคข้อกระดูกอักเสบ (Osteoarthritis) โรคข้อรูมาตอยด์ (Rheumatoid arthritis) และอาการปวดประจำเดือนในสตรี ยานี้จะออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์สารที่กระตุ้นให้เกิดการอักเสบอย่างสาร Prostaglandin จึงทำให้อาการปวดบรรเทาลง ยาวาลเดค็อกซิบมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ตัวยานี้จะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่ร่างกายได้ประมาณ 83% เมื่อเข้าสู่กระแสเลือด ตัวยานี้จะเข้ารวมตัวกับพลาสมาโปรตีนได้ถึงประมาณ 98% และถูกทำลายโดยเอนไซม์จากตับ 2 ตัว ซึ่งมีชื่อเรียกว่า CYP3A4 (Cytochrome P450 3A4) และ CYP2C9 (Cytochrome P450 2C9) ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 8–11 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือด โดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะ ด้วยระยะเวลาในการกำจัดยาดังกล่าว ทำให้การใช้ยานี้เพียงวัน ละ1ครั้ง ก็สามารถควบคุมอาการปวดได้หลายชั่วโมง

ผลข้างเคียงที่ดูจะรุนแรงของยาวาลเดค็อกซิบ ได้แก่ กระตุ้นให้การทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือดในร่างกายผิดปกติ จึงเป็นที่มาของข้อห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจล้มเหลว นอกจากนี้ข้อมูลทางคลินิกยังระบุอีกว่า ไม่ควรใช้ยานี้กับผู้ป่วยโรคหืด ผู้ที่มีอาการของลมพิษ ผู้ป่วยโรคตับ ผู้ที่มีแผลในกระเพาะอาหารหรือมีเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร และผู้ป่วยที่มีโรคที่เกี่ยวกับการขับถ่ายอุจจาระ ด้วยพบว่า ยาวาลเดค็อกซิบสามารถกระตุ้นให้อาการของโรคดังกล่าวรุนแรงมากขึ้น

การใช้ยาวาลเดค็อกซิบร่วมกับยาต่างๆหลายรายการ ยังสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ที่รุนแรงตามมา เช่น ยากลุ่ม NSAIDs ตัวอื่นๆ Aspirin และ Sulfisoxazole เป็นต้น

นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่สูบบุหรี่หรือดื่มสุรา ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาวาลเดค็อกซิบ เพราะปัจจัยดังกล่าวจะเร่งให้เกิดผลเสีย/ผลข้างเคียงจากยานี้ ต่อหัวใจและต่อหลอดเลือดตามมา

การใช้ยาวาลเดค็อกซิบจะต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือเกิดข้อผิดพลาดโดยรับประทานยานี้เกินขนาด จะก่อให้เกิดอาการ ง่วงนอน คลื่นไส้ อาเจียน และปวดท้องรุนแรง กรณีเช่นนี้ ควรรีบนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที/ฉุกเฉิน

อนึ่ง หากผู้บริโภค/ผู้ป่วยต้องการทราบข้อมูลการใช้ยาวาลเดค็อกซิบ เพิ่มเติม สามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา หรือจากเภสัชกรโดยทั่วไป

วาลเดค็อกซิบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

วาลเดค็อกซิบ

ยาวาลเดค็อกซิบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ บำบัดอาการปวดข้อกระดูก อาการปวดในโรคข้อรูมาตอยด์ และ การปวดประจำเดือน

วาลเดค็อกซิบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาวาลเดค็อกซิบมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้ายับยั้งการทำงานของเอนไซม์ในร่างกายที่มีชื่อว่า Cyclooxygenase (COX-2) ส่งผลยับยั้งการสังเคราะห์สาร Prostaglandin ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะ/การอักเสบของร่างกาย และเป็นที่มาของสรรพคุณ

*หมายเหตุ: ด้วยผลข้างเคียงต่อหัวใจ จึงทำให้ยาวาลเดค็อกซิบถูกเพิกถอนการใช้จากตลาดยาในแถบซีกโลกตะวันตก เมื่อปี ค.ศ.2005 (พ.ศ. 2548)

วาลเดค็อกซิบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาวาลเดค็อกซิบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็น

วาลเดค็อกซิบมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาวาลเดค็อกซิบมีขนาดรับประทาน เช่น

ก. สำหรับอาการปวดข้อกระดูก และอาการปวดจากโรคข้อรูมาตอยด์:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 10 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

ข. สำหรับอาการปวดประจำเดือน:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาวาลเดค็อกซิบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาวาลเดค็อกซิบ สามารถรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2เท่า ให้รับประทานในขนาดปกติเท่านั้น

วาลเดค็อกซิบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาวาลเดค็อกซิบสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้วาลเดค็อกซิบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาลเดค็อกซิบ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาวาลเดค็อกซิบด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

วาลเดค็อกซิบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาวาลเดค็อกซิบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาวาลเดค็อกซิบอย่างไร?

เก็บยาวาลเดค็อกซิบภายใต้อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

วาลเดค็อกซิบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาวาลเดค็อกซิบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Bextra (เบ็กซ์ตร้า) Pfizer

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/valdecoxib/?type=brief&mtype=generic[2017,March25]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Valdecoxib[2017,March25]
  3. https://www.drugs.com/mtm/valdecoxib.html[2017,March25]
  4. http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/21341lbl.pdf[2017,March25]
  5. https://www.drugs.com/drug-interactions/valdecoxib-index.html?filter=3&generic_only=[2017,March25]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom