Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

องคชาต  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

วาร์เดนาฟิล (Vardenafil) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่เรียกว่า “นก เขาไม่ขัน/องคชาตไม่แข็งตัว (Erectile dysfunction)” ที่เกิดในบุรุษ ถูกวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า Levitra, Staxyn, และ Vivanza ยาตัวนี้ออกฤทธิ์คล้ายคลึงกับยาที่มีชื่อว่า Sildenafil และ Tadalafil

จากการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ (Pharmacokinetic, การศึกษาความเป็นไปของยาเมื่อยาเข้าสู่ร่างกาย) ของยาชนิดนี้พบว่า ยาจะถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารได้ประมาณ 15% และจะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนได้ประมาณ 95% ตับจะเป็นอวัยวะที่เปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีของยานี้ ร่าง กายต้องใช้เวลา 4 - 5 ชั่วโมงในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยผ่านไปกับอุจจาระ

วาร์เดนาฟิลถูกจัดอยู่ในหมวดยาควบคุมพิเศษ ก่อนการสั่งจ่ายยานี้ แพทย์จะต้องทำการตรวจร่างกายผู้ป่วยว่ามีความพร้อมที่จะใช้ยานี้หรือไม่ รวมถึงประวัติของโรคประจำตัวที่ต้องนำมาประกอบ การพิจารณา ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเอง

ยาวาร์เดนาฟิลมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

วาร์เดนาฟิล

ยาวาร์เดนาฟิลมีสรรพคุณใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ/นกเขาไม่ขันในบุรุษ

ยาวาร์เดนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาวาร์เดนาฟิลคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต้านการทำงานของเอนไซม์ที่มีชื่อว่า Phosphodiesterase type-5 (PDE 5, เอนไซม์ควบคุมการหดและขยายหลอดลือดที่หล่อเลี้ยงองคชาตส่วนที่เรียกว่า Corpus cavernosum ที่ทำให้องคชาตแข็งตัวหรืออ่อนตัว) นอกจากนี้ ยังเพิ่มจำนวนของ Guanosine monophosphate (สารที่ช่วยขยาหลอดเลือด จึงเพิ่มเลือดหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ) อีกด้วย จากกลไกดังกล่าว จึงส่งผลเพิ่มเลือดหล่อเลี้ยงองคชาตในส่วน Corpus cavernosum จึงส่งผลให้องคชาตแข็งตัวได้ตามสรรพคุณ

ข้อสำคัญ: ยานี้เป็นยาช่วยรักษาเฉพาะอาการเป็นครั้งคราวเท่านั้น ไม่สามารถรักษาโรคนกเขาไม่ขันให้หายได้ เพราะไม่ใช่ยาที่รักษาสาเหตุ (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com ในบทความเรื่อง นกเขาไม่ขัน ถึงสาเหตุ การรักษา การดูแลตนเอง และการป้องกัน) และยานี้ไม่สามารถป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้

ยาวาร์เดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาวาร์เดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เป็นยาเม็ดขนาด 10 และ 20 มิลลิกรัม/เม็ด

ยาวาร์เดนาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาวาร์เดนาฟิลมีขนาดรับประทานดังนี้

ก. บุรุษผู้ใหญ่: รับประทาน 10 มิลลิกรัมก่อนมีเพศสัมพันธ์ 60 นาที อาจเพิ่มขนาดรับประทานตามคำแนะนำของแพทย์ได้ แต่ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/วัน

ข. บุรุษผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป: รับประทาน 5 มิลลิกรัมก่อนมีเพศสัมพันธ์ 60 นาที อาจเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 10 มิลลิกรัม หรือ 20 มิลลิกรัม หากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์เท่านั้น

*****หมายเหตุ:

  • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้
  • ยังไม่มีรายงานการศึกษาถึงการใช้ยานี้ในเด็ก

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาวาร์เดนาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาวาร์เดนาฟิลสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการ รับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาวาร์เดนาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาวาร์เดนาฟิลสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น ปวดศีรษะ หน้าแดง คลื่นไส้ วิงเวียน จมูกอักเสบ แพ้แสงแดด (ขึ้นผื่นหรือดำคล้ำเมื่อถูกแสงแดด) ความดันโลหิตสูง และการมองเห็นภาพไม่ชัดเจน

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาร์เดนาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาวาร์เดนาฟิลดังนี้

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาวาร์เดนาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาวาร์เดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาวาร์เดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้

ควรเก็บรักษายาวาร์เดนาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยาวาร์เดนาฟิลที่อุณหภูมิ 15 – 30 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อน และความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ยาวาร์เดนาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาวาร์เดนาฟิลที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตคือ

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Levitra (เลวิทรา) Bayer HealthCare Pharma

บรรณานุกรม

1 http://en.wikipedia.org/wiki/Vardenafil [2014,Sept27]
2 http://www.mims.com/USA/drug/info/vardenafil/ [2014,Sept27]
3 http://www.mims.com/THAILAND/drug/info/Levitra/ [2014,Sept27]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom