Frame Top
User

เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 7

โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี
20 มีนาคม 2013

การคุมกำเนิด มีวิธีใดบ้าง (ตอนที่1)?

 • การให้นมบุตรจนไข่ไม่ตก

  การให้นมบุตรจนไข่ไม่ตก เป็นการเอาผลพลอยได้จากการให้นมบุตรมาใช้เป็นวิธีคุมกำเนิด โดยมีหลักการพื้นฐานมาจากผลทางสรีระวิทยาของการดูดนมที่จะไปกดไม่ให้มีการตกไข่ เพื่อที่จะใช้การให้นมบุตรเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพได้นั้น มารดาจะต้องไม่ให้อาหารอย่างอื่นแก่ทารกเลยนอกจากนมแม่เท่านั้นหรือเกือบเท่านั้น นอกจากนี้ทารกจะต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และมารดาต้องพบว่า ไม่มีประจำเดือนมาเลยตั้งแต่หลังคลอด (ถ้ามาได้แสดงว่าอาจมีไข่ตกแล้วล่ะครับ)

 • การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติ

  ในการใช้การวางแผนครอบครัวตามธรรมชาตินั้น คู่สามีภรรยาอาจใช้วิธีการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างช่วงเวลาที่อาจมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้ของรอบประจำเดือนของฝ่ายหญิงเมื่อไม่ต้องการมีบุตร หรือมีเพศสัมพันธ์ในระหว่างช่วงเวลาที่อาจมีการปฏิสนธิเกิดขึ้นได้เมื่อต้องการมีบุตร มีการวางแผนครอบครัวตามธรรมชาติอยู่ 4 วิธีการคือ วิธีปฏิทิน (หรือวิธีการนับวันซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้ว และเป็นวิธีที่ง่ายที่สุด) วิธีวัดอุณหภูมิพื้นฐานของร่างกาย วิธีตรวจมูกจากปากมดลูก และวิธีอุณหภูมิอาการ

 • การหลั่งข้างนอก

  การหลั่งข้างนอกเป็นวิธีคุมกำเนิดที่มีมาแต่โบราณ ซึ่งฝ่ายชายจะต้องถอนอวัยวะเพศออกมาจากช่องคลอดของฝ่ายหญิงโดยสมบูรณ์ก่อนที่จะหลั่งน้ำอสุจิออกมา ผลก็คือตัวอสุจิย่อมไม่สามารถเข้าไปในช่องคลอด จึงสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพดีนักนะครับ เพราะยังอาจมีน้ำอสุจิบางส่วนเล็ดรอดออกมาก่อนก็ได้

 • ถุงยางอนามัยบุรุษ

  ถุงยางอนามัยบุรุษมีลักษณะเป็นปลอกบาง ทำจากยางพารา ไวนิล (Vinyl) หรือ วัสดุจากธรรมชาติต่างๆซึ่งจะใช้สวมลงบนอวัยวะเพศชายเมื่อมีการแข็งตัว อาจเคลือบไว้ด้วยยาฆ่าเชื้ออสุจิเพื่อช่วยให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการตั้งครรภ์เพิ่มขึ้น แต่โดยกลไกในการคุมกำเนิดแล้ว มันจะป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิผ่านเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของสตรีได้ นอกจากนี้มันยังช่วยป้องกันเชื้อจุลินทรีย์บางอย่าง (ได้แก่ เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิด รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ เอชไอวี /โรคเอดส์) ไม่ให้ถูกส่งผ่านจากคนหนึ่งไปสู่คนอื่นๆได้อีกด้วย (เฉพาะชนิดที่ทำจากยางพาราและไวนิลเท่านั้น)

 • ถุงยางอนามัยสตรี

  ถุงยางอนามัยสตรีมีลักษณะเป็นถุงบางทำจากพลาสติกโพลียูรีเทน (Polyurethane) ที่มีวงแหวนโพลียูรีเทนติดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้าน ผู้ใช้ต้องสอดใส่มันไว้ในช่องคลอดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ กลไกในการคุมกำเนิดของมันก็เหมือนกันกับถุงยางอนามัยบุรุษ กล่าวคือมันจะป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิผ่านเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ภายในของสตรีได้ นอกจากนี้มันยังช่วยป้องกันเชื้อจุลินทรีย์บางอย่าง (ได้แก่ เชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หลายชนิด รวมทั้งเชื้อไวรัสตับอักเสบบี และ เอชไอวี/ เอดส์) ไม่ให้ถูกส่งผ่านจากคนหนึ่งไปสู่คนอื่นๆได้เช่นกันครับ

 • กะบังกั้น

  กะบังกั้น มีลักษณะเป็นถ้วยยางหรือยางพารารูปโดมซึ่งผู้ใช้ต้องสอดใส่มันไว้ในช่องคลอดก่อนการมีเพศสัมพันธ์และครอบปากมดลูกเอาไว้ กะบังกั้นจะป้องกันไม่ให้ตัวอสุจิผ่านเข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ภายในตอนบนของสตรี (มดลูกและหลอดมดลูก/ท่อนำไข่) และยังทำหน้าที่เป็นที่เก็บยาฆ่าเชื้ออสุจิอีกด้วยครับ

 • ยาฆ่าเชื้ออสุจิ

  ยาฆ่าเชื้ออสุจิทำจากสารเคมีหลายชนิด (แต่โดยปกติแล้วจะใช้ สารนอนนอกซินอล-ไนน์/Nonoxynol-9) ที่มีฤทธิ์ในการฆ่าหรือทำให้ตัวอสุจิหมดความสามารถ มักถูกผลิตออกมาในรูปโฟม ครีม ยาเม็ดสอดช่องคลอด ยาเหน็บ และแผ่นฟิล์มที่ละลายได้ ยาฆ่าเชื้ออสุจิจะทำให้ผนังเซลล์ของตัวอสุจิแตกสลาย ซึ่งจะเป็นการลดทั้งการเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวของตัวอสุจิ รวมไปถึงความสามารถในการปฏิสนธิกับไข่อีกด้วยนะครับ

บรรณานุกรม

 1. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ตำรานรีเวชวิทยา ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 3. http://www.cancer.gov/ access date 1st October, 2004.
Blog
User เรื่องเฉพาะสตรี...วัยเจริญพันธุ์ ตอนที่ 6 โดย รศ.ดร.นพ.บัณฑิต ชุมวรฐายี

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน sirikul Magpie Imcher Suwanna tangboon
Frame Bottom