Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

โภชนาการ 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

วัคซีน (Vaccine) เป็นผลงานทางสติปัญญาที่คิดค้นขึ้นมานานเกือบ 300 ปี เพื่อใช้ต่อต้านโรคต่างๆจากเชื้อแบคทีเรีย และไวรัส โดยใช้หลักการให้วัคซีนเป็นตัวกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคของร่างกายมนุษย์ เมื่อมีเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและตรงกับภูมิคุ้มกันต้านทานโรคที่ถูกกระตุ้นไว้ ร่างกายจะสามารถต่อต้านและไม่เจ็บป่วยจากเชื้อโรคนั้น หรืออาจมีอาการของโรคได้แต่ก็ไม่รุนแรงมาก

วัคซีนถูกจำแนกและแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามวิธีการผลิต ดังนี้

 1. ชนิดเชื้อตาย ใช้ตัวของเชื้อโรคที่ทำให้ตายแล้วมาเป็นตัวกระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนโปลิโอชนิดฉีดหรือเรียกอีกชื่อสั้นๆว่า ไอพีวี (IPV) วัคซีนไวรัสตับอักเสบ-เอ วัคซีนพิษสุนัขบ้า เป็นต้น
 2. ชนิดเชื้อเป็น โดยนำเอาตัวของเชื้อโรคมาทำให้หมดกำลังหรืออ่อนแรงลงจนไม่สามารถทำอันตรายต่อมนุษย์ได้ จาก นั้นจึงนำมากระตุ้นภูมิคุ้มกัน เช่น วัคซีนไข้เหลือง วัคซีนป้องกันโรคหัด โรคคางทูม โรคหัดเยอรมัน ซึ่งเรียกว่าวัคซีนรวม เอ็มเอ็มอาร์ (MMR) และวัคซีนป้องกันวัณโรค (BCG/บีซีจี)
 3. วัคซีนที่ผลิตจากพิษของเชื้อโรคโดยนำพิษมาทำให้หมดฤทธิ์หรือหมดความรุนแรง เช่น วัคซีนบาดทะยัก วัคซีนคอตีบ
 4. ใช้โปรตีนที่เป็นส่วนประกอบของเชื้อโรคมากระตุ้นภูมิคุ้มกันให้มนุษย์ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนมะเร็งปากมดลูก
 5. การนำเอาสารก่อภูมิต้านทาน (Antigen/แอนติเจน คือตัวที่กระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค) มาเกาะกับโปรตีนของเชื้อโรค เช่น ฮิบ บี (Heamophilus Influenzae Type B)
 6. วัคซีนที่ผลิตจากสารพันธุกรรมของเชื้อโรค (DNA/ดีเอ็นเอ) เช่น วัคซีนโรคเอดส์ หรือ วัณโรค (กำลังอยู่ในการศึกษาทั้งสองโรค)

การได้รับวัคซีน ไม่ได้หมายความว่า จะมีภูมิคุ้มกันต่อโรคของวัคซีนนั้นๆได้ทุกคน ทั้งนี้ขึ้นกับร่างกายของผู้รับวัคซีน ความแข็งแรง ระบบภูมิคุ้มกันเดิม โรคประจำตัว นอกจากนี้ยังขึ้นกับคุณภาพของวัคซีน ระยะเวลากระตุ้นด้วยวัคซีน การเก็บรักษาวัคซีน ซึ่งส่วนใหญ่ต้องเก็บในตู้เย็นที่ควบคุมอุณหภูมิ 2-8๐C เพื่อถนอมรักษาและมีอายุการใช้งานได้นาน การใช้วัคซีนในปัจจุบัน แพร่หลายไปในทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นทารกแรกเกิดไปจนกระทั่งคนชรา ถือได้ว่า วัคซีนเป็นของที่มีประโยชน์ช่วยป้องกันโรคและทำให้ชีวิตมนุษย์ยืนยาวขึ้น

วัคซีนป้องกันโรคได้อย่างไร?

นักวิทยาศาสตร์ทราบว่าร่างกายมนุษย์มีระบบภูมิคุ้มกันต้านทานโรคอยู่ในตัวเอง ภูมิคุ้มกันต้านทานของมนุษย์นอกจากจะทำหน้าที่ป้องกันเชื้อโรคต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายแล้ว ยังสามารถจดจำเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้และจะทำการสร้างภูมิคุ้มกันต้าน ทานหรือที่เรียกกันว่า สารภูมิต้านทาน (แอนติบอดี้/Antibodies) หากร่างกายมีสารภูมิต้านทานที่จำเพาะต่อเชื้อโรค เมื่อได้รับเชื้อโรคตัวเดิมในครั้งต่อไป ร่างกายจะต่อต้านและกำจัดเชื้อโรคเหล่านั้นทิ้ง วัคซีนจึงเปรียบเสมือนครูฝึกที่ทำให้ร่างกายรู้จักเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค และสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานขึ้นมาก่อนที่จะเจ็บป่วยด้วยเชื้อโรคนั้นๆ

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีน?

วัตถุประสงค์ที่ผลิตวัคซีนออกมาใช้ทั่วโลกเพื่อตอบสนองการมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้มาก มายหลายชนิด ด้วยพลังสติปัญญาของนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ทำให้มนุษย์มีทางเลือกการใช้วัคซีนตั้ง แต่ก่อนการตั้งครรภ์ไปจนกระทั่งวัยชรา การเลือกใช้วัคซีนชนิดใด เหมาะกับร่างกายเราหรือไม่ ควรต้องขอคำแนะนำจากแพทย์ ด้วยสภาพร่างกาย อายุ เพศ ยาที่ได้รับในขณะนั้นต่างๆเหล่านี้ มีผลต่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านทานของวัคซีนทั้งสิ้น

ผลอันไม่พึงประสงค์ จากวัคซีนมีอะไรบ้าง?

อาจแบ่งผลอันไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากการใช้วัคซีนได้ 2 ประเภท คือ

ประเภทแรกไข้ เจ็บ บวม แดง บริเวณที่ฉีด ผื่นคัน หูอื้อ ชัก เป็นอัมพาต เกิดภาวะแทรกซ้อนเข้าสู่ระบบประสาทส่วนกลางและส่งผลให้เกิดการพิการชนิดชั่วคราวหรือพิการถาวรไปเลย หรือ บางคน อาจแพ้รุนแรง เกิดความดันเลือดต่ำทันที เสียชีวิตได้เมื่อให้การรักษาไม่ทัน เป็นการแสดงอาการอย่างเฉียบพลันทันทีหลังจากได้รับวัคซีน เช่น มีอาการ

ประเภทที่สอง เป็นชนิดที่ใช้ระยะเวลานาน ผลของวัคซีนค่อยๆก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย เช่น เกิดโรคลมชัก การเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองผิดปกติ ผลอันไม่พึงประสงค์แบบที่สองนี้จะสังเกตได้ยาก ต้องได้รับการวิเคราะห์ การสืบค้นประวัติอย่างละเอียด

ผลอันไม่พึงประสงค์จากการใช้วัคซีนข้างต้นอาจมีสาเหตุจากหลายอย่าง อาทิเช่น พิษหรือส่วนประกอบจากเชื้อโรคที่นำ มาผลิตวัคซีน หรือสารที่ใช้เตรียมในกระบวนการผลิตวัคซีน เช่น สารปรอท สารฟอร์มัลดิไฮด์ สารอลูมิเนียม ซึ่งใช้เป็นส่วน ผสมของวัคซีน

อย่างไรก็ตาม ผลไม่พึงประสงค์เหล่านี้ เกิดขึ้นน้อยมาก จนไม่เป็นอุปสรรคของการใช้วัคซีน ยกเว้นในคนเป็นโรคภูมิแพ้ หรือ เคยแพ้วัคซีนมาก่อน ซึ่งควรต้องแจ้งแพทย์/พยาบาลให้ทราบก่อนได้รับวัคซีนเสมอ

วัคซีนมีรูปแบบจัดจำหน่ายอย่างไร?

เพื่อความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน วัคซีนได้พัฒนาและมีรูปแบบต่างๆเช่น เป็นสารละลายที่หยอดทางปาก ยาพ่นจมูก ยาฉีดใต้ผิวหนัง ยาฉีดเข้ากล้าม หรือ แผ่นติดที่ผิวหนัง

ตัวอย่างวัคซีนที่ระบุในตารางด้านล่าง ถูกนำมาเสนอเพื่อเป็นความรู้ทั่วไปให้กับประชาชน อาจใช้เป็นแนวทางและเสริมความเข้าใจในการใช้ ควรต้องอาศัยคำแนะนำจากแพทย์เป็นผู้วินิจฉัยและแนะนำการใช้ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย

ตารางตัวอย่างวัคซีนที่มีใช้ในเด็ก

BCG Vaccine วัคซีน บีชีจี

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • ฉีดใต้ผิวหนังบริเวณหัวไหล่หรือสะโพก ครั้งเดียว

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

อาการแพ้ Adverse reaction

 • เกิดตุ่มนูนบริเวณที่ฉีด อาจกลายเป็นหนองแตกออกอาจ เป็นซ้ำหลายครั้งในเวลา 1.5 - 3 เดือน

ข้อห้ามใช้ Precaution

 • ห้ามใช้ในผู้มีแผลติดเชื้อโรค ผิวหนัง หรือ แผลไฟไหม้ตรงบริเวณที่จะฉีดวัคซีน
 • ห้ามใช้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต้าน ทานโรคบก พร่อง

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. BCG/Thai Red Cross Society

Hepatitis B Vaccine วัคซีนไวรัสตับอักเสบ-บี

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • ฉีดได้ในทุกอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้สูงอายุ
 • ต้องฉีดกระตุ้น 3ครั้ง หลังฉีดครั้งแรก ให้เว้นเวลา 1-2 เดือน ฉีดเข็มที่ 2 เว้นอีก 6-12 เดือนจึงฉีดเข็มที่ 3

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

อาการแพ้ Adverse reaction

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. Engerix B/Glaxo
 2. Euvax-B/Sanofi Pasteur
 3. HBVAX PRO/MSD
 4. Hepavax Gene/ Berna Biotech
 5. Hepavax Gene TF /Berna Biotech
 6. Hepatitis B/ Serum Institute of India
 7. Shanvac–B/ Biogenetech

DTP Vaccineวัคซีน ดีพีที ป้องกัน โรคคอตีบ โรคบาดทะยัก โรคไอกรน

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • ฉีดเข้ากล้ามในเด็กทั้งหมด 5 เข็ม
  เข็มแรกฉีดอายุ 2 เดือน
  เข็มสองฉีดอายุ 4 เดือน
  เข็มสามฉีดอายุ 6 เดือน
  เข็มสี่ฉีดอายุ 14 -18 เดือน
  เข็มห้าฉีดอายุ 4 – 6 ปี

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

อาการแพ้ Adverse reaction

 • ปวดบวมบริเวณที่ ฉีด อาจมีไข้ในเด็กเล็กมักร้องกวน สามารถใช้ยาพาราเซทตามอลช่วยป้องกันอาการดังกล่าวได้ อาการอื่น เช่น ผื่นคัน อาจมี อาการชักหลัง จากได้รับวัคซีนไปแล้ว 48 ชั่วโมง
 • กุมารแพทย์สามารถให้คำ แนะนำ และแนว ทางรักษาดูแลอาการข้างเคียง

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. D.T. COQ/Sanofi Pasteur
 2. DTP Multiple DOSE/Bio farma
 3. DTP Vaccin/ Serum Institute of India
 4. Tritanrix HB/ Glaxo
 5. Quinvaxem/ Novartis / Biogenetech
 6. Infanrix/Glaxo
 7. Tripacel/Sanofi Pasteur
 8. Tetraxim/Sanofi Pasteur
 9. Infanrix IPV/ Glaxo
 10. Pentaxim/Sanofi Pasteur
 11. Padiacel/Sanofi Pasteur
 12. Infanrix Hexa/ Glaxo

OPV/โอพีวี, IPV/ ไอพีวี (วัคซีนโปลิโอ)

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • OPV ใช้หยอดทางปาก
  2 -3หยด โดยเริ่ม

  ครั้งที่สองอายุ 4 เดือน
  ครั้งที่สามอายุ 6 เดือน
  ครั้งที่สี่อายุ 18 เดือน
  ครั้งที่ห้าอายุ 4- 6 ปี ครั้งแรกทารกอายุ 2 เดือน
 • IPV ฉีดเข้ากล้าม

  ครั้งที่สองอายุ 4 เดือน
  ครั้งที่สามอายุ 6-18 เดือน
  ครั้งที่สี่อายุ 4-6 ปี ครั้งแรกทารกอายุ 2 เดือน

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

 • การให้ OPVครั้งที่ 3 จะกระตุ้น ให้เกิดภูมิคุ้ม กัน
 • การฉีด IPVครั้งที่ 2 จะกระตุ้น ให้เกิดภูมิคุ้ม กัน

อาการแพ้ Adverse reaction

 • OPV อาจก่อให้ เกิด ลักษณะของกล้ามเนื้อเป็นอัมพาตเฉียบพลันหลังได้รับวัคซีน มีระยะเวลา 4-30 วัน
 • IPV ยังไม่พบการแพ้อื่นๆ นอกจาก บวมแดงบริเวณที่ฉีด อาจแพ้ได้ในผู้ที่แพ้ยาปฏิชีวนะ ชนิดนีโอมัยซิน สเตรปโตมัยซิน และโพลีมิซิน บี

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer
OPV

 1. Polioral/Novartis/ Biogenetech
 2. Oral Poliomyelitis Vaccine/ Bio farma/ Biogenetech
 3. Polio Sabin/ Glaxo
 4. OPVERO/Sanofi Pasteur
IPV
 1. Imovax–Polio/ Sanofi Pasteur
 2. Tetraxim/Sanofi Pasteur
 3. Infanrix–IPV/ Glaxo
 4. Boostrix–Polio/ Glaxo
 5. ADACEL–Polio/ Sanofi Pasteur
 6. Pentaxim/Sanofi Pasteur
 7. Pediacel/Sanofi Pasteur
 8. Infanrix–IPV/Hib/ Glaxo
 9. Infanrix–Hexa/ Glaxo

Heamophilus Influenzae Type B หรือ Vaccine Hib B (วัคซีนฮิบ บี)

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose
ฉีดเข้ากล้าม

 • โดยทารก 2–6 เดือนฉีด 2–3 เข็ม เดือนที่ 0, 2 บางชนิดต้องกระตุ้นอีก 1 เข็ม ในเดือนที่ 4
 • ทารกอายุ 7–11 เดือนฉีด 2 เข็ม เดือนที่ 0, 2
 • เด็กอายุ 12–24 เดือนฉีดเข็มเดียว
 • เด็กอายุมากกว่า 2 ปี ถ้าอยู่พื้นที่ที่มีความเสี่ยง ให้ฉีดกระตุ้น 2 เข็ม เดือนที่ 0, 2

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

 • มีวัคซีนฮิบ บีชนิดที่ฉีดเข็มแรกก็สามารถกระตุ้นมีคุ้มกันได้แล้ว
 • แต่วัคซีนฮิบบี อีกกลุ่มหนึ่งต้องฉีดกระตุ้นถึง 3 เข็ม ภูมิ คุ้มกันถึงจะขึ้น แต่มีข้อดีกว่าแบบแรก โดยมีภูมิคุ้มกันสูงกว่า

อาการแพ้ Adverse reaction

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. Vaxem Hib/ Novartis
 2. Act Hib/Sanofi Pasteur
 3. Hiberix/Glaxo
 4. Quinvaxem/ Novartis
 5. Infanrix- IPV/Hib/ Glaxo
 6. Pentaxim/Sanofi Pasteur
 7. Pediacel/Sanofi Pasteur
 8. Infanrix Hexa/ Glaxo

Rotavirus Vaccine วัคซีนโรต้า

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • หยอดทางปากกับเด็กอายุ 6 สัปดาห์ขึ้นไป เว้นระยะไป 4 สัปดาห์ ให้วัคซีนอีก 1 ครั้ง
  * ปัจจุบันมีวัคซีนอยู่ 2 ค่าย คือ GSK และ MSD มีชื่อการค้า
 • Rotarix กินกระตุ้น 2 ครั้ง
 • Rota Teq กินกระตุ้น 3 ครั้ง

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

 • มีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันการท้องเสียจากเชื้อโรต้าไวรัสได้ดี หลังการกระตุ้น

อาการแพ้ Adverse reaction

 • อาจมีไข้ อุจจาระเหลว อาเจียน
  * กุมารแพทย์สามารถให้ คำ แนะนำ และแนว ทางรักษาดูแลอาการข้างเคียงได้เป็นอย่างดี

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. Rotarix/Glaxo
 2. Rota Teq/MSD

MMR (เอ็มเอ็มอาร์) Vaccine หรือ Measles – Mumps – Rubella Vaccine วัคซีน หัด-คางทูม-หัดเยอรมัน

ข้อบ่งใช้ Indication

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • ฉีดกระตุ้นในเด็ก 2 ครั้ง
  ฉีดครั้งแรก อายุ 9 -12 เดือน
  ฉีดครั้งที่สอง อายุ 4 -6 ปี

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

 • จะเกิดการกระตุ้นภูมิ คุ้มกันทั้ง 3 โรคในการฉีดครั้งแรก
 • การฉีดเข็ม ที่สองช่วยกระตุ้นให้มี ภูมิคุ้มกันสูงขึ้น

อาการแพ้ Adverse reaction

 • มีไข้ ลมพิษ อาจชักในเด็กที่มีประวัติชักมาก่อน อาจมึต่อมน้ำเหลืองที่คอโต

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. Priorix/Glaxo
 2. Trimovax/Sanofi Pasteur
 3. MMR/Serum Institute of India
 4. MMR II/Novartis
 5. Measle Vaccine/ Serum Institute of India

JE (เจอี) Vaccine Japanese Encephalitis Vaccine วัคซีนไข้สมองอักเสบ

ข้อบ่งใช้ Indication
สมองอักเสบจากเชื้อไวรัสชื่อว่า Japanese Encephalitis ซึ่งมียุงเป็นพาหะ
ป้องกันไข้ * การผลิตวัคซีน มี 2 แบบ

 • ผลิตจากเชื้อเป็น
 • ผลิตจากเชื้อตาย

ขนาด/วิธีใช้ Dose

 • ชนิดเชื้อเป็น ชื่อวัคซีน คือ CD. JE Vax ในเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป ฉีดใต้ผิวหนัง 1 เข็ม จากนั้นเว้นช่วง 3 – 12 เดือน ให้ฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็ม
 • ชนิดเชื้อตาย ชื่อวัคซีน คือ Boryung Japanese Encephalitis Vaccine ในเด็กอายุน้อยกว่า 3 ขวบ ฉีดใต้ผิวหนัง 1 เข็ม จากนั้นเว้นช่วง 1 – 4 สัปดาห์ ให้ฉีดกระตุ้นอีก 1 เข็มฉีดกระตุ้นครั้งที่ 3 ช่วงอายุ 4 - 5 ปี อีก 1 เข็ม

ประสิทธิภาพการกระตุ้นภูมิ Efficacy

 • ชนิดเชื้อเป็น ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภาย ในเข็มแรก
 • ชนิดเชื้อตาย ภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นภายในเข็มที่ 2

อาการแพ้ Adverse reaction

 • ชนิดเชื้อเป็น อาจพบมีไข้ต่ำๆ ผื่นคัน คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร หงุดหงิด ร้องไห้งอแง
 • ชนิดเชื้อตายลมพิษ ขึ้นตามร่างกาย มีอาการไข้ ปวดศีรษะ อาจพบอาการท้องเสีย อาเจียน ปวดท้องร่วมด้วย มีตุ่มผื่น

ข้อห้ามใช้ Precaution

ชื่อวัคซีน/บริษัทผู้ผลิต Trade name/Manufacturer

 1. CD JE Vax/ Chengdu Institute of Biological / Biogenetech
 2. Boryung Japanese Encephalitis Vaccine/Boryung Biopharma/Cosma Medical

บรรณานุกรม

 1. ชิษณุ พันธุ์เจริญ สุชีรา ฉัตรเพริดพราย ธันยวีร์ ภูธนกิจ จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ คู่มือ Vaccine 2010 และประเด็นในการสื่อสาร, ธนาเพรส.
 2. Randall Neustaedter OMD THE VACCINE GUIDE Copyright 2002. http://books.google.co.th/books [2011,May31].
 3. Vaccine. http://www.mims.com/vaccine [2011, May31].
 4. Cancer Vaccine. http://wikipedia.org/wiki/Cancer_vaccine [2011, May 31].

เว็บบอร์ด
User โรคมือเท้าปาก จากโรงเรียนหนูน้อย อาการเจ็บซี่โครง อาจเกิดจากการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ และ/หรือของกระดูกซี่โครง ดังนั้นจึงขึ้นกับว่าคุณไปทำอะไรมา เช่น การออกแรงใช้กล้ามเนื้อ/กระดูก.... โดย Tippatai » 02/05/2012

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน titsanu.praman maszz__2012
Frame Bottom