Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาลีโวฟลอกซาซิน (Levofloxacin) เป็นยาต่อต้านแบคทีเรียประเภท Fluoroquinolone ยานี้ออกฤทธิ์ได้กว้าง (Broad spectrum) ต่อแบคทีเรียหลายชนิดทั้งชนิดแกรมลบและแกรมบวก อาทิเช่น Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus ureus, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis, Entero coccus faecalis, Streptococcus pyogenes, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae

ตัวยาลีโวฟลอกซาซินยังสามารถแทรกซึมเข้าไปตาเนื้อเยื่อส่วนต่างๆของร่างกายได้เป็นอย่างดี ประโยชน์ทางการแพทย์ได้ใช้ยาชนิดนี้สำหรับรักษาอาการติดเชื้อของระบบทางเดินหาย ใจ การติดเชื้อของผิวหนัง การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ต่อมลูกหมากอักเสบ การติดเชื้อของเยื่อหุ้มสมอง (เยื่อหุ้มสมองอักเสบ) และเยื่อหุ้มหัวใจ (เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน อาการท้องเสียระหว่างการเดินทาง (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง อาหารเป็นพิษ) รวมถึงวัณโรค

การศึกษาถึงการกระจายตัวของยานี้ในร่างกายมนุษย์พบว่า ตัวยาลีโวฟลอกซาซิน สามารถถูกดูดซึมได้รวดเร็วจากระบบทางเดินอาหารถึงประมาณ 99% เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือด จะเข้าจับกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 24 - 38% ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 6 - 8 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อขจัดยานี้ประมาณ 50% ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านไปกับปัสสาวะ

คณะกรรมการอาหารและยาของไทยได้ระบุให้ยาลีโวฟลอกซาซินเป็นยาอันตราย และยานี้มีลักษณะของยาแผนปัจจุบันเป็นชนิดรับประทาน ชนิดฉีด และยาหยอดตา

สามารถใช้ยาลีโวฟลอกซาซินเป็นยาเดี่ยวในการรักษาโรค หรือใช้ร่วมกับยาต่อต้านแบคที เรียชนิดอื่นก็ได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อจำกัดและข้อห้ามของการใช้ยานี้อยู่หลายกรณี การใช้ยาลีโวฟลอกซาซินได้อย่างปลอดภัยนั้น ผู้ป่วยจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองอาการจากแพทย์เสียก่อน

เราจะพบเห็นการใช้ยาลีโวฟลอกซาซินได้ทั้งสถานพยาบาลของรัฐและของเอกชน และสามารถซื้อหายานี้ตามร้านขายยาขนาดใหญ่ได้ทั่วไป

ลีโวฟลอกซาซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ลีโวฟลอกซาซิน

ยาลีโวฟลอกซาซินมีสรรพคุณดังนี้เช่น

ลีโวฟลอกซาซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธ์ของยาลีโวฟลอกซาซินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอน ไซม์ในแบคทีเรียที่มีชื่อว่า Topoisomerase IV และ DNA gyrase ส่งผลให้การจำลอง/การสร้างสารพันธุกรรม (DNA) หยุดชะงัก และกระทบต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ทำให้ไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้จนกระทั่งตายลงในที่สุด

ลีโวฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลีโวฟลอกซาซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้เช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 250 และ 500 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีด ขนาด 250 มิลลิกรัม/50 มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ขนาด 500 มิลลิกรัม/100 มิลลิลิตร
 • ยาฉีด ขนาด 750 มิลลิกรัม/150 มิลลิลิตร
 • ยาหยอดตา ขนาดความเข้มข้น 0.5%

ลีโวฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาลีโวฟลอกซาซินมีขนาดรับประทานดังนี้เช่น

ก. สำหรับไซนัสอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 10 - 14 วัน หรือรับประทาน 750 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน

ข. สำหรับหลอดลมอักเสบเรื้อรัง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 วัน

ค. สำหรับปอดบวม:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 14 วัน หรือรับประทาน 750 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 5 วัน

ง. สำหรับการติดเชื้อทางผิวหนังที่ความซับซ้อนหรือรุนแรง:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 750 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 7 - 14 วัน

จ. สำหรับการติดเชื้อในช่องทางเดินปัสสาวะ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 250 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 3 วัน หากมีการติดเชื้อที่ซับซ้อนรุนแรงอาจต้องรับประทานยานานถึง 10 วันโดยต่อเนื่อง

ฉ. สำหรับกรวยไตอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 250 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 10 วัน

ช. สำหรับต่อมลูกหมากอักเสบ:

 • ผู้ใหญ่: รับประทาน 500 มิลลิกรัมวันละครั้งเป็นเวลา 28 วัน

*อนึ่ง

 • สามารถรับประทานยานี้ก่อนหรือพร้อมอาหารก็ได้ พร้อมกับดื่มน้ำตามเป็นปริมาณที่มากเพียงพอ
 • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดในการใช้ยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาลีโวฟลอกซาซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลีโวฟลอกซาซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ลีโวฟลอกซาซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลีโวฟลอกซาซินอาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) ดังนี้เช่น มีอาการคลื่นไส้ ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก ปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ผู้ป่วยบางรายอาจแพ้ยานี้ ผิวแพ้แสงแดดง่าย อาจเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง เส้นเอ็นปริแตก

สำหรับผู้ที่ได้รับยานี้เกินขนาดอาจพบอาการลมชัก รู้สึกสับสน และไม่สบายในกระเพาะอา หาร - ลำไส้ หากพบอาการดังกล่าวให้รีบนำตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลทันที ซึ่งการรักษาเบื้องต้น แพทย์อาจใช้วิธีล้างท้องและควบคุมมิให้ร่างกายผู้ป่วยขาดน้ำ หากอาการยังไม่ดีขึ้นแพทย์อาจต้องใช้วิธีการฟอกเลือด (การล้างไต)

มีข้อควรระวังการใช้ลีโวฟลอกซาซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ลีโวฟลอกซาซินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง: ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาลีโวฟลอกซาซิน) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ลีโวฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลีโวฟลอกซาซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นดังนี้เช่น

ควรเก็บรักษาลีโวฟลอกซาซินอย่างไร

ควรเก็บยาลีโวฟลอกซาซินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ลีโวฟลอกซาซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลีโวฟลอกซาซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต/ตัวแทนจำหน่ายเช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต/จำหน่าย
Cravit (คราวิท)Daiichi Sankyo
Cravit IV (คราวิท ไอวี)Daiichi Sankyo
Cravit Ophthalmic (คราวิท ออฟทาลมิก)Santen
Lefloxin (ลีฟลอกซิน) Siam Bheasach
Levocin (ลีโวซิน) L. B. S.
Levoflox GPO (ลีโวฟลอก จีพีโอ)GPO
Levofloxacin-Teva (ลีโวฟลอกซาซิน-ทีวา) Teva
Levores (ลีโวเรส)Novell Pharma
Levox (ลีวอกซ์)Claris Lifesciences
Loxof (ลอกซอฟ)Daiichi Sankyo
Nirliv (เนอร์ลิฟ)Nirma
Olfovel (โอลโฟเวล)T.O. Chemicals
Veflox (เวฟลอก)Community Pharm PCL
Xalecin (ซาเลซิน)MacroPhar

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Levofloxacin [2015,May30]
 2. https://www.mims.com/USA/drug/info/levofloxacin/?type=full&mtype=generic#Dosage[2015,May30]
 3. https://www.mims.com/Thailand/drug/search/?q=levofloxacin [2015,May30]
 4. [2015,May30]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/aluminum-hydroxide-magnesium-hydroxide-simethicone-with-levofloxacin-145-0-1457-0.html[2015,May30]
 6. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cravit%20Ophthalmic/?type=brief[2015,May30]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom