Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  รังไข่  โภชนาการ  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีเพศสัมพันธ์ 

บทนำ

ลีโวนอร์เจสเตรล (Levonorgestrel) เป็นยาคุมกำเนิด จัดเป็นฮอร์โมนสังเคราะห์กลุ่มเดียวกับฮอร์โมนโปรเจสโตเจน (Progestogen) และถูกนำไปใช้เป็นยาคุมกำเนิดอย่างแพร่หลาย โดยผลิตเป็นยาฮอร์โมนเดี่ยวและผลิตผสมรวมกับฮอร์โมนเอสโตรเจน (Estrogen) นอกจากนี้ยังใช้เป็นยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน (อ่านเพิ่มเติมในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง การคุมกำเนิดฉุกเฉิน) ซึ่งต้องเพิ่มปริมาณความเข้มข้นของฮอร์โมนลีโวนอร์เจสเตรลหลายเท่าตัว

ลีโวนอร์เจสเตรลมีสรรพคุณอย่างไร?

ลีโวนอร์เจสเตรล

ยาลีโวนอร์เจสเตรลมีสรรพคุณดังนี้

ลีโวนอร์เจสเตรลออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลีโวนอร์เจสเตรลออกฤทธิ์โดยยับยั้งการตกไข่ในรอบเดือนของผู้หญิง ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวขึ้นและยากต่อการฝังตัวของไข่ นอกจากนี้ยังทำให้บริเวณปากมดลูกมีสารคัดหลั่งลักษณะเหนียวข้นจึงทำให้ตัวอสุจิเข้าไปผสมกับไข่ได้ยา

ลีโวนอร์เจสเตรลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบจำหน่ายของยาลีโวนอร์เจสเตรลสำหรับคุมกำเนิดคือ

รูปแบบจำหน่ายของยาลีโวนอร์เจสเตรลสำหรับคุมกำเนิดฉุกเฉินคือ

รูปแบบจำหน่ายของยาลีโวนอร์เจสเตรลสำหรับใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนในหญิงวัยหมดประจำเดือนคือ

  • ชนิดเม็ด ขนาด 75 ไมโครกรัม
  • ชนิดแผ่นปิดผิวหนัง 7 ไมโครกรัม/24 ชั่วโมง และขนาด 15 ไมโครกรัม/24 ชั่วโมง

รูปแบบจำหน่ายของยาลีโวนอร์เจสเตรลสำหรับรักษาอาการประจำเดือนมามากคือ

  • ชนิดสอดช่องคลอด ขนาด 52 มิลลิกรัม

ลีโวนอร์เจสเตรลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดต่างๆรวมทั้งยาลีโวนอร์เจสเตรลจะมีวิธีรับประทานที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ ขนาด และปริมาณฮอร์โมนที่ประกอบอยู่ในเม็ดยาปกติสามารถรับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ ที่สำคัญต้องได้รับคำแนะนำและวิธีรับประทานที่ถูกต้องจากแพทย์หรือเภสัชกร เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการคุมกำเนิด ผู้บริโภคควรอ่านข้อแนะนำและรายละเอียดปลีกย่อยได้จากเอกสารกำกับยา การรับประทานยาลีโวนอร์เจสเตรลผิดวิธีหรือผิดขนาด นอกจากจะไม่ได้รับประสิทธิผลของการคุมกำเนิดและการรักษาแล้ว ยังอาจได้รับผลอันไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงติดตามมา กรณีที่ใช้ยาลีโวนอร์เจสเตรลสำหรับคุมกำเนิดฉุกเฉินไม่ควรใช้เกิน 2 ครั้ง/เดือน

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมทั้งยาลีโวนอร์เจสเตรล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานลีโวนอร์เจสเตรลควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลีโวนอร์เจสเตรลที่ใช้คุมกำเนิด (ยาเม็ดคุมกำเนิด) สามารถรับประทานทันทีที่นึกได้ โดยไม่ต้องเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า แต่ถ้าลืมรับประทานยาลีโวนอร์เจสเตรล ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆรวมทั้งในภาวะฉุกเฉิน ควรต้องปรึกษาแพทย์

ลีโวนอร์เจสเตรลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) จากยาลีโวนอร์เจสเตรลได้แก่ มีเลือดออกทางช่องคลอดกะปริดกะปรอย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ คัดเต้านม ซึมเศร้า อาจเกิดฝ้า ผมร่วง มีอาการบวมน้ำ โรคความดันโลหิตสูง และมีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ

มีข้อควรระวังการใช้ลีโวนอร์เจสเตรลอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ยาลีโวนอร์เจสเตรลคือ

***** อนึ่ง

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมถึงยาลีโวนอร์เจสเตรล) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ลีโวนอร์เจสเตรลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลีโวนอร์เจสเตรลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นๆดังนี้

ควรเก็บรักษาลีโวนอร์เจสเตรลอย่างไร?

ควรเก็บยาลีโวนอร์เจสเตรลให้พ้นแสงแดด เก็บภายใต้อุณหภูมิ 25 เซลเซียส (Celsius) เลี่ยงการเก็บในที่ชื้น ไม่ควรเก็บยาที่หมดอายุควรทิ้งทำลาย และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ

ลีโวนอร์เจสเตรลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลีโวนอร์เจสเตรลมีชื่อทางการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Anna (แอนนา) Thai Nakorn Patana
Dior 21 (ไดออร์ 21) Thai Nakorn Patana
Dior 28 (ไดออร์ 28) Thai Nakorn Patana
Hyan (ไฮแอน) Famy Care
Jadelle (จาเดล) Bayer HealthCare Pharma
Madonna (มาดอนนา) Biolab
Microgynon 30 ED (ไมโครไกนอน 30 อีดี) Bayer HealthCare Pharma
Microlenyn 30 ED (ไมโครลีนิน 30 อีดี) DKT Healthcare
R-Den (อาร์-เดน) Thai Nakorn Patana
Trigestrel (ไตรเจสเตรล) Famy Care
Triquilar ED (ไตรควิลาร์ อีดี) Bayer HealthCare Pharma

บรรณานุกรม

1. Levonorgestrel. http://www.mims.com/Thailand/drug/search/levonorgestrel [2014,Oct25]
2. บุษบา จินดาวิจักษณ์. (2533). การใช้ยาในสตรีเพศ.คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Updated 2014, Oct 25


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom