Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม  มะเร็ง 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เนื้องอก 

บทนำ

ยาลิวโพรไลด์(Leuprolide หรือ Leuprolide acetate) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ลิวโพรเรลิน (Leuprorelin) เป็นสารประเภทฮอร์โมนที่นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อใช้รักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และเนื้องอกมดลูก ยาลิวโพรไลด์ถูกขึ้นทะเบียนเป็นยารักษาโรคครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1985 (พ.ศ.2528) โดยองค์การอนามัยโลกแนะนำให้เป็นยาจำเป็นขั้นพื้นฐานที่ควรมีอยู่ในสถานพยาบาล ตัวยานี้มีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อ หรือใต้ผิวหนังก็ได้ ด้วยยาลิวโพรไลด์มีโครงสร้างเลียนแบบฮอร์โมนร่างกาย(ฮอร์โมน GnRH)หรือที่เรียกว่า Gonadotropin-releasing hormone (GnRH) analogue ยานี้จึงออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนจากอัณฑะ หรือจากรังไข่ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้มะเร็ง และเนื้องอกเจริญเติบโต

ยาลิวโพรไลด์มีข้อห้ามใช้และข้อควรระวังบางประการที่ผู้ป่วยควรทราบ เช่น

ก่อนการใช้ยาลิวโพรไลด์ แพทย์จะต้องตรวจร่างกายและดูความผิดปกติของฮอร์โมนในกระแสเลือดของผู้ป่วย หากพิจารณาแล้วพบว่าผู้ป่วยเหมาะสมที่จะได้รับยานี้ แพทย์จะนัดผู้ป่วยมารับการฉีดยาเป็นระยะๆไป

ยังมีข้อมูลความปลอดภัยของยาลิวโพรไลด์ที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบเพื่อทำความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการดูแลตนเอง ใช้สื่อสารกับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ระหว่างการรักษาได้อย่างถูกต้อง อย่างเช่น

ยาลิวโพรไลด์ เป็นยาชนิดฉีดและมีการใช้งานแต่ในสถานพยาบาลเท่านั้น เพื่อประสิทธิผลในการรักษา ผู้ป่วยต้องมารับการให้ยานี้อย่างสม่ำเสมอ และต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยการใช้ยาลิวโพรไลด์เพิ่มเติม ผู้ป่วยสามารถสอบถามได้จากแพทย์ผู้ที่ทำการรักษา หรือสอบถามจากเภสัชกรในสถานพยาบาลนั้นๆได้ตลอดเวลา

ลิวโพรไลด์มีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ลิวโพรไลด์

ยาลิวโพรไลด์มีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ลิวโพรไลด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาลิวโพรไลด์เป็นฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มีกลไกการออกฤทธิ์ ยับยั้งการสร้าง/การหลั่งฮอร์โมน Testosterone ของเพศชาย และยับยั้งการหลั่งฮอร์โมน Estrogen ในเพศหญิง ฮอร์โมนทั้ง 2 ตัว มีผลกระตุ้นเซลล์มะเร็ง หรือเซลล์เนื้องอก ให้โตขึ้น จากการยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเพศดังกล่าว ทำให้อาการ มะเร็งต่อมลูกหมาก และภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เกิดการชะลอตัว และทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น

ลิวโพรไลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลิวโพรไลด์มีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

  • ยาฉีดที่ประกอบด้วยตัวยา Leuprolide ขนาด 3.75, 11.25, 15, 30, และ 45 มิลลิกรัม โดยบรรจุในหลอดฉีดยาที่มีรูปแบบพร้อมใช้

ลิวโพรไลด์มีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาลิวโพรไลด์ มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับบำบัดรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก:

ข. สำหรับบำบัดเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่:

  • ผู้ใหญ่: ฉีดยาขนาด 3.75 มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อเดือนละ 1 ครั้ง อาจต้องใช้ยานี้ต่อเนื่องถึง 6 เดือน หรือ ฉีดยาขนาด 11.25 มิลลิกรัม เข้ากล้ามเนื้อทุก 3 เดือน

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง เท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลิวโพรไลด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

หากลืมมารับการฉีดยาลิวโพรไลด์ ให้ทำการนัดหมายกับ แพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับการให้ยานี้โดยเร็ว ไม่ควรหยุดการรักษาไปเฉยๆโดยมิได้ขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้รักษา

ลิวโพรไลด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลิวโพรไลด์สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ลิวโพรไลด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลิวโพรไลด์ เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาลิวโพรไลด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ลิวโพรไลด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลิวโพรไลด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาลิวโพรไลด์อย่างไร?

เก็บยาลิวโพรไลด์ภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ลิวโพรไลด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลิวโพรไลด์ ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Lupron (ลูพรอน)Abbott

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ เช่น Lupron Depot, Lupron Depot-Ped, Eligard, Lucrin depot, Leuprofact, Luprofact, Lupride

บรรณานุกรม

  1. https://www.drugs.com/cdi/leuprolide.html[2017,April29]
  2. https://www.drugs.com/lupron.html[2017,April29]
  3. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020011s040lbl.pdf[2017,April29]
  4. https://www.drugs.com/drug-interactions/leuprolide-index.html?filter=3&generic_only=[2017,April29]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน Sunny_PR Tapanut Pick69
Frame Bottom