Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยาลินโคมัยซิน (Lincomycin) เป็นยาปฏิชีวนะที่ผลิตจากแบคทีเรียกลุ่ม Steptomyces lincolnensis ทางคลินิกนำมาใช้เป็นยาต่อต้านเชื้อแบคทีเรียประเภท Actinomycetes Mycoplasma และเชื้อปรสิตประเภท Plasmodium บางชนิด รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้มีทั้งยารับประทานและยาฉีดที่จะพบเห็นการใช้มากกว่ายารับประทาน กรณีฉีดยาลินโคมัยซินเข้ากล้ามเนื้อตัวยาจะเพิ่มขึ้นเป็นปริมาณสูงสุดในกระแสเลือดจะต้องใช้เวลาประมาณ 60 นาทีขึ้นไป มีระยะเวลาออกฤทธิ์ได้นานถึงประมาณ 17 - 20 ชั่วโมงก่อนที่จะถูกขับออกมากับปัสสาวะ

ทางคลินิกแพทย์จะไม่เลือกใช้ยาลินโคมัยซินกับผู้ที่แพ้ยาชนิดนี้หรือขณะนั้นผู้ป่วยมีการใช้ยา Erythromycin อยู่ก่อนด้วยการใช้ยาทั้งคู่ร่วมกันกลับจะทำให้ฤทธิ์การรักษาลดลง นอกจากนี้แพทย์จะต้องพิจารณาและเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นเมื่อต้องใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ หรือผู้ป่วยที่มีภาวะท้องเสียหรือมีโรคของลำไส้เล็ก (เช่น ลำไส้อักเสบ) มีภาวะตับ-ไตทำงานผิดปกติ หรือผู้ป่วยด้วยโรคหืด

นอกจากนี้แพทย์มักจะแจ้งให้ผู้ป่วยทราบถึงข้อมูลพื้นฐานก่อนการใช้ยาลินโคมัยซินทั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยให้ความร่วมมือในการรักษาโรคเป็นอย่างดีเช่น

สำหรับประเทศไทยโดยคณะกรรมการอาหารและยาได้บรรจุให้ลินโคมัยซินอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติและอยู่ในหมวดยาอันตราย เราสามารถพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้ได้ตาสถานพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชนโดยทั่วไป

ลินโคมัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ลินโคมัยซิน

ยาลินโคมัยซินมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียชนิดที่ตอบสนองต่อยานี้ทั้งในผู้ใหญ่และในเด็ก

ลินโคมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาลินโคมัยซินคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อสารพันธุกรรมในตัวแบคทีเรียที่เรียกว่า 50S ribosome subunit ส่งผลเกิดการยับยั้งการสังเคราะห์โปรตีนในตัวแบคทีเรียทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตและตายลงในที่สุด

ลินโคมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลินโคมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาฉีด ขนาด 200 และ 300 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร
 • ยาแคปซูลชนิดรับประทาน ขนาด 500 มิลลิกรัม/แคปซูล

ลินโคมัยซินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาลินโคมัยซินมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก. ยาฉีด:

 • ผู้ใหญ่: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 600 มิลลิกรัมทุกๆ 24 ชั่วโมง หากมีการติดเชื้อรุนแรงสามารถฉีดยา 600 มิลลิกรัมทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • เด็กอายุมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป: ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุกๆ 24 ชั่วโมง หากมีการติดเชื้อรุนแรงสามารถฉีดยา 10 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมทุกๆ 12 ชั่วโมง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนลงมา: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงขนาดการใช้ยานี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

ข. ยารับประทาน:

 • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 500 มิลลิกรัมทุกๆ 6 - 8 ชั่วโมง
 • เด็กอายุมากกว่า 1 เดือนขึ้นไป: รับประทานครั้งละ 7.5 - 15 มิลลิกรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทุกๆ 6 ชั่วโมง
 • เด็กอายุตั้งแต่ 1 เดือนลงมา: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงขนาดการใช้ยานี้ การใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*อนึ่ง:

 • ยานี้ควรรับประทานช่วงท้องว่างคือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนอาหารหรือประมาณ 2 ชั่วโมงหลังอาหาร

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาลินโคมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาลินโคมัยซินสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษาควรรับประทานยาลินโคมัยซินให้ตรงเวลา

ลินโคมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลินโคมัยซินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยรวมได้ดังนี้เช่น เป็นตะคริวที่ท้องหรือมีอาการปวดท้อง ท้องเสียเป็นน้ำหรือถึงขั้นมีเลือดปนมากับอุจจาระ /อุจจาระเป็นเลือด มีไข้ ผู้ป่วยบางรายจะพบอาการผื่นคัน เจ็บคอ และ/หรือมีภาวะเลือดออกง่าย

มีข้อควรระวังการใช้ลินโคมัยซินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาลินโคมัยซินเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาลินโคมัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ลินโคมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลินโคมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาลินโคมัยซินอย่างไร?

ควรเก็บยาลินโคมัยซินในช่วงอุณหภูมิ 15 - 30 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง และไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

ลินโคมัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาลินโคมัยซินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Linco (ลินโค) General Drugs House
Linco ANB (ลินโค เอเอนบี) ANB
Lincocin (ลินโคซิน) Pfizer
Lincolan (ลินโคแลน) Olan-Kemed
Lincono (ลินโคโน) Milano
Linco-P (ลินโค-พี) PP Lab
Lincosa (ลินโคซา) L.B.S.
Lingo (ลินโก) Siam Bheasach
Linmycin (ลินมัยซิน) Atlantic Lab
Unolin (ยูโนลิน) PP Lab

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Lincomycin [2015,Dec19]
 2. http://www.drugs.com/pro/lincomycin-injection.html [2015,Dec19]
 3. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Linco/?type=brief [2015,Dec19]
 4. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Lincomycin [2015,Dec19]
 5. http://www.drugs.com/drug-interactions/lincomycin-index.html?filter=2&generic_only= [2015,Dec19]
 6. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Lincocin/ [2015,Dec19]
 7. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/lincomycin-oral-route-injection-route/proper-use/drg-20064534 [2015,Dec19]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom