Frame Top
User

ลมชัก:ลมชักกับวันพระ

โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า
3 มกราคม 2017
ลมชักกับวันพระ

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการชักอีกอย่างหนึ่ง คือ การชักบ่อยขึ้นในวันพระ จึงทำให้บางคนเชื่อว่าสาเหตุของการชักเกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ เราลองมาดูครับว่าความจริงแล้วเป็นอย่างไรกันแน่

ความจริง

  • ในช่วงวันพระ วันโกนหรือวันพระจันทร์เต็มดวง จะพบว่ามีผู้มีอาการชัก จะชักง่ายขึ้น
  • โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับไสยศาสตร์ใดๆ สามารถอธิบายทางหลักวิทยาศาสตร์ได้
  • การศึกษาพบว่าในวันพระ วันโกนหรือช่วงวันพระจันทร์เต็มดวงนั้น ถ้านำผู้มีอาการชักมาตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง จะพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมองได้มากขึ้นกว่าวันอื่นๆ

ทำไม

  • จริงแล้วยังไม่มีใครทราบสาเหตุที่แน่ชัดว่ามีกลไกการเกิดจากอะไร น่าจะเกี่ยวข้องกับวันพระจันทร์เต็มดวง มีการขึ้นลงของน้ำจากแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทรน์ ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของสารสื่อประสาทในสมอง ทำให้เกิดอาการชักบ่อยขึ้น และตรวจพบความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง

ข้อปฏิบัติในการดูแลตนเองให้ดี

  • สังเกตให้ดีว่าตนเองมีอาการผิดปกติ ชักบ่อยมากขึ้นหรือไม่ในช่วงวันพระ วันโกน ถ้าพบว่ามีความผิดปกติก็ต้องแจ้งแพทย์ผู้ดูแลให้ละเอียดว่า มีความผิดปกติสัมพันธ์กับวันพระ วันโกนอย่างไร
  • ควรพักผ่อนให้เพียงพอ อย่าอดนอน อย่านอนดึก หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นในช่วงก่อนและหลังวันดังกล่าว เพื่อลดโอกาสการชักที่ง่ายขึ้น
  • ทานยากันชักสม่ำเสมอ โดยเฉพาะช่วงใกล้วันพระ วันโกน เพื่อลดโอกาสการชักซ้ำได้ง่ายขึ้น
  • ถ้ามีรายละเอียดที่ชัดเจนว่ามีการชักที่บ่อยขึ้นในช่วงวันดังกล่าว แพทย์จะให้ทานยาป้องกันการชักแวเลี่ยม เพิ่มขึ้นเฉพาะในช่วงใกล้ๆ วันดังกล่าว

อาการชักเกิดจากความผิดปกติของสมอง ไม่ได้เกิดจากไสยศาสตร์ ผีเข้า หรือถูกคุณไสย์

Blog
User ลมชัก:ลมชักกับการเดินป่า โดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sirikul
Frame Bottom