Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งตัว  เภสัชกรรม  เภสัชวิทยา 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อ 

บทนำ

ยาร็อกซิโทรมัยซิน (Roxithromycin) เป็นยาปฏิชีวนะกึ่งสังเคราะห์กลุ่ม Macrolide ทางวงการแพทย์ นำมาใช้รักษาการอักเสบที่ติดเชื้อแบคทีเรียในช่องทางเดินหายใจ ระบบทาง เดินปัสสาวะ และการติดเชื้อตาเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกาย

ยาร็อกซิโทรมัยซินจัดเป็นอนุพันธุ์ของ ยาอิริโทรมัยซิน (Erythromycin) เพราะมีโครง สร้างทางเคมีใกล้เคียงกัน หลังจากร่างกายได้รับยานี้ อวัยวะตับจะเป็นตัวเปลี่ยนโครงสร้างโดยใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจะใช้เวลาอีก 11 – 12 ชั่วโมง เพื่อกำจัดระดับยาออกจากร่างกาย 50% (Half Life) โดยผ่านไปทางน้ำดี บางส่วนขับออกทางปัสสาวะและทางลมหายใจ

ในบ้านเรา สามารถพบเห็นร็อกซิโทรมัยซินในชื่อการค้ามากมาย มีขายตามร้ายขายยาทั่ว ไป และมีใช้ในโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้วยร็อกซิโทรมัยซินเป็นยาอันตราย การใช้ยาควรต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์ผู้ทำการรัก ษา


ยาร็อกซิโทรมัยซินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ร็อกซิโทรมัยซิน

สรรพคุณของยาร็อกซิโทรมัยซิน คือ


ยาร็อกซิโทรมัยซินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของร็อกซิโทรมัยซิน คือตัวยาจะเข้าไปจับกับ 50s Ribosome (สารพันธุกรรมชนิดหนึ่ง) ในแบคทีเรีย และรบกวนการสังเคราะห์โปรตีนของแบคทีเรีย ด้วยกลไกนี้จึงยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในที่สุด


ยาร็อกซิโทรมัยซินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ต่างประเทศสามารถพบเห็นร็อกซิโทรมัยซินในรูปแบบยาเม็ดและยาน้ำแขวนตะกอน สำหรับประเทศไทยยาร็อกซิโทรมัยซิน จะมีการจัดจำหน่ายในรูปแบบ


ยาร็อกซิโทรมัยซินมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาร็อกซิโทรมัยซินมีขนาดรับประทาน ดังนี้

  • ผู้ใหญ่: รับประทานครั้งละ 150 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น หรือรับประทาน 300 มิลลิกรัมวันละครั้ง
  • เด็ก: ที่มีน้ำหนัก 24 – 40 กิโลกรัม รับประทานครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ส่วนในน้ำหนักอื่นๆ แพทย์จะเป็นผู้แนะนำขนาดยาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ควรรับประทานยาร็อกซิโทรมัยซินก่อนอาหาร 15 - 30 นาทีเป็นอย่างต่ำ ระยะเวลาในการรับประทานอยู่ในช่วง 5-10 วันต่อเนื่อง ทั้งนี้ขึ้นกับอาการทางคลินิก ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้พิจารณา

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาร็อกซิโทรมัยซิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้


หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาร็อกซิโทรมัยซิน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาร็อกซิโทรมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาร็อกซิโทรมัยซินมีผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง) โดยอาจก่อให้เกิดอาการผิดปกติ เช่น รู้สึกไม่สบายในช่องทางเดินอาหาร ท้องเสีย คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง สำหรับผลข้าง เคียงที่อาจพบได้น้อย เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียนเหมือนบ้านหมุน ผื่นคัน ตับทำงานผิดปกติ (ตับอักเสบ) การดมกลิ่นและการรับรสเปลี่ยนไป

มีข้อควรระวังการใช้ยาร็อกซิโทรมัยซินอย่างไร?

ข้อควระวังในการใช้ยาร็อกซิโทรมัยซิน คือ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาร็อกซิโทรมัยซินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน


ยาร็อกซิโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ร็อกซิโทรมัยซินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น คือ

ควรเก็บรักษายาร็อกซิโทรมัยซินอย่างไร?

ควรเก็บยาร็อกซิโทรมัยซินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) บรรจุในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดดและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็ก และสัตว์เลี้ยง

ยาร็อกซิโทรมัยซินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาร็อกซิโทรมัยซินในประเทศไทย มีชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Ammirox (แอมมิร็อก) MacroPhar
Coroxin (โคโรซิน) Community Pharm PCL
Eroxade (อีโรเสด) Osoth Interlab
I-Throcin (ไอ-โทรซิน) T.C. Pharma-Chem
Manroxin-150 (แมนร็อกซิน-150) T. Man Pharma
Poliroxin (โพลิร็อกซิน) Polipharm
Rocitro (โรซิโทร) Thai Nakorn Patana
Romed (โรเมด) Medicpharma
Rothricin/Rothricin Pediatric(โรทริซิน/โรทริซิน พิดิเอทริก) Siam Bheasach
Roxamycin(ร็อกซามายซิน) Inpac Pharma
Roxcin(ร็อกซิน) Biolab
Roxicin (ร็อกซิซิน) Atlantic Lab
Roxifect(ร็อกซิเฟ็ก) Bangkok Lab & Cosmetic
Roxilan (ร็อกซิแลน) Olan-Kemed
Roximed (ร็อกซิเมด) Burapha
Roximin (ร็อกซิมิน) Pharmaland
Roxino(ร็อกซิโน) Suphong Bhaesaj
Roxinox(ร็อกซิน็อก) Charoen Bhaesaj Lab
Roxinpac(ร็อกซินแพค) Inpac Pharma
Roxithro(ร็อกซิโทร) Millimed
Roxithromycin Central (ร็อกซิโทรมัยซิน เซ็นทรัล) Pharmasant Lab
Roxithroxyl (ร็อกซิโทรซิล) Bangkok Lab & Cosmetic
Roxitin (ร็อกซิติน) T P Drug
Roxitop (ร็อกซิทอป) Farmaline
Roxitron (ร็อกซิตรอน) R.X.
Roxlecon (ร็อกเลคอน) Pond’s Chemical
Roxthomed (ร็อกโทเมด) Medicine Products
Roxthrin (ร็อกทริน) T.O. Chemicals
Roxto (ร็อกโท) M & H Manufacturing
Roxtrocin (ร็อกโทรซิน) Greater Pharma
Roxy (ร็อกซี) Sriprasit Pharma
Rucin (รูซิน) General Drugs House
Rulid (รูลิด) sanofi-aventis
Rulosone (รูโลโซน) P P Lab
Ruxitex (รูซิเท็ก) The United Drug (1996)
Saroxxo (ซาร็อกโซ) Pharmahof
Uonin (โอนิน) Unison
Utolid (ยูโทลิด) Utopian
Vesthromycin (เวสโทรมายซิน) Vesco Pharma
V-Rox 300 (วี-ร็อก 300) V S Pharma

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Roxithromycin [2014,April 28]
2. http://www.mydr.com.au/medicines/cmis/chemmart-roxithromycin-tablets [2014,April28].
3. http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/a/ArrowRoxithromycintab.pdf [2014,April28].
4. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Rulid/?q=roxithromycin&type=brief [2014,April28].
5. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=roxithromycin [2014,April28].
6. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/rothricin-rothricin%20pediatric/?q=roxithromycin&type=brief [2014,April28].สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom