Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

มดลูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บท้องคลอดก่อนกำหนด 

บทนำ

ยาริโทดรีน (Ritodrine หรือ Ritodrine hydrochloride ยาชื่อการค้าในต่างประเทศคือ Yutopar) เป็นยาในกลุ่ม Beta 2-adrenergic agonist มีฤทธิ์ทำให้กล้ามเนื้อเรียบเกิดการคลายตัว ในทางคลินิกใช้เป็นยายับยั้งอาการเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด มีรูปแบบของผลิตภัณฑ์ทั้งแบบรับประทานและแบบยาฉีด

การตัดสินใจที่จะใช้ยาริโทดรีนหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับแพทย์แต่เพียงผู้เดียวที่จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้ยานี้ โดยมีเงื่อนไขบางประการที่ต้องนำมาประกอบกันเช่น

โดยทั่วไปการใช้ยาริโทดรีนในลักษณะลดอาการเจ็บครรภ์คลอดบุตรนั้น แพทย์จะใช้เป็นยาฉีดก่อนเพื่อบำบัดอาการปวด/เจ็บครรภ์คลอดได้อย่างรวดเร็ว จากนั้นจึงจะจ่ายยาตามมาในลักษณะยารับประทาน ขนาดยานี้ที่ใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายก็มีความแตกต่างกันออกไปทั้งนี้ขึ้นกับการตอบสนองของผู้ป่วยเอง ประการสำคัญต้องควบคุมปริมาณน้ำในร่างกายผู้ป่วยทั้งนี้เพื่อป้องกันการบวมของปอด/ปอดบวมน้ำ (Lung swelling/Pulmonary edema)

ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียงอื่นที่สามารถพบเห็นได้หลังการใช้ยาริโทดรีนมักจะเกิดต่อระบบการทำงานของหัวใจ ระบบประสาท และระบบทางเดินอาหาร อย่างไรก็ตามอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมักจะทุเลาลงเมื่อหยุดการใช้ยา ซึ่งปกติร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1.7 - 2.6 ชั่วโมงในการกำจัดยาริโทดรีนออกจากกระแสเลือด

อนึ่งมีเหตุผลบางประการที่ไม่ทราบแน่ชัดที่ประเทศในแถบทวีปอเมริกาเพิกถอนการใช้ยาริโทดรีน แต่เราจะยังพบเห็นการใช้ยานี้ได้ในแถบเอเชียเช่น ประเทศอินเดีย ประเทศไทย เป็นต้น

ริโทดรีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ริโทดรีน

ยาริโทดรีนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช่เช่น

ริโทดรีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาริโทดรีนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อเรียบของผนังมดลูกส่ง ผลให้มดลูกเกิดการคลายตัว ลดแรงดันและลดความถี่ของการบีบตัวลง ยานี้ยังส่งผลให้หลอดลมคลายตัวได้อีกด้วย แต่สรรพคุณข้อนี้ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่โดดเด่นต่อการรักษาอาการทางหลอด ลมหรือต่อมดลูกแต่อย่างใด

ริโทดรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาริโทดรีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

 • ยาเม็ดชนิดรับประทาน ขนาด 10 มิลลิกรัม/เม็ด
 • ยาฉีด ขนาด 50 มิลลิกรัม/5 มิลลิลิตร

ริโทดรีนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาริโทดรีนมีขนาดการบริหารยา/ใช้ยาเช่น

ก.ยาฉีด:

 • ผู้ใหญ่:
  • กรณีให้ยาทางหลอดเลือดดำเริ่มต้นที่อัตรา 0.05 มิลลิกรัม/นาที และเพิ่มขนาดการให้ยาอีก 0.05 มิลลิกรัม/นาทีในทุก 10 นาทีจนกระทั่งอาการปวด/เจ็บครรภ์คลอดของผู้ป่วยทุเลาลง โดยอัตราการให้ยาปกติอยู่ที่ 0.15 - 0.35 มิลลิกรัม/นาที
  • กรณีฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อใช้ยาขนาด 10 มิลลิกรัมฉีดเข้ากล้ามเนื้อทุกๆ 3 - 8 ชั่วโมง เมื่ออาการผู้ป่วยดีขึ้นและมดลูกลดการบีบตัวลง แพทย์อาจต้องให้ยาอีกทุกๆ 12 - 48 ชั่วโมงเพื่อคงระดับการรักษาไว้

ข.ยารับประทาน:

 • ผู้ใหญ่: ควรให้ยารับประทานกับผู้ป่วยเป็นเวลา 30 - 60 นาทีก่อนหยุดการใช้ยาฉีดซึ่งปกติ การใช้ยารับประทานอยู่ที่ 10 - 20 มิลลิกรัมทุกๆ 4 - 6 ชั่วโมง ขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 120 มิลลิกรัม/วันโดยรับประทานยานี้ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้

*อนึ่ง ในเด็ก: ในทางคลินิกยังไม่มีการจัดทำขนาดยานี้ในเด็ก การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีไป

*****หมายเหตุ:

 • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยาริโทดรีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาริโทดรีนสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ริโทดรีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาริโทดรีนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พีงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ต่างๆดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ริโทดรีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาริโทดรีนเช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาริโทดรีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ริโทดรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาริโทดรีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษาริโทดรีนอย่างไร?

ควรเก็บยาริโทดรีนในช่วงอุณหภูมิห้องที่เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ริโทดรีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาริโทดรีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Feto Care (เฟโท แคร์)Swiss Pharma Pvt. Ltd.
Gynospa (จายโนสปา)Saimark Biotech Pvt. Ltd.
Miolene (มิโอลีน)Menarini Raunaq Pharma Limited
Pregtaer (เพร็กแทร์)Shreeyam Health Care
Ristore (ริสโทร์)East West Pharma
Ritodine (ริโทดีน)Troikaa Parenterals Pvt. Ltd.
Ritolan (ริโทแลน)Juggat Pharma
Ritopar UR (ริโทพาร์ ยูอาร์)Mercury Laboratories Ltd.
Ritrod (ริทรอด)Neon Laboratories Ltd.
Tocopar (โทโคพาร์)Dewcare Concept
Utdrine (อัทดรีน)Mediwin Pharmaceuticals
Utgard (อัทการ์ด)Ind-Swift Limited

บรรณานุกรม

 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Beta2-adrenergic_agonist [2016,Feb6]
 2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ritodrine [2016,Feb6]
 3. http://www.drugs.com/cons/ritodrine-oral-intravenous.html [2016,Feb6]
 4. http://www.medindia.net/doctors/drug_information/ritodrine.html [2016,Feb6]
 5. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Ritodrine [2016,Feb6]
 6. http://www.drugs.com/drug-interactions/ritodrine-index.html?filter=3&generic_only= [2016,Feb6]
 7. http://www.medindia.net/drug-price/ritodrine.html [2016,Feb6]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 3 คน sunan1234 Puphan kkodchaporn
Frame Bottom