Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

คลื่นไส้อาเจียน 

บทนำ

ยาราโมซีตรอน(Ramosetron หรือ Ramosetron hydrochloride) เป็นยาในกลุ่ม Serotonin 5-HT3 receptor antagonist ทางคลินิกนำมาบำบัดรักษาอาการคลื่นไส้-อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัดของผู้ป่วยโรคมะเร็ง รวมถึงอาการจากโรคลำไส้แปรปรวน (Irritable Bowel Syndrome) อีกด้วย โดยรูปแบบผลิตภัณฑ์ของยานี้ จะเป็นยาเม็ดชนิดรับประทาน และยาฉีด ซึ่งจะพบเห็นทั้งสองรูปแบบในประเทศไทยเรา

ธรรมชาติของยาราโมซีตรอนเมื่ออยู่ในกระแสเลือด จะกระจายตัวไปตาของเหลวของร่างกายรวมถึงน้ำนมของมารดา ร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำเพื่อกำจัดยานี้ออกไปกับปัสสาวะ

ยาราโมซีตรอน เป็นยาที่ ไม่เหมาะกับผู้ที่มีอาการท้องผูก หรือผู้ที่มีโรคระบบทางเดินอาหาร หรือมีภาวะอักเสบติดเชื้อของกระเพาะอาหารและลำไส้ รวมถึงผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ นอกจากนี้ยังต้องระวังเป็นพิเศษเมื่อต้องการใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ

โดยทั่วไป แพทย์มักสั่งจ่ายยาราโมซีตรอน เพียงวันละครั้งเท่านั้น ยานี้สามารถรับประทาน ก่อน หรือ พร้อมอาหาร ก็ได้

หลังการใช้ยาราโมซีตรอน ผู้ป่วยอาจพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง)ได้บ้าง อาทิ เช่น ปวดศีรษะ ท้องเสียหรือไม่ก็ท้องผูก

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้ระบุให้ยาราโมซีตรอนอยู่ในหมวดของยาอันตราย เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคจึงควรใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น และไม่ควรไปหาซื้อยาชนิดนี้มารับประทานเองโดยเด็ดขาด

ราโมซีตรอนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ราโมซีตรอน

ยาราโมซีตรอนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ราโมซีตรอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาราโมซีตรอนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้าจับกับตัวรับ(Receptor)ที่มีชื่อว่า Serotonin 5-HT3 receptor (Serotonin 5-hydroxytryptamine receptor) ของบริเวณเส้นประสาทเวกัส (Vagus nerve, เส้นประสาทสมองคู่ที่ 10) ที่ควบคุมการทำงานของ หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ทำให้อวัยวะดังกล่าวลดการบีบตัวลง จึงเกิดฤทธิ์ยับยั้งอาการคลื่นไส้-อาเจียนได้ตามสรรพคุณ

ราโมซีตรอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาราโมซีตรอนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ราโมซีตรอนมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาราโมซีตรอน มีขนาดการบริหารยา/ใช้ยา เช่น

ก. สำหรับลดอาการคลื่นไส้-อาเจียนในผู้ที่ได้รับยาเคมีบำบัด:

  • ผู้ใหญ่: กรณียารับประทาน: รับประทานยา 100 ไมโครกรัม วันละครั้ง, กรณียาฉีด: ฉีดยาเข้าหลอดเลือดดำขนาด 300 ไมโครกรัม วันละครั้ง หากจำเป็น แพทย์อาจเพิ่มขนาดยาให้ผู้ป่วยอีก 300 ไมโครกรัม แต่ขนาดการฉีดยาสูงสุดต้องไม่เกิน 300 ไมโครกรัม/วัน

ข.สำหรับโรคลำไส้แปรปรวน:

  • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 5 ไมโครกรัม เพียงวันละครั้ง ซึ่งแพทย์อาจปรับขนาดรับประทาน โดยดูจากการตอบสนองของผู้ป่วย ซึ่งขนาดรับประทานสูงสุดไม่เกิน 10 ไมโครกรัม/วัน

*อนึ่ง:

***** หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร ก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาราโมซีตรอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาราโมซีตรอน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2เท่า

อย่างไรก็ตาม เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยาราโมซีตรอนตรงเวลา

ราโมซีตรอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาราโมซีตรอนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์(ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบการทำงานของอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ราโมซีตรอนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาราโมซีตรอน เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาราโมซีตรอนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้ง ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ราโมซีตรอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาราโมซีตรอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาราโมซีตรอนอย่างไร?

ยาราโมซีตรอนมีความคงตัวดีในระดับหนึ่ง จึงสามารถเก็บยาภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็นได้ ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น ห้ามเก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ราโมซีตรอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาราโมซีตรอนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Irribow (อรีริโบว์)Astellas Pharma
Nasea (นาเซีย)Astellas Pharma

อนึ่ง ยานี้ที่จำหน่ายในต่างประเทศ มียาชื่อการค้า เช่น Ibset, Iribo, Nozia

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/5-HT3_antagonist#The_5-HT3_receptor_antagonists_structure [2016,July23]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramosetron [2016,July23]
  3. http://www.mims.com/india/drug/info/ramosetron?type=full&mtype=generic [2016,July23]
  4. http://www.drugsupdate.com/generic/view/1111 [2016,July23]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom