Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

สมอง  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นอนไม่หลับ 

บทนำ

ยาราเมลทีออน(Ramelteon) เป็นยาที่ใช้รักษาอาการนอนไม่หลับ (Insomnia) ถูกจัดอยู่ในกลุ่มเมลาโทนิน รีเซพเตอร์ อะโกนิสต์ (Melatonin receptor agonists) ตัวยานี้มีโครงสร้างโมเลกุลคล้ายกับฮอร์โมนเมลาโทนิน (Melatonin) ที่ถูกสังเคราะห์จากต่อมไพเนียล (Pineal gland)ในสมองซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบการนอนของมนุษย์นั่นเอง ยาราเมลทีออนจะมีการออกฤทธิ์ที่ตัวรับ(Receptor)ชื่อ Melatonin(MT) receptor 2 ชนิด คือ MT1 ซึ่งอยู่ในสมอง กับ MT2 ในลูกตา ส่งผลให้รู้สึกง่วงนอนและสามารถนอนหลับได้

ยาราเมลทีออนมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาชนิดรับประทาน การดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดมีน้อยมากเพียงประมาณ 1.8% เอนไซม์ในตับที่ชื่อ CYP1A2(Cytochrome P450 1A2) จะคอยเปลี่ยนโครงสร้างของยาชนิดนี้ ซึ่งร่างกายต้องใช้เวลาประมาณ 1–2.6 ชั่วโมงในการกำจัดยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและบางส่วนไปกับอุจจาระ

ทางคลินิก แพทย์จะให้ผู้ป่วยรับประทานยานี้เพียงครั้งเดียวก่อนนอนครึ่งชั่วโมง ระยะเวลาของการใช้ยานี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ โดยพิจารณาจากอาการนอนไม่หลับของผู้ป่วยเป็นกรณีๆไป

มีข้อจำกัดการใช้ยาราเมลทีออนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบไว้ ดังนี้ เช่น

อาจกล่าวได้ว่าราเมลทีออนเป็นยาที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับก็จริง แต่ก็สามารถสร้างผลกระทบ(ผลข้างเคียง)ต่อร่างกายได้เช่นกันหากใช้ยานี้ไม่ถูกหลักของการรักษา

อนึ่ง เราจะพบเห็นยาราเมลทีออนที่ถูกผลิตในต่างประเทศ และวางจำหน่ายภายใต้ชื่อการค้า “Rozerem”

ราเมลทีออนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ราเมลทีออน

ราเมลทีออนมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ราเมลทีออนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาราเมลทีออนคือ ตัวยาจะออกฤทธิ์ต่อตัวรับ(Receptor)ที่มีชื่อว่า Melatonin(MT) receptor อย่างเช่น MT1และMT2 receptor การออกฤทธิ์ที่ตัวรับดังกล่าว ส่งผลกระตุ้นการนอนหลับได้ยาวนานถึงประมาณ 7-8 ชั่วโมง จากกลไกที่กล่าว ทำให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

ราเมลทีออนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาราเมลทีออนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ราเมลทีออนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยาราเมลทีออนมีขนาดรับประทาน เช่น

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยา 8 มิลลิกรัม ครั้งเดียว/วัน ก่อนเข้านอน 30 นาที
 • เด็ก: ห้ามใช้ยานี้กับเด็ก ด้วยยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เพียงพอในการใช้ยานี้ในเด็ก

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาราเมลทีออน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

การลืมรับประทานยาราเมลทีออนอาจก่อให้เกิดอาการนอนไม่หลับตามมา แต่อย่างไรก็ตาม กรณีลืมรับประทานยาราเมลทีออน ผู้บริโภคสามารถรับประทานยาทันทีที่นึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า ให้รับประทานยาขนาดปกติ

ราเมลทีออนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาราเมลทีออนสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ราเมลทีออนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาราเมลทีออน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ ผู้ป่วยโรคตับ
 • ห้ามรับประทานยานี้ร่วมกับเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ด้วยจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงที่รุนแรงจากยานี้
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และ เด็ก
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง และต้องใช้ยานี้ตามขนาดรับประทานที่แพทย์แนะนำ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตกหัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • กรณีใช้ยานี้ต่อเนื่องแล้วอาการนอนไม่หลับไม่ดีขึ้น ให้รีบกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาล เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษา
 • ปฏิบัติตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เช่น การปรับสภาพจิตใจ การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร/เครื่องดื่ม และการพักผ่อน อย่างเหมาะสม
 • ควรมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมาย เพื่อแพทย์ติดตามผลการรักษา
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยาราเมลทีออนด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ราเมลทีออนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ราเมลทีออนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษาราเมลทีออนอย่างไร?

ควรเก็บยาราเมลทีออนภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ราเมลทีออนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาราเมลทีออน มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Rozerem (โรเซอเรม) Takeda

บรรณานุกรม

 1. https://www.drugs.com/cdi/ramelteon.html[2017,June17]
 2. https://www.drugs.com/ppa/ramelteon.html[2017,June17]
 3. https://www.drugs.com/drug-interactions/ramelteon,rozerem-index.html?filter=3&generic_only=#K[2017,June17]
 4. https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/021782lbl.pdf[2017,June17]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramelteon[2017,June17]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน oath9999
Frame Bottom