Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมะเร็ง 

บทนำ

ยารามูซิรูแมบ(Ramucirumab หรือชื่อแรกๆคือ LY3009806 หรือ IMC-1121B) เป็นยาประเภทโมโนโคลนอลแอนตีบอดี(Monoclonal Antibodies) ทางคลินิกนำมาใช้รักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ในระยะแพร่กระจาย มะเร็งกระเพาะอาหาร และมะเร็งปอดชนิดเซลล์ตัวโต ยารามูซิรูแมบจัดอยู่ในประเภทยารักษาตรงเป้า (ยารักษาจำเพาะเซลล์มะเร็ง)ที่มีการออกฤทธิ์ต่อเซลล์มะเร็งโดยตรง จึงก่อให้เกิดพิษ(ผลข้างเคียงรุนแรง)น้อยต่อเซลล์ปกติ ตัวยาจะยับยั้งการสร้างเส้นเลือด/หลอดเลือดที่มาหล่อเลี้ยงเซลล์ มะเร็ง จึงเป็นผลให้เซลล์มะเร็งค่อยๆตายลง

รูปแบบเภสัชภัณฑ์ของยารามูซิรูแมบเป็นยาฉีด แบบสารละลายปราศจากเชื้อ ตัวยามีระยะเวลาของการเสื่อมสลายภายในร่างกายยาวนานประมาณ 14 วัน ผู้ป่วยที่ได้รับการให้ยานี้เพียงหนึ่งครั้งต่อ 2 สัปดาห์ ก็เพียงพอที่จะทำให้เกิดประสิทธิผลของการรักษาได้แล้ว

ทั่วไปการรักษาโรคมะเร็งต่างๆมักจะใช้ยารักษามะเร็งตัวอื่นร่วมด้วย ทางการแพทย์อาจใช้ยาเคมีบำบัด เช่น Docetaxel หรือ Paclitaxel หรือ FOLFIRI(Folinic acid + Fluorouracil+Irinotecan) ร่วมในการรักษาพร้อมกับยารามูซิรูแมบ

ระหว่างที่ได้รับยารามูซิรูแมบ ยังมีข้อควรระวังและคำเตือนต่างๆที่ต้องเฝ้าติดตามอย่างสม่ำเสมอดังนี้ เช่น

คณะกรรมการอาหารและยาของไทย ได้กำหนดให้ยารามูซิรูแมบเป็นยาควบคุมพิเศษ ซึ่งต้องถูกสั่งจ่ายโดยแพทย์แต่ผู้เดียว เราจึงพบเห็นการใช้ยาชนิดนี้/ยานี้แต่ในสถาน พยาบาลเท่านั้น ซึ่งหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ยารามูซิรูแมบ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากแพทย์หรือเภสัชกรในสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษาได้ตลอดเวลา

รามูซิรูแมบมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

รามูซิรูแมบ

ยารามูซิรูแมบมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

รามูซิรูแมบมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยารามูซิรูแมบ มีกลไกการออกฤทธิ์ที่บริเวณตัวรับ(Receptor)ของเซลล์มะเร็งซึ่งมีชื่อเรียกว่า Vascular endothelial growth factor receptor 2 (VEGFR2) ตัวรับชนิดนี้มีหน้าที่รับส่งสัญญาณคำสั่งในการสร้างหลอดเลือดเพื่อใช้เป็นเส้นทางลำเลียงอาหารให้กับเซลล์มะเร็ง การรวมตัวของยารามูซิรูแมบกับ VEGFR2 จะทำให้เกิดการปิดกั้นสัญญาณหรือคำสั่งที่ใช้ในการสร้างหลอดเลือด เมื่อเซลล์มะเร็งขาดเส้นทางการลำเลียงสารอาหาร จึงทำให้ตัวมันหยุดการแพร่กระจายและตายลงในที่สุด

รามูซิรูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยารามูซิรูแมบมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

รามูซิรูแมบมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การใช้ยารามูซิรูแมบกับผู้ป่วยมะเร็งจะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ปัจจัยที่แพทย์นำมาใช้คำนวณขนาดการใช้ยา ได้แก่ น้ำหนักของร่างกายผู้ป่วยรวมถึงอายุและประวัติการการ

การใช้ยา/บริหารยารามูซิรูแมบรักษาผู้ป่วยมะเร็ง จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์เท่านั้น ปัจจัยที่แพทย์นำมาใช้คำนวณขนาดการใช้ยา ได้แก่ น้ำหนักตัวของร่างกายผู้ป่วย รวมถึงอายุ และประวัติการเจ็บป่วย หรือโรคประจำตัวต่างๆ แพทย์อาจใช้ยาเคมีบำบัด เช่นยา Paclitaxel หรือ Docetaxel มาเป็นยาสนับสนุนการรักษามะเร็งให้หายเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ระหว่างที่ได้รับยารามูซิรูแมบแล้วพบอาการดังต่อไปนี้ ต้องรีบนำผู้ป่วยกลับมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลโดยเร็ว ไม่ต้องรอถึงวันแพทย์นัด เช่น

ดูแลตนเองอย่างไรขณะได้รับรามูซิรูแมบ?

การดูแลตนเองขณะได้รับ ยารามูซิรูแมบ ที่สำคัญ เช่น

 • ยารามูซิรูแมบอาจทำให้เกิดความดันโลหิตเปลี่ยนไป หากผู้ป่วยมียารักษา โรคความดันโลหิต/ยาลดความดันโลหิต หรือยาเพิ่มความดันโลหิต ที่รับประทานอยู่เป็นประจำ ต้องแจ้งให้ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ทราบเสมอทุกครั้งที่มีการสั่งยา
 • ผลข้างเคียงประการหนึ่งของยารามูซิรูแมบคือ ทำให้มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ กรณีนี้ ให้ใส่เสื้อผ้าเพื่อทำให้ร่างกายอบอุ่น ดื่มน้ำมากๆ และใช้ยาที่แพทย์สั่งจ่ายมาเพื่อบรรเทาอาการ
 • ดื่มน้ำอย่างน้อย 2-3 ลิตรต่อวันในช่วง 48 ชั่วโมงแรกหลังจากได้รับยา รามูซิรูแมบ หรือเป็นไปตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล
 • ล้างมือบ่อยๆเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรค โดยเฉพาะก่อนรับประทาน และหลังเข้าห้องน้ำ
 • หากมีอาการคลื่นไส้เมื่อจะรับประทานอาหาร ให้ใช้ยาแก้คลื่นไส้ตามที่แพทย์สั่งจ่ายเท่านั้น ห้ามซื้อยาอื่นใดมาใช้ด้วยตนเอง และผู้ป่วยสามารถปรับการรับประทานอาหารเป็นมื้อเล็กๆแต่บ่อยครั้งขึ้น เพื่อช่วยลดอาการคลื่นไส้ดังกล่าว
 • หลีกเลี่ยงการอยู่ในที่มีผู้คนแออัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆ
 • หลีกเลี่ยงการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมหนัก ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเป็น แผลเลือดออก
 • ห้ามดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ
 • พักผ่อนให้เต็มที่ และรับประทานอาหารมีประโยชน์5หมู่ให้ถูกสัดส่วนตามที่แพทย์ /พยาบาล /เภสัชกร แนะนำ

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยารามูซิรูแมบ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

เพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรมารับการให้ยารามูซิรูแมบตรงตามเวลาที่แพทย์ นัดหมาย หากลืมมารับการฉีดยานี้ ต้องรีบแจ้งให้ แพทย์/ พยาบาล/บุคคลกรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลรักษาผู้ป่วยทราบ เพื่อทำการนัดหมายการให้ยานี้ครั้งต่อไปโดยเร็ว

รามูซิรูแมบมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยารามูซิรูแมบ อาจก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

*อนึ่ง อาการข้างเคียงดังกล่าว อาจเกิดขึ้นหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายของผู้ป่วยแต่ละบุคคล

มีข้อควรระวังการใช้รามูซิรูแมบอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยารามูซิรูแมบ เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีประวัติแพ้ยาชนิดนี้
 • การใช้ยานี้กับ สตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ ต้องอยู่ภายใต้คำสั่งแพทย์เท่านั้น
 • หลังจากได้รับยาชนิดนี้ หากพบอาการ อึดอัด/ หายใจไม่ออก/หายใจลำบาก มีผื่นคันขึ้นเต็มตัว ให้ตั้งสมมุติฐานว่าเกิดอาการแพ้ยานี้ และต้องรีบให้ แพทย์/พยาบาลช่วยเหลือโดยเร็ว
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลเพื่อ การตรวจร่างกาย การตรวจภาวะแทรกซ้อน และรับการฉีดยานี้ตามที่แพทย์นัดทุกครั้ง
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร อย่างเคร่งครัด
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอาย

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยารามูซิรูแมบด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.com บทความเรื่องข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด)รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

รามูซิรูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยารามูซิรูแมบมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษารามูซิรูแมบอย่างไร?

ควรเก็บรักษายารามูซิรูแมบ เช่น

 • เก็บยาภายใต้อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งตู้เย็น
 • เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น
 • เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง
 • ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์
 • ไม่เก็บยาที่หมดอายุแล้ว
 • การเก็บยาตามเงื่อนไขข้างต้น จะทำให้ยามีอายุการใช้งานยาวนาน 2 ปีนับจากวันผลิต
 • ห้ามทิ้งยาลงในแม่น้ำลำคลองหรือในแหล่งน้ำตามธรรมชาติ

รามูซิรูแมบมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยารามูซิรูแมบ มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Cyramza (ซีแรมซา) Eli Lilly

บรรณานุกรม

 1. http://chemocare.com/chemotherapy/drug-info/ramucirumab.aspx [2018,Aug11]
 2. https://www.mims.com/thailand/drug/info/cyramza/?type=brief [2018,Aug11]
 3. https://www.mims.com/thailand/drug/info/ramucirumab/?type=brief&mtype=generic [2018,Aug11]
 4. https://en.wikipedia.org/wiki/Ramucirumab [2018,Aug11]
 5. https://www.drugs.com/sfx/ramucirumab-side-effects.html [2018,Aug11]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom