Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

โรคมะเร็ง  ทั่วร่างกาย  

บทนำ

ยารัลทิเทรกเซด(Raltitrexed) จัดว่าเป็นหนึ่งรายการของยาเคมีบำบัดที่ใช้รักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่(Colorectal cancer) บางกรณีแพทย์ก็นำมาใช้บำบัดโรคมะเร็งของเยื่อหุ้มปอด (Malignant mesothelioma) มีกลไกการออกฤทธิ์ในลักษณะที่เรียกว่า แอนติเมตาโบไลท์ (Antimetabolite) โดยตัวยาชนิดนี้จะยับยั้งการสังเคราะห์สารพันธุกรรม อย่างเช่น DNA หรือ RNA ของเซลล์มะเร็งและเซลล์ปกติไปพร้อมกัน การใช้ยานี้กับผู้ป่วยมะเร็งจะให้เป็นรอบการรักษาทุกๆ 3 สัปดาห์

ยารัลทิเทรกเซดมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยาฉีด เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดจะเกิดการรวมตัวกับพลาสมาโปรตีนประมาณ 93% ร่างกายจะต้องใช้เวลาประมาณ 198 ชั่วโมงเพื่อกำจัดยาชนิดนี้/ยานี้ออกจากกระแสเลือดโดยผ่านทิ้งไปกับปัสสาวะและอุจจาระ

การใช้ยารัลทิเทรกเซดมีข้อจำกัดและข้อควรระวังที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบดังนี้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยจากการได้รับยารัลทิเทรกเซด ผู้ป่วยจะต้องมารับการตรวจร่างกายเป็นระยะๆตามแพทย์นัดเพื่อดูผลการตรวจเลือดว่า เกิดภาวะโลหิตจางหรือไม่ ตรวจสภาพการทำงานของหัวใจว่า ยังเต้นเป็นปกติ หรือมีอาการบวมตามร่างกายเกิดขึ้นและอื่นๆอีกหลายประการ ผู้ป่วยควรให้ความร่วมมือและมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามแพทย์นัดหมายทุกครั้ง

รัลทิเทรกเซดมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

รัลทิเทรกเซด

รัลทิเทรกเซดมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

รัลทิเทรกเซดมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยารัลทิเทรกเซดเป็นยาในกลุ่ม Folate antimetabolites สามารถออกฤทธิ์ยับยั้งการทำงานของเอนไซม์หลายตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Thymidylate synthase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่มีความสำคัญในกระบวนการสังเคราะห์สารพันธุกรรมอย่างเช่น DNA ของเซลล์มะเร็ง จากกลไกนี้ทำให้เซลล์มะเร็งหยุดการสร้างสารพันธุกรรมของตัวมัน ทำให้ขาดคุณสมบัติในการแบ่งเซลล์ และส่งผลให้เซลล์มะเร็งตายลง

รัลทิเทรกเซดมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยารัลทิเทรกเซดมีขนาดการบริหารยารัลทิเทรกเซดมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

 • ยาฉีดชนิดผงปราศจากเชื้อ ที่ประกอบด้วยตัวยา Raltitrexed ขนาด 2 มิลลิกรัม/ขวด

รัลทิเทรกเซดมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

บทความนี้ขอยกตัวอย่างขนาดการบริหารยา/ใช้ยารัลทิเทรกเซดเฉพาะเพื่อสำหรับรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่ เช่น

อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยารัลทิเทรกเซด ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมมารับการฉีดยาควรทำอย่างไร?

การใช้ยาเคมีบำบัดซึ่งรวมถึงยารัลทิเทรกเซดต้องอาศัยความต่อเนื่อง ผู้ป่วยจะต้องได้รับยานี้จนครบเทอมของการรักษา และต้องเตรียมความพร้อมของสภาพร่างกายผู้ป่วยเพื่อมารับการให้ยานี้ตามแพทย์ พยาบาล เภสัชกร แนะนำ กรณีที่ผู้ป่วยไม่ได้มารับการฉีดยานี้ตามที่แพทย์นัดหมาย ให้รีบแจ้งและทำการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการรับยาครั้งใหม่โดยเร็ว

รัลทิเทรกเซดมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยารัลทิเทรกเซดสามารถก่อให้เกิด ผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้รัลทิเทรกเซดอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยารัลทิเทรกเซด เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับยานี้
 • ห้ามใช้กับผู้ที่มีค่า Creatinine clearance น้อยกว่า 25 มิลลิลิตร/นาที
 • ห้ามใช้ยานี้กับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร และเด็ก โดยไม่มีคำสั่ง จากแพทย์
 • ห้ามใช้ร่วมกับวัคซีนชนิดต่างๆ ด้วยจะทำให้ผู้ป่วยมีการติดเชื้อจากวัคซีนนั้นๆ และการกระตุ้นภูมิคุ้มกันไม่สำเร็จ
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น สียาเปลี่ยนไป
 • ปฏิบัติตัวตามคำแนะนำของ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร อย่างเคร่งครัด เช่น การพักผ่อน การรับประทานอาหารตามที่ คณะแพทย์ฯ แนะนำ
 • มารับการตรวจร่างกายจากแพทย์เพื่อดูความก้าวหน้าของการรักษาและตรวจความสมบูรณ์ของระบบเลือด(CBC) การทำงานของไตว่า เหมาะสมต่อการฉีดยาouhในครั้งถัดไปหรือไม่
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”รวมถึงยาแผนปัจจุบัน ทุกชนิด(รวมยารัลทิเทรกเซดด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและโทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

รัลทิเทรกเซดมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยารัลทิเทรกเซดมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษารัลทิเทรกเซดอย่างไร?

เก็บยารัลทิเทรกเซดภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส(Celsius) ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

รัลทิเทรกเซดมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยารัลทิเทรกเซด มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Tomudex (โทมิวเดกซ์)AstraZeneca

บรรณานุกรม

 1. http://www.mims.com/thailand/drug/info/raltitrexed/?type=brief&mtype=generic [2018,March10]
 2. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00293 [2018,March10]
 3. http://www.bccancer.bc.ca/drug-database-site/Drug%20Index/Raltitrexed_monograph_1June2013_formatted.pdf [2018,March10]
 4. https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.5500.pdf [2018,March10]
 5. https://www.drugbank.ca/drugs/DB00293 [2018,March10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom