Frame Top
User

'ระนอง' ต้นแบบดูแล เด็กออ (ทิสติก) ครบวงจร (ตอนที่ 3)

โดย ภก. กรชัย ฉันทจิรธรรม
17 สิงหาคม 2013

ออทิสติกวัยก่อนเข้าเรียน (1-3 ปี) จะปรากฏความแตกต่างอย่างน่าประหลาดใจจากพฤติกรรมทางสังคม ตัวอย่างเช่น พวกเขาจะมีการสบตาน้อยกว่า และก็ไม่มีความสามารถที่จะเรียกร้องความสนใจ เช่น การชี้ไปที่สิ่งต่างๆ

เด็กออทิสติกที่อายุ 3-5 ปีจะแสดงออกในการเข้าสังคมน้อยกว่า ไม่ว่าจะเป็นการเข้าหาสิ่งต่างๆ การเลียนแบบผู้อื่น การตอบสนองต่ออารมณ์ การสื่อสารทางพฤติกรรม หรือความสนใจต่อสิ่งอื่น

เด็กออทิสติกส่วนมาก แสดงออกถึงความปลอดภัยในการสัมผัสอย่างเรียบง่ายน้อยกว่าเด็กปกติ แม้ว่าจะไม่ปรากฏความแตกต่างเหล่านี้ในเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองสูงกว่า หรือมีอาการออทิสติกน้อยกว่า เด็กที่อายุมากและเป็นผู้ใหญ่ ออทิสติกจะมีรูปแบบที่เสื่อมลงกว่า ในเรื่องการจดจำใบหน้าและอารมณ์

มีความเชื่อโดยทั่วไปว่าเด็กออทิสติกชอบอยู่ตามลำพัง การมีเพื่อนและรักษาเพื่อนได้พิสูจน์แล้วว่า ทำได้ยากมากสำหรับเด็กออทิสติก คุณภาพของเพื่อนจึงสำคัญกว่าปริมาณของเพื่อน มีศึกษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในเรื่องความก้าวร้าวและความรุนแรงของเด็กออทิสติกแต่ละราย ข้อมูลที่มีจำกัดได้ชี้ให้เห็นว่า ในเด็กที่บกพร่องทางจิต (Mental retardation) จะมีความสัมพันธ์กับการก้าวร้าว การทำลายทรัพย์สิน และการชักดิ้นชักงอ

ปี พ.ศ. 2550 มีการศึกษาโดยสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็ก 67 รายที่เป็นออทิสติกและรายงานว่า ประมาณ 2 ใน 3 ของเด็กเหล่านี้มีอาการการชักดิ้นชักงอที่รุนแรง และ 1 ใน 3 มีประวิติความก้าวร้าวกับการร้องอาระวาด และมีการบกพร่องทางภาษาซึ่งเป็นธรรมดามากเมื่อเทียบกับเด็กปกติ

ปี พ.ศ. 2551การศึกษาในสวีเดนพบว่า เด็กแต่ละคนที่อายุ 15 ปีหรือมากกว่า ซึ่งออกจากโรงพยาบาล โดยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นออทิสติก มักก่ออาชญากรรมที่รุนแรงมากกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องมาจากการผิดปกติทางจิตใจ

ประมาณ 1 ใน 3 ถึงครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นออทิสติกไม่มีการพัฒนาการพูดที่เป็นธรรมชาติเพียงพอเมื่อต้องใช้การสื่อสารในชีวิตประจำวัน ซึ่งเกิดขึ้นในขวบปีแรกของชีวิต และอาจรวมถึงการเริ่มพูดช้า กิริยาท่าทางไม่ปกติการตอบสนองที่ลดลง และรูปแบบคำพูดซึ่งไม่ได้รับการเสริมสร้างโดยผู้ดูแลในขวบปีที่ 2 และ 3

เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป เด็กออทิสติกอาจมีคำพูดหลากหลาย แต่ความสอดคล้องของคำพูดและการรวมคำน้อยกว่า กิริยาท่าทางของเด็กออทิสติก สามารถรวบรวมเป็นคำได้น้อยกว่า เด็กออทิสติกจะมีประสบการณ์การเรียกร้องและขอแบ่งปันน้อยกว่า และมักจะใช้คำพูดง่ายๆ ซ้ำๆบ่อยๆ

เด็กออทิสติกจะมองดูที่มือที่ชี้แทนที่จะมองที่จุดที่ชี้ และไม่สามารถชี้ไปที่วัตถุเพื่อที่จะวิจารณ์ หรือแบ่งปันประสบการณ์ เด็กออทิสติกอาจจะมีความยากลำบากในการเล่นแบบจินตนาการและพัฒนาการทางภาษา โดยทีเด็กออทิสติกจะมีรูปแบบด้อยกว่าในเรื่องภาษาที่ซับซ้อน อย่างเช่น ภาษารูปภาพ บทสนทนาและการสรุปความคิดเห็น

แหล่งข้อมูล:

  1. มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ (ทิสติก) - http://www.komchadluek.net/detail/20130719/163752/มาไวๆ...ถ้าสงสัยเด็กออ%28ทิสติก%29.html#.Ugw6sZIvlqV [2013, August 16].
  2. Autism - http://en.wikipedia.org/wiki/Autism [2023, August 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน Peeyawan_47
Frame Bottom