Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ความดันโลหิตสูง 

บทนำ

ยารอบาซีน(Raubasine)หรืออาจเรียกอีกชื่อว่า ยาแอชมาไลซีน (Ajmalicine) ถูกนำมาใช้เป็นยาลดความดันโลหิตสูง ยานี้แสดงฤทธิ์เป็น Alpha-1 adrenergic receptor antagonist โดยตัวยามีผลยับยั้งการหดตัวของกล้ามเนื้อเรียบที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว ส่งผลลดความดันโลหิต

ทางเภสัชภัณฑ์ จะไม่ค่อยพบเห็นการใช้ยารอบาซีนที่เป็นลักษณะยาเดี่ยวๆ แต่จะพบในลักษณะของยาผสมร่วมกับยา Almitrine ซึ่งยาผสมนี้ นำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ดังนี้

 • กระตุ้นการหายใจของร่างกายโดยเพิ่มปริมาณออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงสมอง
 • ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง(Post stroke rehabilitation)
 • บำบัดประสาทสัมผัสต่างๆที่เกิดผิดปกติด้วยสาเหตุขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงสมองอย่างเช่น การได้ยินเสียงลดลง การมองเห็น และการทรงตัว ผิดปกติ

ยาสูตรตำรับ Raubasine 10 มิลลิกรัม + Almitrine 30 มิลลิกรัม/เม็ด ใช้รับประทานในผู้ใหญ่เพียงครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น ก็สามารถทำให้อาการของผู้ป่วยดีขึ้นเป็นลำดับ ระยะเวลาของการใช้ยาผสมนี้ต้องอาศัยความต่อเนื่องโดยเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น

มีข้อจำกัดบางประการของการใช้ยารอบาซีนที่ผู้บริโภค/ผู้ป่วยควรทราบ เช่น

หากร่างกายได้รับยารอบาซีนเกินขนาด อาจส่งผลให้เกิดภาวะความดันโลหิตต่ำรวมถึงหัวใจเต้นเร็วตามมา จึงถือเป็นข้อควรระวังที่ผู้ป่วยต้องรับประทานยานี้ตรงตามขนาดที่แพทย์กำหนดอย่างเคร่งครัด และห้ามซื้อหาสูตรตำรับที่มียารอบาซีนเป็นส่วนประกอบมารับประทานเอง

รอบาซีนมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

รอบาซีน

ตัวยารอบาซีนมีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิต และส่งผลให้เลือดไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงสมองได้มากยิ่งขึ้น กรณีที่ใช้สูตรตำรับผสมร่วมกับตัวยา Almitrine จะมีสรรพคุณ

 • บำบัดภาวะเลือด/ออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ
 • ฟื้นฟูสภาพการได้ยิน การมองเห็น และการทรงตัว ที่ผิดปกติด้วยเหตุขาดเลือดมาหล่อเลี้ยงระบบประสาทของร่างกาย
 • ใช้เป็นยาช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังได้รับอุบัติเหตุที่กระทบต่อหลอดเลือดในสมอง

รอบาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยารอบาซีนมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะออกฤทธ์ขยาหลอดเลือด ทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆอย่างสม่ำเสมอได้มากขึ้น เมื่อนำยานี้มาใช้ร่วมกับ ยา Almitrine จะทำให้เพิ่มปริมาณออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองและเส้นประสาทที่ได้รับความเสียหาย จากกลไกดังกล่าวจึงก่อให้เกิดฤทธิ์ของการรักษาตามสรรพคุณ

รอบาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยารอบาซีนมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

รอบาซีนมีขนาดการรับประทานอย่างไร?

การใช้ยารอบาซีน ที่เป็นรูปแบบสูตรผสมกับยา Almitrine จะมีขนาดรับประทานดังนี้

 • ผู้ใหญ่: รับประทานยาครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เช้า – เย็น โดยรับประทานยาพร้อมอาหาร หรือตามแพทย์สั่ง
 • เด็ก: การใช้ยานี้กับเด็กต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสม ควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยารอบาซีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยารอบาซีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

แต่การใช้ยารอบาซีนเพื่อรักษาอาการป่วยนั้น จะต้องรับประทานยาตามคำสั่งแพทย์เป็นระยะๆ และตรงเวลา จึงจะได้ประสิทธิผลในการรักษา

รอบาซีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยารอบาซีนที่เป็นสูตรตำรับผสมกับยา Almitrine สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง)ต่อระบบอวัยวะต่างๆของร่างกาย ดังนี้ เช่น

มีข้อควรระวังการใช้รอบาซีนอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยารอบาซีน เช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้
 • ห้ามใช้ยากับสตรีมีครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก และผู้สูงอายุ โดยไม่มีคำสั่งจากแพทย์
 • ห้ามปรับขนาดรับประทานด้วยตนเอง
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม เช่น เม็ดยาแตก หัก สีเม็ดยาเปลี่ยนไป
 • ห้ามรับประทานยานี้พร้อมกับสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ด้วยจะทำให้ความดันโลหิตต่ำมากขึ้น
 • รับประทานยานี้ต่อเนื่องตรงตามขนาดและเวลาในแต่ละวัน
 • มาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามนัดทุกครั้ง เพื่อรับการตรวจร่างกาย และดูความก้าวหน้าของการรักษาจากแพทย์
 • ห้ามแบ่งยาให้ผู้อื่นใช้
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยารอบาซีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร ต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บhaamor.comบทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

รอบาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยารอบาซีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

 • การใช้ยารอบาซีนร่วมกับยากลุ่ม MAOI อาจส่งผลให้ความดันโลหิตของผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น หากไม่มีความจำเป็นใดๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ยาทั้ง 2 กลุ่มร่วมกัน

ควรเก็บรักษารอบาซีนอย่างไร?

ควรเก็บยารอบาซีนภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น

รอบาซีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยารอบาซีนที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Truxil (ทรัสซิล)SQUARE
Duxaril (ดูซาริล)Servier

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่น ของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Card- lamuran, Circolene, Cristanyl, Duxil, Duxor, Hydroxysarpon, Iskedyl, Isosarpan, Isquebral, Lamuran, Melanex, Raunatin, Saltucin Co, Salvalion, Sarpan

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ajmalicine [2017,Jan14]
 2. https://livertox.nih.gov/Alpha1AdrenergicReceptorAntagonists.html [2017,Jan14]
 3. http://www.mims.com/singapore/drug/info/almitrine%20%2B%20raubasine/ [2017,Jan14]
 4. https://www.karger.com/Article/Pdf/52067 [2017,Jan14]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน tee2532 bb15
Frame Bottom