Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ไขกระดูก  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

มีลิ่มเลือดในหลอดเลือด  

บทนำ

ยายูโรไคเนส (Urokinase) เป็นโปรตีนที่สังเคราะห์ได้จากอวัยวะไตของมนุษย์ สามารถแยกได้จากปัสสาวะ มีคุณสมบัติในการละลายลิ่มเลือดได้ ทางคลินิกจึงนำมาใช้บำบัดอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอด รูปแบบยาแผนปัจจุบันของยานี้จะเป็นยาฉีดเท่านั้น เมื่อตัวยาเข้าสู่กระแสเลือดก็จะถูกเปลี่ยนโครงสร้างทางเคมีโดยตับอย่างรวดเร็วและถูกกำจัดออกจากร่างกายภายในประมาณ 20 นาที

ก่อนการใช้ยายูโรไคเนสแพทย์จะประเมินอาการผู้ป่วยพร้อมกับตรวจสภาพร่างกายว่าเหมาะสมที่จะได้รับยานี้หรือไม่ มีเงื่อนไขและสภาพของร่างกายบางอย่างที่ทำให้แพทย์ไม่สามารถใช้ยายูโรไคเนสได้หรือต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากอาทิเช่น

ทั้งนี้ ยังมีข้อมูลทางสุขภาพอื่นที่ผู้ป่วยควรต้องแจ้งให้ทางแพทย์ทราบเพื่อทำให้การใช้ยายูโรไคเนสเป็นไปได้อย่างปลอดภัยเช่น เคยมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบ มีภาวะโรคตับ โรคไต ระยะรุนแรง มีภาวะเบาหวานขึ้นตา มีการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มหัวใจ (เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ) หรือมีภาวะลิ่มเลือดเกิดที่หัวใจ

นอกจากนี้ได้มีการศึกษาการใช้ยายูโรไคเนสกับสตรีตั้งครรภ์พบว่ามีความปลอดภัยต่อทารกในครรภ์ แต่ยังไม่มีการศึกษาการใช้ยานี้กับสตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร

ยายูโรไคเนสเป็นยาที่ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยต้องอาศัยความรวดเร็วและความแม่นยำในการรักษา มีใช้แต่ในสถานพยาบาลเช่น ห้องฉุกเฉิน/ห้องไอซียูเท่านั้น

ยูโรไคเนสมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยูโรไคเนส

ยายูโรไคเนสมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้เพื่อ

ยูโรไคเนสมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยายูโรไคเนสเป็นเอนไซม์ที่สกัดแยกมาจากปัสสาวะของมนุษย์ ทำหน้าที่/มีกลไกการออกฤทธิ์ที่ทำให้มีการเปลี่ยนสารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือด Plasminogen ไปเป็นสาร Plasmin ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่คอยทำลายลิ่มเลือดจึงช่วยลดภาวะการอุดตันจากลิ่มเลือด จนเป็นที่มาของสรรพคุณ

ยูโรไคเนสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยายูโรไคเนสมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดชนิดผงที่ต้องผสมเป็นสารละลายโดยมีขนาดความแรง 60,000; 100,000 และ 250,000 ยูนิตสากล/ขวด

ยูโรไคเนสมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

การบริหารยา/ใช้ยายูโรไคเนสจะต้องหยดเข้าทางหลอดเลือดดำเท่านั้น ห้ามใช้ยาโดยวิธีฉีดเข้ากล้ามเนื้อหรือฉีดเข้าใต้ผิวหนังเด็ดขาด ซึ่งในที่นี้ขอยกตัวอย่างขนาดการใช้ยาดังนี้เช่น

ก. รักษาภาวะการอุดตันของหลอดเลือดดำ:

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นให้ยาทางหลอดเลือดดำขนาด 4,400 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยใช้เวลาให้ยานาน 10 - 20 นาที จากนั้นคงระดับการรักษาโดยหยดยาขนาด 100,000 ยูนิตสากล/ชั่วโมงเป็นเวลา 2 - 3 วัน

ข. รักษาอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอด:

  • ผู้ใหญ่: เริ่มต้นให้ยาทางหลอดเลือดดำขนาด 4,400 ยูนิตสากล/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมโดยใช้เวลาให้ยานาน 10 - 20 นาที จากนั้นคงระดับการรักษาโดยหยดยาขนาด 4,400 ยูนิตสากล/ชั่วโมงเป็นเวลา 12 ชั่วโมง

อนึ่ง: ในเด็ก: การศึกษาด้านความปลอดภัยในการใช้ยานี้ในเด็กยังไม่ทราบแน่ชัด การใช้ยานี้ในเด็กจึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาเป็นกรณีๆไป

*****หมายเหตุ:

  • ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยายูโรไคเนส ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกร ดังนี้

ยูโรไคเนสมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยายูโรไคเนสสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้ เช่น มีเลือดออกที่บริเวณเหงือก ไอเป็นเลือด อึดอัด/หายใจลำบาก มีเลือดออกทางจมูก (เลือดกำเดา) วิงเวียน ปวดศีรษะ ประจำเดือนมามาก หากผู้ป่วยมีบาดแผลขณะได้รับยานี้ เลือดมักจะไม่หยุดไหลอยู่เป็นเวลานาน อุจจาระ-ปัสสาวะมีสีคล้ำหรือมีเลือดปน (อุจจาระเป็นเลือด)

มีข้อควรระวังการใช้ยูโรไคเนสอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยายูโรไคเนสเช่น

***** อนึ่งทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยายูโรไคเนสด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยูโรไคเนสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยายูโรไคเนสมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษายูโรไคเนสอย่างไร

ควรเก็บยายูโรไคเนสภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่มิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยูโรไคเนสมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยายูโรไคเนสที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Kinlytic (คินไลติก) Microbix Biosystems Inc
ABBOKINASE (แอบโบไคเนส) Abbott Laboratories Ireland Ltd

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Urokinase [2015,Nov21]
  2. http://www.drugs.com/mtm/urokinase.html [2015,Nov21]
  3. http://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=Urokinase [2015,Nov21]
  4. https://imedi.co.uk/urokinase-medac-100-000-i-u-powder-for-solution-for-injection-or-infusion [2015,Nov21]
  5. http://www.drugs.com/drug-interactions/urokinase-index.html?filter=3&generic_only= [2015,Nov21]
  6. http://www.prnewswire.com/news-releases/microbix-receives-approval-to-market-thrombolytic-agent-kinlytictm-urokinase-in-canada-69646437.html [2015,Nov21]
  7. https://www.myhealthbox.eu/en/medicine/abbokinase/787855 [2015,Nov21]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom