Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

อื่นๆ  ทั่วตัว  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ติดเชื้อแบคทีเรีย 

บทนำ

ยายูเรโดเพนิซิลลิน (Ureidopenicillin) เป็นยาปฏิชีวนะกลุ่มยาเพนิซิลลิน (Penicillin) ที่ใช้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงเช่น Pseudomonas aeruginosa โดยแบ่งออกเป็น 3 รายการย่อย ดังนี้

ทั้งนี้ธรรมชาติของกลุ่มยายูเรโดเพนิซิลลินไม่สามารถทนทานต่อเอนไซม์จากแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Beta-lactamases ด้วยเอนไซม์นี้สามารถทำลายโครงสร้างของยายูเรโดเพนิซิลลิน และทำให้ตัวยานี้หมดฤทธิ์ในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรีย

สำหรับประเทศไทยได้บรรจุให้ยา Piperacillin เพียง 1 รายการลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ

อนึ่งด้วยยายูเรโดเพนิซิลลินมีรูปแบบผลิตภัณฑ์เป็นยาฉีด จึงทำให้เราสามารถพบเห็นการ ใช้ยากลุ่มนี้ได้แต่ในสถานพยาบาล และการใช้ยาต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาแต่เพียงผู้เดียว

ยูเรโดเพนิซิลลินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยูเรโดเพนิซิลลิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาการใช้ยากลุ่มยูเรโดเพนิซิลลิน แพทย์อาจต้องใช้ยานี้ร่วมกับยาปฏิชีวนะบางตัวเช่น Tazobactam ทางคลินิกสามารถนำยายูเรโดเพนิซิลลินไปรักษาอาการโรคได้อย่างมากมายอาทิเช่น

ยูเรโดเพนิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยูเรโดเพนิซิลลินมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะเข้ายับยั้งการสร้างผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เซลล์แบคทีเรียแตกออก เกิดย่อยทำลายจนส่งผลให้หยุดการเจริญเติบโตไม่สามารถแพร่พันธุ์ และตายลงในที่สุด

ยูเรโดเพนิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยายูเรโดเพนิซิลลินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาฉีดที่เป็นยาเดี่ยวและยาฉีดที่ผสมร่วมกับยาอื่นเช่น Tazobactam

ยูเรโดเพนิซิลลินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ทางคลินิกมีการใช้ยายูเรโดเพนิซิลลินได้ทั้งผู้ใหญ่และในเด็ก โดยขนาดการใช้ยาที่ถูกต้องจะต้องเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ทั้งนี้เพราะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น ต้นเหตุของอาการป่วยมาจากแบคทีเรียชนิดใด เกิดที่อวัยวะใดของร่างกาย ความรุนแรงของโรค อายุและน้ำหนักตัวของผู้ป่วย เป็นต้น ดังนั้นการใช้ยาและขนาดยานี้จึงแตกต่างกันเป็นกรณีๆไปจึงไม่ขอกล่าวในบทความนี้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมถึงยายูเรโดเพนิซิลลิน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมฉีดยาควรทำอย่างไร?

ปกติในสถานพยาบาลจะมีตารางการให้ยาผู้ป่วยโดยมีบุคคลากรทางการแพทย์คอยดูแลกำกับและรับผิดชอบ กรณีที่มีข้อสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับยาตรงตามเวลาที่กำหนดหรือไม่ ผู้ป่วย/ญาติสามารถสอบถามจากบุคลากรทางการแพทย์ที่รับผิดชอบดูแลได้ตลอดเวลา

ยูเรโดเพนิซิลลินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยายูเรโดเพนิซิลลินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) โดยรวมได้ดังนี้เช่น มีอาการท้องเสีย ปวดกระเพาะปัสสาวะ ใบหน้า-แขน-ขา-มือ-เท้ามีอาการบวม ตาพร่า รู้สึกแสบบริเวณช่องท้องส่วนบน ปวดท้อง เจ็บหน้าอก รู้สึกสับสน วิงเวียนคล้ายจะเป็นลม มีไข้ เหงื่อออกมาก ปวดศีรษะ ปวดหลังช่วงล่างหรือไม่ก็ด้านข้าง คลื่นไส้ อาเจียน แสบร้อนบริเวณปลายนิ้วมือนิ้วเท้า มีผื่นคันตาผิวหนัง ชีพจรเต้นช้าหรือไม่ก็เร็ว หายใจลำบาก

มีข้อควรระวังการใช้ยูเรโดเพนิซิลลินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยายูเรโดเพนิซิลลินเช่น

 • ห้ามใช้กับผู้ที่แพ้ยานี้หรือแพ้ส่วนประกอบในสูตรตำรับยานี้
 • ห้ามใช้ยาที่มีสภาพเปลี่ยนไปจากเดิม
 • หลังการใช้ยานี้อาจมีอาการวิงเวียนผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยวดยานพาหนะและ/หรือ ทำงานกับเครื่องจักร
 • ตัวยากลุ่มนี้อาจลดการทำงานของเกล็ดเลือด ผู้ป่วยควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บเพราะหากมีเลือดออกจะทำให้การแข็งตัวของเลือดช้ากว่าปกติ
 • ยานี้ไม่สามารถรักษาการติดเชื้อโรคหวัดที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส
 • การใช้ยานี้เป็นเวลานานอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อชนิดอื่นที่ Ureidopenicillin ไม่สามารถต่อต้านได้เช่น กลุ่มเชื้อรา
 • หากพบอาการถ่ายอุจจาระมีเลือดปน/อุจจาระเป็นเลือดหลังใช้ยานี้ ต้องรีบแจ้งแพทย์/มาโรงพยาบาลทันทีด้วยอาจมีภาวะลำไส้ใหญ่อักเสบจากยานี้ที่เรียกกันว่า Pseudomembranous colitis
 • การใช้ยานี้กับผู้ป่วยเบาหวานอาจกระทบต่อการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดอาจทำให้การแปลผลตรวจผิดพลาดได้
 • การใช้ยานี้กับสตรีตั้งครรภ์ สตรีที่อยู่ในภาวะให้นมบุตร เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคไต ต้องได้รับคำสั่งจากแพทย์เท่านั้น ด้วยสภาพและอาการของผู้ป่วยต้องได้รับการปรับขนาดยาให้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง
 • ห้ามใช้ยาหมดอายุ
 • ห้ามเก็บยาหมดอายุ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยายูเรโดเพนิซิลลินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยูเรโดเพนิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยายูเรโดเพนิซิลลินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษายูเรโดเพนิซิลลินอย่างไร?

ควรเก็บยายูเรโดเพนิซิลลินตามเงื่อนไขที่ระบุมาในเอกสารกำกับยา เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยูเรโดเพนิซิลลินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยายูเรโดเพนิซิลลินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Alocillin (อะโลซิลลิน) Panbiotic
Azlocillin Actavis (แอสโลซิลลิน แอคทาวิส) Actavis
Baypen (บีเพน) Bayer
Astaz-P (แอสทาซ-พี) Sandoz
Pipertaz (ไพเพอร์ทาซ) Great Eastern
Pipracil (พิพราซิล) Wyeth
Tazocin (ทาโซซิน) Pfizer
Tebranic (ทีบรานิค) AstraZeneca

บรรณานุกรม

 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Ureidopenicillin [2016,Jan16]
 2. http://www.drugbank.ca/drugs/DB01061 [2016,Jan16]
 3. https://en.wikipedia.org/wiki/Mezlocillin [2016,Jan16]
 4. http://www.drugbank.ca/drugs/DB00948 [2016,Jan16]
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Piperacillin [2016,Jan16]
 6. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/84#item-8586 [2016,Jan16]
 7. http://en.academic.ru/dic.nsf/enwiki/4185701/Ureidopenicillin [2016,Jan16]
 8. http://www.epharmapedia.com/medicine/profile/129191/Baypen.html?lang=en&tab=druginfo [2016,Jan16]
 9. http://www.drugs.com/international/mezlocillin.html [2016,Jan16]
 10. http://www.drugs.com/international/azlocillin.html [2016,Jan16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom