Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

องคชาติ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

นกเขาไม่ขัน 

บทนำ

ยายูเดนาฟิล(Udenafil) เป็นยาในกลุ่ม PDE5 inhibitor ทางคลินิกนำมาใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศของบุรุษ (นกเขาไม่ขัน) ตัวยายูเดนาฟิลถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทยาที่มีชื่อว่า Dong-A Pharmaceutical โดยมีรูปแบบเภสัชภัณฑ์เป็นยารับประทาน หลังการถูกดูดซึมจากระบบทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือดนานประมาณ 1-1.5 ชั่วโมง ตัวยานี้จึงออกฤทธิ์ และอยู่ในร่างกายได้นานประมาณ 11-13 ชั่วโมง โดยยานี้จะออกฤทธิ์ทำให้ผนังหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศชาย(องคชาติ)เกิดการคลายตัว จึงส่งผลให้เลือดไหลเวียนเข้ามาหล่อเลี้ยงได้มากยิ่งขึ้นจึงทำให้องคชาติของบุรุษเกิดการแข็งตัว

โดยทั่วไป แพทย์จะแนะนำให้รับประทานยานี้ประมาณ 30 นาทีก่อนมีเพศ สัมพันธ์ โดยใช้ขนาดรับประทานต่ำ คือ 100 มิลลิกรัม ในกรณีที่ยาใช้ไม่ได้ผล แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 200 มิลลิกรัม

อย่างไรก็ตายายูเดนาฟิล มีข้อควรระวังอยู่หลายประการ ด้วยอาจก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และแพทย์จะไม่สั่งจ่ายยานี้ให้กับผู้ที่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส หนองใน แผลริมอ่อน หูดหงอนไก่ เริ่ม ฯลฯ จนกว่าผู้นั้นจะได้รับการรักษาจนโรคเหล่านั้นหายแล้ว

หลังจากรับประทานยายูเดนาฟิล ผู้ป่วยอาจพบอาการข้างเคียง(ผลข้างเคียง) ได้บ้าง เช่น วิงเวียน ปวดตา แน่น/คัดจมูก ปวดศีรษะ แต่อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองเมื่อหมดฤทธิ์ของยานี้

อนึ่ง เราจะพบเห็นยายูเดนาฟิลถูกจัดจำหน่ายในบางประเทศอย่างเช่น เกาหลีใต้ รัสเซีย อเมริกา ฟิลิปปินส์ และประเทศเพื่อนบ้านอย่าง มาเลเซีย โดยใช้ยาชื่อการค้าว่า “Zydena” ทั้งนี้สำหรับผู้บริโภค/ผู้ป่วยที่มีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับยานี้ สามารถสอบถามข้อมูลการใช้ยานี้ได้จากแพทย์และเภสัชกรโดยทั่วไป

ยูเดนาฟิลมีสรรพคุณ(คุณสมบัติ)อย่างไร?

ยูเดนาฟิล

ยายูเดนาฟิลมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้ เช่น

ยูเดนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยายูเดนาฟิลมีกลไกการออกฤทธิ์โดย ตัวยาจะยับยั้งเอนไซม์ cGMP phasphodiesterase ซึ่งคอยทำลายสารที่เป็นตัวส่งต่อข้อมูลการทำงานระหว่างสาร/เซลล์ต่างๆ(Messenger)อย่าง cGMP(Cyclic guanosine monophosphate) ส่งผลทำให้ระดับ cGMP ในบริเวณองคชาติมีเพิ่มขึ้น ซึ่งสาร cGMP จะส่งผลให้การไหลเวียนเลือดที่มาหล่อเลี้ยงองคชาติมีปริมาณมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้องคชาติแข็งตัว และก่อให้เกิดฤทธิ์ตามสรรพคุณ

ยูเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยายูเดนาฟิลมีรูปแบบการจัดจำหน่าย เช่น

ยูเดนาฟิลมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยายูเดนาฟิล มีขนาดรับประทาน เช่น

  • ผู้ใหญ่เพศชาย: รับประทานยาขนาด 100 มิลลิกรัม/วัน ก่อนมีเพศสัมพันธ์ประมาณ 30 นาที แพทย์อาจปรับเพิ่มขนาดรับประทานสูงสุดได้ไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/วัน
  • เด็ก: ยังไม่มีข้อมูลด้านความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็ก

*อนึ่ง:

*****หมายเหตุ: ขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้ เป็นเพียง ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยายูเดนาฟิล ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

การลืมรับประทานยายูเดนาฟิล ไมได้ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภค แต่ประการใด เพียงแต่ขาดปัจจัยกระตุ้นให้องคชาติแข็งตัวเท่านั้น

ยูเดนาฟิลมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

เท่าที่มีรายงานทางคลินิก พบว่าตัวยายูเดนาฟิล สามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์จากยา (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) อย่างเช่น ใบหน้าแดง ปวดศีรษะ วิงเวียน ตาพร่า ตาแดง อาหารไม่ย่อย และคัดจมูก ซึ่งโดยทั่วไปอาการข้างเคียงเหล่านี้จะหายได้เองหลังหยุดการใช้ยานี้

มีข้อควรระวังการใช้ยูเดนาฟิลอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยายูเดนาฟิล เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา”ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด(รวมยายูเดนาฟิลด้วย) ยาแผนโบราณ อาหารเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด(อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอ

ยูเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยายูเดนาฟิลมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น เช่น

ควรเก็บรักษายูเดนาฟิลอย่างไร?

ควรเก็บยายูเดนาฟิลภายใต้อุณหภูมิห้องที่เย็น ห้ามเก็บยาในช่องแช่แข็งตู้เย็น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ และเก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสง/แสงแดด ความร้อนและความชื้น

ยูเดนาฟิลมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยายูเดนาฟิล มียาชื่อการค้า และบริษัทผู้ผลิต/ผู้จำหน่าย เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Zydena (ไซดีนา)Dong-A

อนึ่ง ยาชื่อการค้าอื่นของยานี้ในต่างประเทศ เช่น Dong-A, Udezire

บรรณานุกรม

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Udenafil[2017,Sept16]
  2. https://www.dovepress.com/udenafil-for-the-treatment-of-erectile-dysfunction-peer-reviewed-fulltext-article-TCRM[2017,Sept16]
  3. https://www.drugbank.ca/drugs/DB06267[2017,Sept16]
  4. https://www.google.co.th/search?q=udenafil+mims&oq=u&aqs=chrome.0.69i59l3j69i57j69i60l2.1611j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8[2017,Sept16]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom