Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจ  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บหน้าอกจากโรคหัวใจ 

บทนำ

เป็นเวลานานพอสมควรที่ยาไอโซซอร์ไบด์ (Isosorbide หรือ Isosorbide mononitrate หรือ Isosorbide dinitrate) ถูกนำมาใช้เป็น ยาขับปัสสาวะ และมีการประยุกต์ใช้กับอาการโรค/ภาวะโพรงสมองคั่งน้ำ (Hydrocephalus) และโรคต้อหิน (Glaucoma)

อนุพันธุ์ของไอโซซอร์ไบด์ในรูปอื่น เช่น Isosorbide dinitrate และ Isosorbide mono nitrate ถูกนำมาใช้รักษาภาวะเจ็บหน้าอกเนื่องจากหัวใจขาดเลือด (Angina หรือ Angina pec toris) ด้วยมีฤทธิ์ทำให้หลอดเลือดยายตัว

นอกจากนี้ยาไอโซซอร์ไบด์ยังนำมาใช้ร่วมกับยาอื่น เช่น Hydralazine เพื่อบำบัดรักษา โรคความดันโลหิตสูง

เมื่อร่างกายได้รับยาไอโซซอร์ไบด์เข้าสู่กระแสเลือด ยาจะเริ่มออกฤทธิ์ภายในประมาณ 20 นาที ฤทธิ์ของการรักษาอยู่ได้นานถึง 8 - 10 ชั่วโมง และต้องใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง ในการกำจัดยาออกจากกระแสเลือด 50% โดยส่วนใหญ่ผ่านไปกับปัสสาวะ

สำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขได้บรรจุยานี้ในรูปแบบยาเม็ดและยาอมใต้ลิ้นลงในบัญชียาหลักแห่งชาติ โดยจัดอยู่ในหมวดยาอันตราย การใช้ยาจึงต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ ผู้ทำการรักษาเท่านั้น

ยาไอโซซอร์ไบด์มีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไอโซซอร์ไบด์

ยาไอโซซอร์ไบด์มีสรรพคุณ ดังนี้

ยาไอโซซอร์ไบด์มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไอโซซอร์ไบด์มีกลไกการออกฤทธิ์ โดยจะกระตุ้นให้หลอดเลือดเกิดการคลายตัว รวม ถึงลดแรงดันของหัวใจห้องล่างซ้าย (Left ventricular pressure) ตลอดจนเพิ่มความสามารถในการทนต่อแรงดันของหลอดเลือดแดง จึงมีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณ

ยาไอโซซอร์ไบด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาไอโซซอร์ไบด์มีรูปแบบการจัดจำหน่ายดังนี้

 • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาแคปซูลขนาด 20, 60 มิลลิกรัม/แคปซูล
 • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดขนาด 10, 20, 50, 60 มิลลิกรัม/เม็ด
 • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาเม็ดชนิดอมใต้ลิ้นขนาด 5 มิลลิกรัม/เม็ด
 • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาสเปรย์ขนาด 1.25 มิลลิกรัม/การใช้ 1 ครั้ง
 • จัดจำหน่ายในรูปแบบยาฉีดขนาด 10 มิลลิกรัม/10 มิลลิลิตร

ยาไอโซซอร์ไบด์มีขนาดรับประทานอย่างไร?

สำหรับยาไอโซซอร์ไบด์ชนิดที่เป็นสารประกอบของ Isosorbide mononitrate ซึ่งเป็นยาที่นำมาใช้เป็นส่วนใหญ่

ก. ผู้ใหญ่:

รับประทาน 30 - 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ

รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ

รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

รับประทาน 30 - 60 มิลลิกรัม วันละครั้ง หรือ

รับประทาน 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง หรือ

รับประทาน 10 - 20 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

ข. เด็ก: ยังไม่มีการใช้ยานี้ในเด็ก

*****หมายเหตุ:

 • ไม่จำเป็นต้องปรับขนาดการรับประทานยานี้ในผู้ป่วยด้วยโรคตับ โรคไต ชนิดที่ไม่รุนแรงมากนัก
 • สำหรับผู้สูงอายุควรเริ่มต้นรับประทานยานี้ในขนาดที่ต่ำๆก่อน
 • ควรรับประทานยาไอโซซอร์ไบด์ก่อนอาหารประมาณ 1 ชั่วโมงหรือประมาณ 2 ชั่วโมง หลังอาหาร เพื่อทำให้การออกฤทธิ์เกิดได้เต็มประสิทธิภาพ
 • การใช้ยานี้ชนิดอมใต้ลิ้นหรือยาสเปรย์ ขึ้นอยู่กับคำแนะนำของแพทย์ ส่วนยาฉีดแพทย์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ใช้

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไอโซซอร์ไบด์ ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไอโซซอร์ไบด์สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียกับ การรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาไอโซซอร์ไบด์มีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาไอโซซอร์ไบด์สามารถทำให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดัง นี้ เช่น ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ วิงเวียน ใจสั่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง อ่อน เพลีย ปากแห้ง เจ็บหน้าอก ปวดหลัง บวมน้ำ ท้องผูก ท้องเสีย ท้องอืด และอาหารไม่ย่อย

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอโซซอร์ไบด์อย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาไอโซซอร์ไบด์ดังนี้

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาไอโซซอร์ไบด์ด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิดควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไอโซซอร์ไบด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไอโซซอร์ไบด์มีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น ดังนี้

ควรเก็บรักษายาไอโซซอร์ไบด์อย่างไร?

ควรเก็บยาไอโซซอร์ไบด์ภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) เก็บ ยาให้พ้นแสงแดดและความชื้น ไม่ควรเก็บยาในห้องน้ำ และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยาไอโซซอร์ไบด์มีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไอโซซอร์ไบด์ที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าอื่นและบริษัทผู้ผลิต เช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Corodil (โคโรดิล)T.O. Chemicals
Hartsorb (ฮาร์ทซอร์บ)Siam Bheasach
Imdex (อิมเด็กซ์)CCM Pharma
Ismo-20 (อีสโม-20)Riemser
Isobide (ไอโซไบด์)Patar Lab
Isobinate (ไอโซไบเนท)General Drugs House
Isoket (ไอโซเคท)Schwarz Pharma
Isoket 0.1% IV (ไอโซเคท 0.1% ไอวี)Schwarz Pharma
Isoket Spray (ไอโซเคท สเปรย์)Schwarz Pharma
Isopen-20 (ไอโซเพน-20)Siam Bheasach
Isorem (ไอโซเรม)Remedica
Isosorbide Dinitrate GPO (ไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรท จีพีโอ)GPO
Isotrate (ไอโซเตรท)Berlin Pharm
Monolin/Monolin SR (โมโนลิน/โมโนลิน เอสอาร์) Berlin Pharm
Monosorb (โมโนซอร์บ)GPO
Monotrate (โมโนเตรท)Sun Pharma
Solotrate 20 (โซโลเตรท 20)Zydus Cadila
Sorbinate SR 60 (ซอร์ไบเนท เอสอาร์ 60)Zydus Cadila
Sornil (ซอร์นิล)Utopian

บรรณานุกรม

 1. http://drug.fda.moph.go.th:81/nlem.in.th/medicine/essential/list/37#item-8409[2017,Sept23]
 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Isosorbide[2017,Sept23]
 3. http://mims.com/Thailand/drug/search/?q=isosorbide[2017,Sept23]
 4. http://www.drugs.com/dosage/isosorbide-mononitrate.html[2017,Sept23]
Updated 2017,Sept23


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 4 คน paifahnuttaya NBP tee2532 mochadiva
Frame Bottom