Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

หัวใจและหลอดเลือด  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

เจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด 

บทนำ

ยากลุ่มไนเตรท หรือยาไนเตรท (Nitrate medicines) ในบทความนี้จะกล่าวเฉพาะกลุ่มยาที่ใช้รักษาอาการของโรคหัวใจเช่น อาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือด (Angina) ซึ่งอาจแบ่งยาไนเตรทได้เป็น 2 ลักษณะคือ

1. Short-acting nitrate (ยากลุ่มออกฤทธิ์เร็ว): จัดเป็นยาที่ใช้เวลาออกฤทธิ์ไม่นานนัก ผู้ป่วยจะรู้สึกอาการดีขึ้นหลังการใช้ยาเพียงไม่กี่นาที กลุ่มยาไนเตรทที่มีการออกฤทธิ์ลักษณะนี้เช่น

อาการข้างเคียงโดยรวมที่พบเห็นได้เช่น ปวดศีรษะ วิงเวียน หัวใจเต้นเร็ว หน้าแดง

2. Long-acting nitrate (ยากลุ่มออกฤทธิ์ช้า): มักถูกใช้เป็นยาป้องกันมิให้เกิดภาวะกล้าม เนื้อหัวใจขาดเลือด แต่ไม่ใช่ยาที่จะใช้เมื่อเริ่มมีอาการ ระยะเวลาที่จะเริ่มออกฤทธิ์จะนาน/ช้ากว่าประ เภท Short-acting nitrate กล่าวคือประมาณ 20 นาทีเป็นอย่างน้อย สูตรตำรับที่พบเห็นของยากลุ่มนี้ เป็นยาชนิดรับประทาน มีได้ทั้งชนิดทั่วไปและชนิดที่ฤทธิ์ยาอยู่ได้เนิ่นนานกว่ายาชนิดทั่วไป (Extended release form) ยาในกลุ่มไนเตรทที่มีการออกฤทธิ์ลักษณะนี้เช่น

อนึ่ง ก่อนการเลือกใช้ยาในกลุ่มไนเตรท แพทย์จะต้องสอบถามประวัติอาการป่วย ประวัติการใช้ยาหรือแพ้ยาต่างๆเช่นมีคำถามต่อไปนี้

ทั้งนี้เมื่อมีการจ่ายยานี้ให้ผู้ป่วยแล้ว แพทย์จะสำทับและย้ำให้ผู้ป่วยรับประทานยาให้ตรงเวลา หรือใช้ยาเฉพาะเมื่อมีอาการเจ็บหน้าอก และไม่ควรปรับขนาดการใช้ยานี้ด้วยตัวเอง ประการสุดท้ายต้องให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์/มาโรงพยาบาลตามที่นัดหมายทุกครั้ง

ความปลอดภัยในการเลือกใช้ยากลุ่มไนเตรท จะต้องเป็นไปตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ห้ามผู้ป่วยซื้อหายากลุ่มนี้มารับประทานด้วยตนเอง

ยากลุ่มไนเตรทมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไนเตรท

ยากลุ่มไนเตรทมีสรรพคุณ/ข้อบ่งใช้คือ

ยากลุ่มไนเตรทมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มไนเตรทมีกลไกการออกฤทธิ์ดังนี้

ยากลุ่มไนเตรทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยากลุ่มไนเตรทมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเช่น

ยากลุ่มไนเตรทมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ยากลุ่มไนเตรทมีขนาดรับประทาน/ขนาดการใช้ยาโดยต้องใช้ยานี้ตามคำสั่งแพทย์ผู้รักษาเท่านั้น ด้วยตัวยามีทั้งชนิดออกฤทธิ์เร็ว - ช้าแตกต่างกัน การใช้ยานี้จะต้องสอดคล้องกับอาการป่วย ซึ่งผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะอาการที่แตกต่างกันออกไป

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดรวมยาไนเตรทด้วย ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไนเตรทสามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มขนาดรับประทานเป็น 2 เท่า

อย่างไรก็ตามเพื่อประสิทธิผลของการรักษา ควรรับประทานยานี้ให้ตรงเวลาตามแพทย์ผู้รักษาสั่งเสมอ

ยากลุ่มไนเตรทมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยากลุ่มไนเตรทสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้างเคียง) ดังนี้เช่น

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มไนเตรทอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยากลุ่มไนเตรทเช่น

***** อนึ่ง:

ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยากลุ่มไนเตรทด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยากลุ่มไนเตรทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยากลุ่มไนเตรทมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นเช่น

ควรเก็บรักษายากลุ่มไนเตรทอย่างไร?

ควรเก็บยาไนเตรทภายใต้อุณหภูมิระหว่าง 20 - 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์ เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น และเก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง

ยากลุ่มไนเตรทมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาไนเตรทที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Nitroject (ไนโตรเจค) Sun Pharma
Nitromint (ไนโตรมินท์) Egis
Nitrostat (ไนโตรสแตท) Pfizer
Corodil (โคโรดิล) T.O. Chemicals
Hartsorb (ฮาร์ทซอร์บ) Siam Bheasach
Imdex (อิมเด็กซ์) CCM Pharma
Ismo-20 (อีสโม-20) Riemser
Isobide (ไอโซไบด์) Patar Lab
Isobinate (ไอโซไบเนท) General Drugs HouseGeneral Drugs House
Isoket (ไอโซเคท) Schwarz Pharma
Isoket 0.1% IV (ไอโซเคท 0.1% ไอวี) Schwarz Pharma
Isoket Spray (ไอโซเคท สเปรย์) Schwarz Pharma
Isopen-20 (ไอโซเพน-20) Siam Bheasach
Isorem (ไอโซเรม) Remedica
Isosorbide Dinitrate GPO (ไอโซซอร์ไบด์ ไดไนเตรท จีพีโอ) GPO
Isotrate (ไอโซเตรท) Berlin Pharm
Monolin/Monolin SR (โมโนลิน/โมโนลิน เอสอาร์) Berlin Pharm
Monosorb (โมโนซอร์บ) GPO
Monotrate (โมโนเตรท) Sun Pharma
Solotrate 20 (โซโลเตรท 20) Zydus Cadila
Sorbinate SR 60 (ซอร์ไบเนท เอสอาร์ 60) Zydus Cadila
Sornil (ซอร์นิล) Utopian

บรรณานุกรม

  1. http://patient.info/health/nitrates [2015,Oct10]
  2. https://en.wikipedia.org/wiki/Nitroglycerin [2015,Oct10]
  3. http://patient.info/medicine/glyceryl-trinitrate-for-angina [2015,Oct10]
  4. http://www.drugs.com/isosorbide_mononitrate.html [2015,Oct10]


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน suksun
Frame Bottom