Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ปวดศีรษะสัมพันธ์กับการมีเพศสัมพันธ์ 

ทั่วไป

ยาไซโปรเฮปตาดีน (Cyproheptadine) หรือที่ถูกจัดจำหน่ายและรู้จักดีในชื่อการค้าว่า เพอริแอคติน (Periactin) แต่ประเทศไทย ยาตัวนี้ยังมีชื่อการค้าอื่นๆอีกมากมาย (ชื่ออื่นๆอยู่ในหัวข้อ ยาไซโปรเฮปตาดีนมีชื่ออื่นอีกไหม) ยานี้อยู่ในกลุ่ม ยาแอนติฮิสตามีน (Antihistamine) และถูกนำมาใช้ในวงการแพทย์ เพื่อรักษาอาการแพ้ต่างๆ (เช่น ในโรคภูมิแพ้) ยานี้ยังถูกนำไป ใช้ป้องกันไมเกรนในเด็ก รักษาอาการคลื่นไส้ อาเจียน นอกจากนี้ ยังใช้เป็นยากระตุ้นให้อยาอาหารและช่วยทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น

หลังการรับประทาน ยาไซโปรเฮปตาดีน จะถูกดูดซึมและเปลี่ยนโครงสร้างที่อวัยวะตับ การคงระดับยานี้ในร่างกายอยู่ที่ 8-9 ชั่วโมงโดยประมาณ จากนั้นยานี้จะถูกขับออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะและอุจจาระ

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีผลข้างเคียงได้หลายอย่าง การใช้ยานี้จึงสมควรต้องปฏิบัติตามคำ แนะนำของแพทย์ หรือขอคำแนะนำก่อนใช้ยาจากเภสัชกรที่ร้านขายยา

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาไซโปรเฮปตาดีน

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีสรรพคุณ คือ

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยาไซโปรเฮปตาดีน จะออกฤทธิ์ โดยเข้าไปแข่งขันแย่งพื้นที่ของตัวรับ (Receptor) กับสาร Serotonin (สารสื่อประสาทชนิดหนึ่ง) ในบริเวณกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะต่างๆ เช่น ลำ ไส้เล็ก นอกจากนี้ ยาไซโปรเฮปตาดีนยังออกฤทธิ์แข่งขันและแย่งการรวมตัวของสาร Hista mine กับตัวรับ (Receptor) ซึ่งจากกลไกดังกล่าว จึงส่งผลให้ยาไซโปรเฮปตาดีนมีฤทธิ์ในการรักษาอาการของโรคได้

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

รูปแบบการจัดจำหน่ายของยาไซโปรเฮปตาดีน คือ เป็นยาเม็ด ขนาด 4 มิลลิกรัม

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

ขนาดรับประทานของ ยาไซโปรเฮปตาดีน คือ

อย่างไรก็ตาม ขนาดและระยะเวลาที่เหมาะสมของการใช้ยาไซโปรเฮปตาดีน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาไซโปรเฮปตาดีน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาไซโปรเฮปตาดีน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้ เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ผลไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียงของยาไซโปรเฮปตาดีน คือ สามารถก่อให้เกิดอา การง่วงนอน ปากแห้ง การมองเห็นภาพไม่ชัดเจน ปัสสาวะติดขัด น้ำหนักเพิ่ม ใจสั่น

มีข้อควรระวังการใช้ยาไซโปรเฮปตาดีนอย่างไร?

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีข้อควรระวังในการใช้ยา เพราะยานี้อาจทำให้อาการของโรคบางโรครุนแรงขึ้นได้ ซึ่งข้อควรระวัง คือ

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึง ยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมถึงยาไซโปรเฮปตาดีนด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิด และสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะ ยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกชนิด ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้น ฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่น คือ

ควรเก็บรักษายาไซโปรเฮปตาดีนอย่างไร?

ควรเก็บรักษายาไซโปรเฮปตาดีน โดย

ยาไซโปรเฮปตาดีนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง

ชื่อการค้าอื่น และชื่อบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทยของยาไซโปรเฮปตาดีน เช่น

ชื่อทางการค้า บริษัทผู้ผลิต
Anpro (แอนโปร)The Forty-Two
Cycodine (ไซโคดีน)Utopian
Cyheptine (ไซเฮปทีน)Greater Pharma
Cyprocap (ไซโปรแคป)SSP Laboratories
Cyprodine (ไซโปรดีน)A N H Products
Cyprogin (ไซโปรจิน)Atlantic Lab
Cyproheptadine Asian Pharm (ไซโปรเฮปตาดีน เอเซียน ฟาร์ม) Asian Pharm
Cyproheptadine Asian Union (ไซโปรเฮปตาดีน เอเซียน ยูเนียน) Asian Union
Cyproheptadine K.B. (ไซโปรเฮปตาดีน เค.บี.)K.B. Pharma
Cyproheptadine MacroPhar (ไซโปรเฮปตาดีน มาโครฟาร์) MacroPhar
Cyproheptadine Medicine Products (ไซโปรเฮปตาดีน เมดิซีน โปรดักซ์)Medicine Products
Cyproheptadine Medicpharma (ไซโปรเฮปตาดีน เมดิกฟาร์มา) Medicpharma
Cyproheptadine T Man (ไซโปรเฮปตาดีน ที แมน)T. Man Pharma
Cypronam (ไซโปรแนม)SSP Laboratories
Cyprono (ไซโปรโน)Milano
Cypropicco (ไซโปรพิคโค)Picco Pharma
Cyprosian (ไซโปรเซียน)Asian Pharm
Cyprotec (ไซโปรเทค)Chew Brothers
Periactin (เพอริแอคทิน)M & H Manufacturing
Polytab (โพลีแทบ)Pharmasant Lab

บรรณานุกรม

  1. https://www.mims.com/THAILAND/Home/GatewaySubscription/?generic=cyproheptadine [2014,March6].
  2. http://www.webmd.com/interaction-checker/default.htm [2014,March6].
  3. https://www.mims.com/Thailand/drug/info/Cyprogin/?q=cyproheptadine&type=brief [2014,March6].
  4. http://en.wikipedia.org/wiki/Cyproheptadine [2014,March6].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 5 คน sirikul PRdelivery Tabelog Tapanut Pick69
Frame Bottom