Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

ทั่วไป

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน (Antacid Suspension) หรือ ที่ทั่วไปมักเรียกว่า ยาอลัมมิล (Alum milk) ประกอบด้วยตัวยาหลัก 2 ตัว คือ อะลูมิเนียม ไฮดรอกไซด์ (Aluminium hy droxide) และ แมกนิเซียม ไฮดรอกไซด์ (Magnesium hydroxide) ออกฤทธิ์ต้านกรดในกระ เพาะอาหารได้รวดเร็ว โดยตัวยาจะทำให้กรดมีความเป็นกลางมากขึ้น นอกจากนี้เรายังพบเห็นในรูปของยาเม็ดได้เช่นเดียวกัน แต่ยาน้ำแขวนตะกอนจะออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าชนิดเม็ด อย่างไรก็ตาม การรับประทานยาควรต้องอยู่ในคำสั่งจากแพทย์ หรือได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร เพราะยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียง อีกทั้งข้อห้าม และสามารถส่งผลต่อการดูดซึมต่อยาบางชนิดที่ต้องรับประทานร่วม กัน

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาอลัมมิล

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน มีสรรพคุณ ดังนี้คือ

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

ยากลุ่มนี้ไม่ได้ยับยั้งการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร แต่จะออกฤทธิ์ต้านกรดที่หลั่งออกมาแล้วเท่านั้น ทำให้ฤทธิ์ของกรดที่หลั่งออกมาเบาบาง และมีความเป็นกลางเพิ่มขึ้น จนช่วยลดอาการปวดท้องจากกรดที่หลั่งออกมามากได้

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน มีรูปแบบการจัดจำหน่าย คือ

  • เป็นยารับประทานชนิดน้ำแขวนตะกอนขนาด 240 และ1,000 มิลลิลิตร
  • และเป็นชนิดเม็ด ซึ่งจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนยา

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีขนาดรับประทานอย่างไร?

สำหรับผู้ใหญ่ รับประทานยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง ก่อนอาหาร ไม่ควรรับประทานเกิน 4 ครั้ง/วัน และถ้าเป็นชนิดเม็ด รับประทานครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งก่อนอาหาร และไม่ควรเกินวันละ 4 ครั้งเช่นเดียวกับชนิดน้ำ แต่ต้องเคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนการกลืน

เมื่อมีการสั่งยา ควรแจ้งแพทย์/พยาบาล และเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิด รวมถึงยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยา บาล และเภสัชกร ดังนี้

หากลืมรับประทานยาควรทำอย่างไร?

หากลืมรับประทานยาทุกชนิดรวมถึง ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน สามารถรับประทานเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับการรับประทานยาในมื้อถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็นสองเท่า

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีผลไม่พึงประสงค์/ผลข้างเคียง คือ สามารถก่อให้เกิดทั้งอาการท้องผูก หรือท้องเสีย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของร่างกายแต่ละบุคคล ในกรณีถ้ามีอาการท้องผูก ต้องระวังการเกิดริดสีดวงทวารติดตามมา การรับประทานยานี้ต่อเนื่องติดต่อเป็นเวลานานๆ สามารถทำให้ร่างกายมีภาวะฟอสเฟตต่ำ (อาการ เช่น อ่อนเพลีย ปวดกระดูก กล้ามเนื้ออ่อนแรง) ด้วยเหตุผลที่อะลูมิเนียมไฮดรอกไซด์สามารถจับกับฟอสเฟตในระบบทาง เดินอาหาร และสามารถลดการดูดซึมฟอสเฟต

ทั้งนี้ ควรต้องพบแพทย์ทันที หากพบอาการ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย กล้ามเนื้ออ่อนแรง อุจจาระมีสีคล้ำ หรือดำ อาเจียน นอกจากนั้นยังอาจพบอาการผื่นคันตาผิวหนัง หน้าบวม วิง เวียนศีรษะ หายใจติดขัด/หายใจลำบาก

มีข้อควรระวังการใช้ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนอย่างไร?

ข้อควรระวังในการใช้ ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน คือ

อนึ่ง ในการใช้ยาทุกชนิด รวมทั้งยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน ควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด และเมื่อจะซื้อยาใช้เอง ควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนเสมอ

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน สามารถยับยั้งการดูดซึมของยาได้หลายกลุ่ม หากรับ ประทานพร้อมกัน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการรับประทานร่วมกับยาดังต่อไปนี้

ควรเก็บรักษายาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนอย่างไร?

ควรเก็บยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน โดยเก็บยาในอุณหภูมิห้อง พ้นแสงแดด และเก็บยาให้พ้นมือเด็ก

ยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอนมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ชื่ออื่นของยาลดกรดชนิดน้ำแขวนตะกอน และบริษัทผู้ผลิตในประเทศไทย เช่น

ชื่อการค้า บริษัทผู้ผลิต
Admag (แอดแมก) T P Drug
Alticon (อัลทิคอน) K.B. Pharma
Aludon Forte (อลูดอน) Acdhon
Alum Gel (อลัม เจล) Utopian
Alumed (อลูเมด) Medicpharma
Alutop Gel (อลูทอป เจล) General Drugs House
Amico-L Mixture (อมิโค-แอล มิกซ์เจอร์) T.O. Chemicals
Amogin (อโมจิน) Millimed
Antacia-SM (แอนตาเซีย-เอสเอ็ม) The Forty-Two
Antacil (แอนตาซิล) Thai Nakorn Patana
Asialum (อเซียลัม) Asian Pharm
Belcid (เบลซิด) Biolab
Bowa Gel (โบวา เจล) Thai Nakorn Patana
Burajel (บูราเจล) Burapha
Cophargel (โคพาร์เจล) Community Pharma PCL
Gasitone (กาซิโทน) ANB
Gastacin (แก๊สตาซิน) Heromycin Pharma
Herogel (ฮีโรเจล) Heromycin Pharma
Maalox Alum Milk (มาลอกซ์ อลัม มิลค์) Sanofi-aventis
Max 77 (แม็กซ์ 77) Osotspa
Malugel-S (มาลูเจล-เอส) Charoen Bhaesaj Lab
Solumag-D (โซลูแมก-ดี) Chew Brothers
Stomac (สโตแมก) Greater Pharma
T.O. Gel (ที.โอ. เจล) T.O. Chemicals
Ulcegel (อัลซีเจล) T.O. Chemicals
V Day Milk (วี เดย์ มิลค์) P P Lab
Voragas (โวราแก๊ส) V S Pharma
Ziga-Gel (ซีกา-เจล) Bangkok Lab & Cosmetic

บรรณานุกรม

  1. http://www.mims.com/Thailand/drug/info/Maalox%20Alum%20Milk/?q=Maalox%20Alum%20Milk&type=brief [2013,Oct3].
  2. http://www.medicinenet.com/aluminum_hydroxide_suspension-oral/article.htm [2013,Oct3].
  3. http://www.nhs.uk/medicine-guides/pages/MedicineOverview.aspx?medicine=Magnesium%20hydroxide%20oral%20suspension [2013,Oct3].


สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน sanook25222
Frame Bottom