Frame Top

ระบบและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง :

ดวงตา  เภสัชกรรม 

อาการที่เกี่ยวข้อง :

บทนำ

ยาหยอดตานีโอสปอริน (Neosporin eye drops) เป็นสูตรตำรับยาปฏิชีวนะที่ประกอบ ด้วยตัวยา Bacitracin + Neomycin + Polymyxin B ใช้ป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย และช่วยให้บาดแผลประสานตัวได้รวดเร็วขึ้น จัดเป็นยาทางเลือกที่ใช้ต่อต้านแบคทีเรียบางกลุ่มที่ทน/ดื้อต่อยาปฏิชีวนะตัวอื่นๆเช่น แบคทีเรียชนิด Methicillin-resistant staphylococcus aureus แถบประเทศอเมริกามีการใช้ยานีโอสปอรินอย่างแพร่หลาย โดยมีลักษณะการใช้เป็นยาขี้ผึ้งทาบาดแผล และมีชื่อเรียกทางสามัญว่า “Triple antibiotic ointment” แต่สำหรับประเทศแถบเอ เชียเช่น ประเทศจีนจะเรียกยานี้ว่า “Complex polymyxin B ointment” มีข้อมูลทางการตลาดหลังจำหน่ายยานีโอสปอรินพบว่า ผู้ป่วยบางรายเกิดอาการแพ้ยา Neomycin ทางบริษัทผู้ผลิตยาจึงต้องสร้างและนำเสนอสูตรตำรับที่มีชื่อว่า “Polysporin” ซึ่งประกอบด้วยตัวยา Bacitracin และ Polymyxin B เท่านั้น ปัจจุบันสูตรตำรับนีโอสปอรินยังได้พัฒนาเพิ่มรูปแบบเป็นยาหยอดหู และเป็นยาหยอดตาอีกด้วย โดยมีส่วนประกอบหลักของยาปฏิชีวนะ 3 ตัวคือ Polymyxin B sulphate, Neomycin sulphate, และ Gramicidin

สำหรับยาหยอดตานีโอสปอรินมีวัตถุประสงค์ป้องกันการติดเชื้อก่อนและหลังการผ่าตัดหรือหลังการทำหัตถการของตา มีข้อควรระวังบางประการที่ควรทราบคือ การใช้ยาหยอดตานีโอสปอรินเป็นเวลานานหรือเป็นปริมาณมากๆนอกเหนือคำสั่งหรือไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อเส้นประสาทการได้ยินเสียงรวมถึงกระทบต่อการทำงานของไต นอกจากนี้ยังมีข้อห้ามใช้กับผู้ป่วยบางกลุ่มเช่น เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปีลงมา หรือผู้ป่วยบางรายอาจพบการอักเสบของลำไส้ใหญ่ (ลำไส้อักเสบ) ร่วมกับมีอาการท้องเสียและมีเลือดปนออกมากับอุจจาระ (อุจจาระเป็นเลือด) หรือเกิดอาการปวดท้อง มีไข้หลังหยอดตาด้วยยานี้ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ป่วยเองการใช้ยานี้จึงต้องเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์/จักษุแพทย์เท่า นั้น

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีสรรพคุณ (คุณสมบัติ) อย่างไร?

ยาหยอดตานีโอสปอริน

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีสรรพคุณดังนี้

  • ใช้หยอดตาให้กับผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดตา
  • ใช้ป้องกันการติดเชื้อของตาหลังการทำหัตถการของตาเช่น การนำสิ่งแปลกปลอม ฝุ่น ผง เศษหิน ทราย ออกจากตา

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร?

กลไกการออกฤทธิ์ของยาหยอดตานีโอสปอรินคือ ตัวยาจะมีการออกฤทธิ์ตามแต่ละชนิดตัวยาปฏิชีวนะที่เป็นส่วนประกอบดังนี้

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายอย่างไร?

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีรูปแบบการจัดจำหน่ายเป็นยาหยอดตาที่ประกอบด้วย Polymixin B sulphate 5,000 ยูนิต + Neomycin sulphate 1,700 ยูนิต + Gramicidin 25 ยูนิต/มิลลิลิตร

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีขนาดการบริหารยาอย่างไร?

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีขนาดการบริหารยา/การใช้ยาดังนี้เช่น

  • ผู้ใหญ่และเด็กที่อายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป: หยอดตา 1 - 2 หยดในขอบล่างของตาวันละ 2 - 4 ครั้ง หรือตามคำสั่งของแพทย์ผู้รักษา โดยปกติการใช้ยาหยอดตานีโอสปอรินจะอยู่ในช่วงเวลาเพียงประมาณ 7 วัน
  • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี: ยังไม่มีข้อมูลแน่ชัดถึงการใช้ยานี้ในเด็กกลุ่มอายุนี้ ดังนั้นการใช้ยาในเด็กกลุ่มนี้จึงอยู่ในดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษา

*****หมายเหตุ:

  • หลักบางข้อของการใช้ยาหยอดตา ขณะหยอดยาเข้าสู่ตา แพทย์อาจแนะนำให้ใช้นิ้วบีบจมูก รอเวลา 1 - 2 นาทีโดยหายใจทางปากแทน ทั้งนี้เพื่อมิให้ยาหยอดตาไหลผ่านท่อที่เชื่อมโยงระหว่างตาและจมูก (Nasolacrimal duct)
  • สำหรับขนาดยาและระยะเวลาในการใช้ยาที่ระบุในบทความนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้น ไม่สามารถใช้ทดแทนคำสั่งใช้ยาของแพทย์ผู้รักษาได้ การใช้ยาที่เหมาะสมควรต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนเสมอ

เมื่อมีการสั่งยาควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรอย่างไร?

เมื่อมีการสั่งยาทุกชนิดที่รวมถึงยาหยอดตานีโอสปอริน ผู้ป่วยควรแจ้งแพทย์/พยาบาลและเภสัชกรดังนี้

หากลืมหยอดตาควรทำอย่างไร?

หากลืมหยอดยาหยอดตานีโอสปอรินสามารถหยอดตาเมื่อนึกขึ้นได้ ถ้าเวลาใกล้เคียงกับ การหยอดตาในครั้งถัดไป ไม่จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณยาเป็น 2 เท่า

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีผลไม่พึงประสงค์อย่างไร?

การใช้ยาหยอดตานีโอสปอรินสามารถก่อให้เกิดผลไม่พึงประสงค์ (ผลข้างเคียง/อาการข้าง เคียง) ดังนี้เช่น อาจเกิดอาการแพ้ยา มีภาวะอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียที่ยานีโอสปอรินไม่สามารถต่อต้านได้ (การอักเสบไม่ดีขึ้นหลังใช้ยา) หากพบอาการเหล่านี้ให้หยุดการใช้ยาและปรึกษาแพทย์/ไปโรงพยาบาลทันที เพื่อแพทย์พิจารณาปรับแนวทางการรักษาใหม่

การใช้ยานี้เป็นปริมาณมากๆอาจเกิดภาวะหูดับหรือสูญเสียการได้ยินรวมถึงอาการของไตทำ งานผิดปกติ ด้วยยาที่เป็นส่วนประกอบหลักสามารถทำลายเส้นประสาทของการได้ยินรวมถึงสร้างความเสียหายให้กับไตได้ หากพบอาการข้างเคียงที่นอกเหนือไปจากนี้ ควรแจ้งให้แพทย์/ไปโรง พยาบาลโดยทันที

มีข้อควรระวังการใช้ยาหยอดตานีโอสปอรินอย่างไร?

มีข้อควรระวังการใช้ยาหยอดตานีโอสปอรินดังนี้เช่น

***** อนึ่ง ทุกคนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยจากการใช้ ”ยา” ที่รวมถึงยาแผนปัจจุบันทุกชนิด (รวมยาหยอดตานีโอสปอรินด้วย) ยาแผนโบราณทุกชนิดและสมุนไพรต่างๆเสมอ เพราะยามีทั้งให้คุณและให้โทษ ดังนั้นเมื่อมีการใช้ยาทุกครั้งควรต้องปฏิบัติตาข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิดเสมอ (อ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บ haamor.com บทความเรื่อง ข้อปฏิบัติพื้นฐานในการใช้ยาทุกชนิด) รวมทั้งควรต้องปรึกษาเภสัชกรประจำร้านขายยาก่อนซื้อยาใช้เองเสมอด้วยเช่นกัน

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีปฏิกิริยาระหว่างยากับยาตัวอื่นอย่างไร?

เนื่องจากยาหยอดตานีโอสปอรินเป็นรูปแบบของยาหยอดตา จึงไม่ค่อยพบเห็นการเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยาของยานี้กับยารับประทานใดๆ

ควรเก็บรักษายาหยอดตานีโอสปอรินอย่างไร?

ควรเก็บยาหยอดตานีโอสปอรินภายใต้อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส (Celsius) ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งของตู้เย็น เก็บยาในภาชนะที่ปิดมิดชิด พ้นแสงแดด ความร้อนและความชื้น เก็บยาให้พ้นมือเด็กและสัตว์เลี้ยง ไม่เก็บยาในห้องน้ำหรือในรถยนต์

อนึ่ง ยาหยอดตานีโอสปอรินที่เปิดใช้แล้วสามารถใช้ต่อได้อีกไม่เกิน 1 เดือน แต่หากมีการ เปลี่ยนสภาพของตัวยาไปจากเดิมเช่น สีเปลี่ยน ให้หยุดใช้ยาขวดนั้น และห้ามใช้ยาขวดนั้นอีกต่อไป

ยาหยอดตานีโอสปอรินมีชื่ออื่นอีกไหม? ผลิตจากบริษัทอะไรบ้าง?

ยาหยอดตานีโอสปอรินที่จำหน่ายในประเทศไทย มียาชื่อการค้าและบริษัทผู้ผลิตเช่น

ชื่อการค้าบริษัทผู้ผลิต
Neosporin Eye Drops (นีโอสปอริน อาย ดรอป)Glaxo Smithkline Pharmaceuticals Ltd.

บรรณานุกรม

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Neosporin[2015,April18]
2. http://www.drugs.com/uk/neosporin-eye-drops-leaflet.html [2015,April18]
3. http://www.medicinenet.com/neomycin-polymyxin_b-gramicidin_d-ophthalmic/article.htm[2015,April18]
4. http://www.medindia.net/drug-price/polymyxin-combination.htm[2015,April18]สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน
Frame Bottom