Frame Top

ยาสีฟัน สำคัญดังนี้ (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล
19 กรกฎาคม 2014
ยาสีฟัน

การได้รับฟลูออไรด์ของเด็กอายุระหว่าง 6 เดือน – 16 ปี เป็นสิ่งที่ต้องระวัง เพราะอยู่ในช่วงที่ฟันแท้เริ่มพัฒนา อย่างไรก็ดีการได้รับฟลูออไรด์ที่เพิ่มขึ้นก็เป็นวิธีในการรักษากรณีที่มีความเสี่ยงในการฟันผุ ซึ่งได้แก่กรณีการรักษาอาการ

นพ.พรเทพ แนะนำว่า เพื่อความปลอดภัยของเด็ก แม้ว่าเด็กจะสามารถแปรงฟันได้เอง แต่อาจไม่สะอาดพอ พ่อแม่ควรเตรียมยาสีฟันใส่แปรงให้เด็กเพียงบางๆ และดูแลการแปรงฟันให้ดี โดยควรบีบยาสีฟันให้และช่วยแปรงฟันซ้ำให้อย่างน้อยวันละครั้ง

นพ.พรเทพ แนะนำอีกว่า เพราะเด็กมักชอบกลืนยาสีฟัน การใช้ยาสีฟันผสมฟูลออไรด์ในเด็กเล็กจึงต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะช่วงก่อนอายุ 3 ปี เป็นช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดฟันตกกระในฟันหน้ามากที่สุด

และควรเลือกใช้ยาสีฟันที่มีฟลูออไรด์เหมาะสมตามอายุเด็ก โดย

  • ในเด็กเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้นจนถึงอายุ 3 ปี ควรเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟูลออไรด์ที่ปริมาณ 500 พีพีเอ็ม
  • เด็กอายุ 3-6 ปี ควรเลือกใช้ยาสีฟันผสมฟูลออไรด์ที่มีปริมาณฟลูออไรด์ 500-1,000 พีพีเอ็ม หรือเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวหรือเมล็ดข้าวโพด
  • เด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป สามารถใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ในปริมาณ 1000 พีพีเอ็ม เพราะสามารถควบคุมการกลืนได้แล้ว

แหล่งข้อมูล

1. 'ยาสีฟันเด็ก' ไร้ฉลากบอก 'ฟลูออไรด์' เสี่ยงอันตราย! http://thairath.co.th/content/435409 [2014, July 18].
http://thairath.co.th/content/433069 [2014, July 18].
http://www.webmd.com/oral-health/guide/fluoride-treatment [2014, July 18].
2. เด็กไทย 3-5 ขวบฟันผุเกินครึ่ง แนะอันตรายกลืนยาสีฟันขณะแปรง 3. Dental Health and Fluoride Treatment.

Blog
ยาสีฟัน สำคัญดังนี้ (ตอนที่ 3) โดย วันทนีย์ โลหะประกิตกุล

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 2 คน Mai Mayuree lakeislove
Frame Bottom